HjemTjenesterStrukturanalyse

Strukturanalyse av stål

Vi ønsker å hjelpe deg. 👋

Send en forespørsel.

🔒 Alle opplastninger er sikre og konfidensielle.

Maks filstørrelse 10MB.
Laster opp...
fileuploaded.jpg
Opplastning feilet. Maks filstørrelse er 10 MB.
Vi tar kontakt med deg.
Oops! Noe gikk galt.

Strukturanalyse 🏛

Strukturanalyse av stål innebærer å undersøke bæreevnen og stabiliteten til stålet ved å bruke beregningsmetoder og modeller.

Analysemetoden blir brukt for å designe utstyr eller en struktur slik at den blir trygg for bruk, og tåler de estimerte belastningene den er forventet å tåle. Det er altså viktig å vurdere om stålet er egnet for formålet det skal brukes til, og om det er i tråd med relevante sikkerhetskrav og standarder.

Avansert strukturanalyse av bro

Stålets materialegenskaper og konstruksjonsegenskaper må undersøkes, som spennings- og tverrsnittstørrelser. En må også ta hensyn til det som kan påvirke bæreevnen til stålet, som belastninger, temperaturendringer og korrosjon.

Strukturer eller utstyr der det skal lastes annet utstyr på, er spesielt aktuelt for beregning gjennom strukturanalyse.

Et eksempel på et prosjekt Nordic Steel har designet og produsert utstyr til, er ombygging av produksjonshallen til Gilje. Her er skinner, bjelker og et opphengsystem - som skal tåle produksjonsutstyr og varene som fabrikken produserer. Alt er beregnet for å tåle estimert vekt og belastning.

Viktig ved strukturanalyse av stål

Det er viktig å gjøre strukturanalyse av stål fordi det hjelper oss å forstå hvordan stålet vil oppføre seg under ulike belastninger og påvirkninger. Dette kan bidra til å sikre at stålet brukes på en sikker og pålitelig måte, i alt fra bygninger og broer til fly og biler.

Strukturanalyse kan også bidra til å identifisere eventuelle svakheter i stålet, slik at de kan bli rettet opp før de fører til alvorlige problemer.

Modellering av stålbjelker

Oppsummert

• Ha en god forståelse av stålets egenskaper og hvordan de kan påvirke ytelsen. Dette inkluderer stålets spennings- og strekkforhold, densitet, og bruddstyrke

• Identifiser alle belastningene som vil virke på strukturen, slik som vekt, vind, og jordtrykk, og beregning av hvordan de vil påvirke strukturen

• En grundig geometrisk analyse av strukturen må utføres, for å bestemme stivheten og stabiliteten til elementene i strukturen. Dette kan inkludere beregninger av momenter, krefter, og deformasjoner

• Bruk en pålitelig metode for å løse strukturproblemet, som for eksempel FEM-analyse (Finite Element Method) eller en klassisk metode som beregning av bjelkemomenter

• Nøye dokumentasjon av alle beregninger og kontroll av resultatene for å sikre at de er nøyaktige og pålitelige

Slik utføres strukturanalyse

Strukturanalyse kan utføres under design, testing eller etter konstruksjon. Den tar hensyn til materialene som er brukt, geometrien til strukturen og belastningene den er påført.

Vanligvis er det individuelle strukturelle element og kreftene de gjennomgår som blir analysert. Vindlast, dødlast (egenvekt) og levende last (mennesker eller kjøretøy) er krefter som påvirker bjelker og plater.

Det finnes ulike metoder for å utføre strukturelle analyser, avhengig av nøyaktighetsnivået som kreves.

Håndberegninger: Enkle håndberegninger er en rask og enkel måte å evaluere effekten av enkle krefter på enkle strukturer. Et eksempel kan være å beregne bøyemomentkreftene på en horisontal bjelke

FEM- og FEA-analyse: En numerisk metode for å løse strukturelle problemer. FEA bruker matematiske modeller for å simulere stålets oppførsel under forskjellige lastscenarioer, og gir en nøyaktig analyse av stålets bæreevne og stabilitet

• Det er også viktig å utføre fysisk testing av stålet for å verifisere beregningene og sikre at stålet er egnet for formålet det skal brukes til 

Traverskran og bro

Solidmekanikk og konstruksjonsdesign

Analysen er en gren av solidmekanikk som bruker forenklede modeller for faste stoffer som bjelker, stenger, og skall for teknisk beslutningstaking. Det er ideer fra anvendt mekanikk, materialvitenskap og anvendt matematikk som blir brukt for å beregne strukturdeformasjoner, indre krefter, spenninger, støttereaksjoner, hastighet, akselerasjoner og stabilitet.

Stela Bru

Resultatene fra analysen brukes til å verifisere en strukturs egnethet for bruk. Strukturanalyse er dermed en sentral del av konstruksjonsdesign av strukturer.

 

Prosjekter vi har utført.

Nysgjerrig på hva vi kan levere? Send oss en forespørsel og få et tilbud.

Vi vil besvare henvendelsen din så fort vi kan. Har du behov for rask hjelp, anbefaler vi deg å kontakte oss på telefon uavhengig av åpningstider.
Mathias Hult
Head of Marketing
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong.