Vi ønsker å hjelpe deg. 👋

Send en forespørsel.

🔒 Alle opplastninger er sikre og konfidensielle.

Maks filstørrelse 10MB.
Laster opp...
fileuploaded.jpg
Opplastning feilet. Maks filstørrelse er 10 MB.
Vi tar kontakt med deg.
Oops! Noe gikk galt.

CFD-analyse

Computational Fluid Dynamics (CFD) analyserer og løser problemer med gass- eller væskestrømmer. For å analysere væskestrømmene, blir det brukt numeriske, eller matematiske, løsningsmetoder.

Luftstrømning-simulering (HVAC)

CFD-metoden blir ofte brukt innen utvikling av biler, fly, raketter, til prosessindustri og til kjølesystemer – som alle er avhengige av væsker for å fungere best mulig. Metoden kan være svært nyttig til områder som er kostbare å teste utenfor et laboratorium. CFD lar oss modellere flyten av væsker ved hjelp av beregningskraft.

Når en bil skal designes kan en med CFD-analyse finne ut hvordan luftstrømmen fra en bil påvirker en annen. Hva har designet å si for ytelse, forbruk og støynivå? Dersom en bil har en aerodynamisk og strømlinjeformet utforming, vil ytelsen øke samtidig som energiforbruket reduseres. Varmetap, luftstrøm og kjøling er essensielt for fly, båter og romfart – men også for kjølesystemer til rom, bygg og større konstruksjoner.

Luftstrømning-simulering i en kanal

CFD blir brukt innen HVAC

Nordic Steel er markedsledende innen HVAC, og leverer til prosjekter der det er helt nødvendig med topp kvalitet på ventilasjonssystemene. Til verdens største havvindpark, Doggerbank, leverer Nordic Steel ventilasjonskanaler til omformerplattformene. Ventilasjon er veldig viktig på denne type plattformer og ventilasjonskanalene må være av aller beste kvalitet.

CFD kan brukes til å vurdere om et rom eller bygg overholder optimal ventilasjon, gjennom kvantifisering av kritiske variabler. I tillegg kan løsninger skreddersys til ulike bygg. Dette sikrer effektiv drift av ventilasjonssystemene, noe som fører til forlenget levetid og reduserte kostnader.

Luftstrømning-simulering i en kanal (HVAC)

Ved å gjennomføre en CFD-studie før designprosessen av et ventilasjonssystem starter, kan det å erstatte tester med høykvalitets numeriske simuleringer gi direkte bidrag til tids- og kostnadsreduksjon. CFD kan også brukes til å estimere den optimale størrelsen på HVAC-systemet, noe som fører til en reduksjon av både kapital- og driftsutgifter.

Slik fungerer CFD-analyse

I CFD-datamodellen blir det lagt inn materialtype og ønskede egenskaper. Ved å sette modellen i realistiske omgivelser og simulere påvirkninger, kan en forutse hvordan utstyr oppfører seg i virkeligheten.

Metoden analyserer komplekse problemer og atferden til væsker og fysiske systemer. Det blir skapt en digital simulering som viser hvordan væskene flyter og hvordan de blir påvirket av objekter. Den viser hvordan temperatur, trykk, tetthet og hastighet oppfører seg i et design.

Man kan videre visualisere hvordan fysikken påvirker modellen, noe som kan bidra til å optimalisere design og oppdage nødvendige designendringer i tidligfase. Verktøyet kan blant annet benyttes til å finne temperaturforløp og -gradienter, trykkfall, partikkelavsetning, erosjon og andre strømningstekniske forhold.

Ved design av for eksempel prosessutstyr er det viktig å finne ut hvordan utstyret vil oppføre seg under ulike driftsforhold. Ved å simulere drift av utstyret kan man se hvordan fysiske forhold påvirker modellen og gjøre designendringer tidlig i designfasen. Minst like viktig som å sørge for et bra design på utstyret, er det å kvalitetssikre ytelsen etter en lengre driftsperiode.

En CFD-analyse kan effektivt gi indikasjoner på hvordan man kan optimalisere ytelsen på utstyr ved å endre driftsbetingelser eller ved å gjøre enkle modifikasjoner.

CFD-analyse kan brukes til:

  • Designoptimalisering av prosessutstyr og systemer
  • Simulering og verifisering av prototyper og spesialutstyr
  • Problemløsning på skader/driftsforstyrrelser i eksisterende utstyr
  • Kvalitetssikring av tekniske beregninger, stressberegninger og design
  • Modellering av fysiske prosesser (varmevekslere, rørsystemer etc)
  • Visualisering av strømning (CFD) og varmeoverføring av partikkelbaner
  • Beregning av støvtransport og partikkelseparasjon

Send forespørsel

Prosjekter vi har utført.

Nysgjerrig på hva vi kan levere? Send oss en forespørsel og få et tilbud.

Vi vil besvare henvendelsen din så fort vi kan. Har du behov for rask hjelp, anbefaler vi deg å kontakte oss på telefon uavhengig av åpningstider.
Mathias Hult
Head of Marketing
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong.