- Veldig gode nyheter for landbasert oppdrett

Nordic Steel er en viktig utstyrsprodusent til Artec Aqua, for byggingen av Salmon Evolution. Prosjektet er i ferd med å bli verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for laks.

I Salmon Evolution sin siste kvartalsrapport er det klart at biomassen er doblet de siste månedene. Biomasse er et begrep som brukes om levende fisk. Den måles vanligvis i tonn, og i Salmon Evolutions tilfelle har biomassen økt fra 1047 tonn per 30. juni 2023 til 2100 tonn per 30. september 2023.

- Det er et eventyr å få ta del i et så vellykket prosjekt for næringen. Vi har produsert viktig vannbehandlingsutstyr for Artec Aqua, og har vært med på å utvikle det til den standarden det er i dag, forteller Ola André Synes, salgsansvarlig for Nordic Steel på Sunnmøre.

Salmon Evolution på Indre Harøy. Foto: Salmon Evolution

- Unike tall

Anlegget på Indre Harøy har vært i drift siden mars 2022. Siden den gang er det satt ut ni batcher med smolt. I den siste kvartalsrapporten melder også Salmon Evolution at dødeligheten i anlegget endte på 1,5 prosent, og at de er på vei til å oppnå en dødelighetsrate på 3-5 prosent årlig.

- Disse tallene er helt unike sammenlignet med oppdrettsfisk i sjø. Her ser vi svært få døde fisk. Det er fordi det er kontroll på alle parameter, vannet fisken svømmer i er renere, det er mindre sykdom, og ingen annen fisk kommer heller inn i tankene, forklarer Synes.

Ola André Synes i Nordic Steel på befaring på Salmon Evolutions anlegg på Indre Harøy

Nordic Steel ser en økende optimisme i akvanæringen og interessen fra flere hold øker.

- Landbasert oppdrett har en spennende fremtid. Det er fantastisk at vi har fått være med Artec Aqua på å gjøre et anlegg som dette mulig, sier Synes.

Produksjon til trinn 1

Til anlegget som allerede er i drift produserte Nordic Steel CO2-luftere og nitrogen-luftere, som fjerner CO2 og nitrogen fra vannet, ved å pumpe vannet i en rasende fart gjennom lufterne.

De såkalte DeGasso-lufterne er basert på design og vannbehandlingsteknologi fra Artec Aqua, som reduserer CO2- og nitrogeninnhold i driftsvannet til oppdrettsanlegget, noe som er helt nødvendig for å sikre optimale forhold for fisken.

- I tillegg har vi produsert renseutstyr til silene inn i oppdrettstankene. Vi har også produsert tanker for desinfeksjon- og renseprosesser, sier Ola Andre Synes.

Vannbehandlingsutstyr til Salmon Evolution

Kvalitetsproduksjon til bransjen

Nordic Steel er Norges ledende kompetansesenter innen stål, og har mange års erfaring fra installasjoner og prosjekt innen akvakultur og maritim næring.

Typiske leveranser til bransjen er tanker, utstyr til merder, lusevaskere, vannbehandlingsutstyr, trapper, rekkverk med mer.

- Vi har mye å tilføre, med kvalitetsproduksjon, dokumentasjon og levering på tiden. Dessuten er forståelse av god fiskehelse, funksjon og kvalitet helt sentralt i Nordic Steel, avslutter Ola André Synes.

Les mer om Nordic Steels bidrag til akvakultur og maritim næring.

Salmon Evolution på Indre Harøy. Foto: Salmon Evolution
Utstyr fra Nordic Steel på Indre Harøy

Andre innlegg.

Nordic Steel har signert kontrakt på over 200 millioner kroner med Statsbygg. Det er den største kontrakten noensinne for selskapet på Bryne. 
Tidenes største kontrakt for Nordic Steel
Les mer
Nordic Steel overtar selskapet Acoustics, som er ledende innen lyd i ventilasjonssystem. Det betyr at Acoustics’ produkter, som lydfeller og jethetter, nå eies av Nordic Steel.
Nordic Steel kjøper Acoustics og blir nå en enda mer komplett leverandør innen HVAC
Les mer
Sammen med Rogaland Teknikk presenterer vi i Nordic Steel et system som kan være med og endre en hel bransje. Denne filmen må du se!
Dette har aldri vært gjort før
Les mer

Meld deg på vårt nyhetsbrev.