HjemProsjekter

Pukkellaksfeller i Troms og Finnmark

Fanget flest pukkellaks med felle fra Nordic Steel

Noen kaller den zombielaks, andre pukkellaks. Det som er sikkert er at 29.473 av den uønskede fisken har blitt tatt ut fra Vesterelva i Finnmark i sommer. I denne elva er det fanget flest pukkellaks i hele landet – og fiskefellen er produsert av Nordic Steel.

Tall fra Miljødirektoratet og Statsforvalteren i Troms og Finnmark viser nå at fellene i elvene har vært svært effektive. Over 240.000 laks er fanget i elvene i Norge i sommer.

Eksempel på laksefelle i Finnmark. Film: Malin Høstmark Solheim, Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Nordic Steel har produsert såkalte spilefeller til ni elver, etter å ha inngått en toåring rammeavtale med Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Fellene ble levert før sommeren, i tide før fisken kom opp i elvene.

- Vi er veldig glade for å se at fellene fungerer og at de har fanget så mange fisk. Foreløpige rapporter viser at få pukkellaks klarer å komme forbi fellene, sier Bjørn Erik Ualand, avdelingsleder i Nordic Steel.

Vesterelva i Finnmark (Foto: Vilde Øines Pedersen, Statsforvalteren i Troms og Finnmark)

Fleksible feller i aluminium

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har utviklet fellene som Nordic Steel har produsert. De er laget i aluminium og består av ledegjerder, fangstbur, lokk på fangstbur og arbeidsplattformer. Fellene er produsert for at de skal være flyttbare og fleksible.

- Vi har skrudd delene sammen, ikke sveiset de, for å gjøre montering og demontering enklere. Det betyr at delene til fellene kan endres og flyttes på en lettere måte, forklarer Ualand.

Spilefellene i Nordic Steels produksjon

Tusenvis av pukkellaks er stoppet

Fiskefellene har klart å stoppe pukkellaksen, og lokale lag og foreninger gjør en stor innsats med å fjerne laksen fra fellene. Vesterelva i Nesseby kommune i Finnmark topper statistikken over flest pukkellaks i fellene. Men også de andre elvene Nordic Steel har levert feller til, har stoppet pukkellaksen.

Pukkellaks (Foto: Lars Åke Andersen)

Antall pukkellaks hentet ut av fem elver som har feller fra Nordic Steel:

  • Vesterelva: 29473
  • Lille Porsangerelva: 7893
  • Karpelva: 4001
  • Ytre Billefjordelva: 3572
  • Kvalsundelva: 3269

Pukkellaksen blir fjernet fordi den dør etter gyting og råtner i elvene om høsten. Dette påvirker både vannkvaliteten og andre arter negativt. Pukkellaksen kan også fortrenge de vanlige laksefiskene og bidra til å spre sykdom. Et viktig tiltak for å stoppe fisken er å sette opp fiskefeller nær munningen i elvene. Der blir pukkellaksen sortert ut før den kommer opp i vassdraget.

Tall på antall pukkellaks er oppdatert 12. september 2023 og er hentet fra: https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/datavisualisering/pukkellaks-uttak/

Nordic Steel-produsert felle i elv (Foto: Pierre Fagard)
Fiskefelle i produksjon
Produksjon i Nordic Steel
Fiskefelle under montering i elv
Fiskefelle produsert av Nordic Steel (Foto: Vilde Øines Pedersen, Statsforvalteren i Troms og Finnmark)

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Andre prosjekter vi har utført.

Meld deg på vårt nyhetsbrev