Hjem

Bærekraft i alt vi gjør

Bærekraft i alt vi gjør

Nordic Steel er Norges ledende kompetansesenter innen stål - og vi er Norges grønneste stålsenter.

Norge har forpliktet seg til å bli et lavutslippsland innen 2050 og samfunnet må derfor gjennom et grønt skifte. Nordic Steel Group skal være med i det grønne skiftet og jobber målrettet for en mer bærekraftig industri. Vi skal gjøre alt vi kan innen alle områder der vi kan bidra. Da tar vi selvsagt vår del av ansvaret for at vi skal nå målene i Parisavtalen, den internasjonale klimaavtalen som Norge har sluttet seg til.

Det er viktig for oss at det vi utfører skal være i tråd med FNs bærekraftsmål og løsningene våre skal være positive for dagens og fremtidens generasjoner.

Helse, miljø og sikkerhet

I arbeidet vårt skal vi ivareta sikkerheten, arbeidsmiljøet og helsen til arbeiderne våre. Det er førsteprioritet. Alle skal komme trygt hjem fra produksjonshallene, kontorene og byggeplassene. En god HMS-kultur er viktig for en bærekraftig utvikling i bransjen.

Miljøkrav og et seriøst arbeidsliv

Nordic Steel Group lager alt kunden trenger i stål. Vi legger til rette for miljøvennlig produksjon og drift for mange år frem i tid. Stadig flere kunder spør oss om grønt stål og miljøvennlige løsninger. I offentlige anskaffelser ser vi ofte krav til både bærekraftig produksjon og CO2-regnskap.

Nordic Steel Group støtter kampen for et seriøst og ansvarlig arbeidsliv. Den såkalte Oslomodellen, der det offentlige går foran og stiller krav til leverandører om blant annet ordnede lønns- og arbeidsforhold, og krav om bruk av fagarbeidere og lærlinger, blir støttet av oss. En kontrakt for bygging av nytt Nasjonalmuseum i Oslo gikk til Nordic Steel, blant annet fordi vi leverer på kravene i Oslomodellen.

Å ta vare på miljøet i arbeidet vårt i produksjonen, og ved valg av leverandører, i alt fra transport til produkter, mener vi er viktig for en bærekraftig utvikling.

Miljøfyrtårn

Nordic Steel har vært sertifisert Miljøfyrtårnbedrift siden 2014 og det er dokumentert at vi tar miljøansvar gjennom arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

I 2021 ble vi kåret til Årets Miljøfyrtårn av Stiftelsen Miljøfyrtårn med denne begrunnelsen:

"Store kunder blir stadig tøffere i sine miljøkrav. Nordic Steel posisjonerer seg som en underleverandør til industrien med sin grønne konkurransekraft, og har tatt en sterk posisjon i det grønne skiftet. Til tross for at Nordic Steel har økt omsetningen og antall ansatte betydelig de siste årene, har CO2-utslippene gått kraftig ned. Miljøfyrtårns jury er imponert over det moderne og fremtidsrettede industrikonsernet, og tildeler de prisen for Årets Miljøfyrtårn for små og mellomstore virksomheter."

Få Bærekraftstrategi 2024 i PDF

Last ned bærekraftstrategi 2024

Her kommer den.
Oops! Something went wrong.
FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål skal bidra til en mer bærekraftig kurs for kloden. Vi har valgt ut noen av bærekraftsmålene som vi spesielt retter vår oppmerksomhet mot, fordi her kan vi gjøre en ekstra forskjell. Ved å fremheve noen mål for selskapet vårt, forplikter vi oss og gjør det enda tydeligere hvilke mål vi virkelig skal bidra til å nå.

Vi arbeider også for de resterende bærekraftsmålene. Mange av målene kjenner vi igjen i kjerneområdene våre, som er menneske, arbeidsliv og miljø. Likestilling mellom kjønnene, industri, innovasjon og infrastruktur, bærekraftige byer og lokalsamfunn, ansvarlig forbruk og produksjon, og samarbeid for å nå målene er viktige mål for oss.

Mål 3: God helse: Helse, miljø og sikkerhet står i fremste rekke i konsernet og vi tar et aktivt ansvar for medarbeidernes helse. Likestilling på alle nivå er en viktig del av selskapet og alle skal ha like muligheter. Et godt arbeidsmiljø er viktig for medarbeidernes fysiske og psykiske helse. Vi tror at medarbeidere som trives på jobb også gjør en bedre jobb. I Nordic Steel har vi eget treningsrom, sunn lunsjbuffet, sosiale tiltak og gode forsikrings- og behandlingsordninger.

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst: Vi sørger for et fast og trygt arbeidsliv for mange. Vi gir jobb og muligheter til lærlinger og personer som av ulik grunn har falt utenfor arbeidslivet. Gjennom en differensiert kundeportefølje og leveranse til mange forskjellige næringer er vi ikke så utsatt for svingninger i markedet. I selskapet er det vilje, kompetanse og ressurser til å investere i fremtiden - som blant annet nytt bygg, ordentlige maskiner og utstyr som skal gi økt produktivitet og et trygt arbeidsliv.

Mål 13: Stoppe klimaendringene: Vi har eget miljøstyringssystem, miljøhåndbok, og bærekraftstrategi, der arbeidet med å motarbeide klimaendringene og resultatene av dem er helt sentralt. Vi bidrar aktivt ved å tilby resirkulert, grønt stål, vi resirkulerer over 90 prosent av alt avfall hvert år, og vi søker aktivt bærekraftige erstatningsprodukter i stedet for farlige kjemikalier. Leverandører må dokumentere miljøansvar eller sertifisering før vi inngår rammeavtaler. Vi bruker kun fair transport-sertifiserte transportfirma i rammeavtaler på transport.

Digitalisering

Vi har valgt å satse på digitalisering for å effektivt gjennomføre prosjekter med bærekraftige gevinster. Her ligger det mange muligheter og løsninger som fremmer sikkerheten og helsen hos medarbeiderne våre. Digitaliseringen hjelper oss i planleggingen av prosjekter og effektiviserer materialbruken. Dette er i tråd med vår bærekraftige utvikling.