HjemProsjekter

Sotrasambandet

Utbyggingen av Sotrasambandet blir den største anleggskontrakten så langt i Norge. Før prosjektet kan starte må flere kilometer med høyspentkabler flyttes,- og Nordic Steel er med.

I dag går en høyspentlinje i fritt spenn over fjorden mellom Sotra og Drotningsvik i Bergen vest. Høyspentlinjen ligger midt i veien for den nye hengebroen til Sotrasambandet, et gigantprosjekt som skal gjøre det bedre for alle trafikanter, med ny firefeltsvei, kollektivfelt og gang- og sykkelvei.

Oppstart bygging av Sotrasambandet er planlagt til høsten 2021, men arbeidet med å legge om linjen i høyspentkabler er allerede godt i gang. Det er BKK Nett AS som har ansvar for kabelarbeidet.

Høyspentkabler gjennom tunnel, sjakt og bro

– De nye høyspentkablene skal gå gjennom tunneler på begge sider av fjorden og legges på kabelbroer under dagens Sotrabro. For å få forbindelse mellom tunnelene, kabelbroene og Litlesotra transformatorstasjon, er det bygget to høye sjakter, forteller Bjørn Erik Ualand, leder av Samferdselsavdelingen i Nordic Steel.

Kabelsjaktene er 28 og 18 meter høye og til disse bidrar Nordic Steel med:

Alt utstyr er produsert hos Nordic Steel på Bryne etter inngått kontrakt med Bertelsen & Garpestad. Nordic Steel kan produsere alt nødvendig utstyr som trengs for å drifte tunneler og veier. Til Sotrasambandet er leveransen utviklet og spesiallaget av oss, nøyaktig etter kundens ønske.

I betongsjakten er det leidere, rekkverk og plattformer

– I sjaktene har vi laget leidere og plattformer med rekkverk i flere etasjer oppover, for enkel tilkomst. Montørene må ha god tilkomst og gode arbeidsforhold for å legge 4,5 kilometer med kabler gjennom sjaktene, forklarer Ualand.

Viktig utbygging for folk og næringsliv

Sotrasambandet er et svært etterlengtet veisamband mellom Bergen vest og Sotra, i Vestland fylke. Dagens vei til Sotra er svært sårbar, med bru som eneste tilkomst til viktige næringsaktører, blant annet på Ågotnesbasen og Stureterminalen.

Berthelsen & Garpestad

Andre prosjekter vi har utført.

Cre8 Systems
HPU til Fenris
HPU til Fenris
Les saken
Moelven Limtre
Vatnahalsen bru
Vatnahalsen bru
Les saken

Meld deg på vårt nyhetsbrev