HjemProsjekter

Klosbøle bro

Store krav til nøyaktighet og sveising var nødvendig på Klosbøle bro. Bare tverrbærerne veier over to tonn per stykk.

Klosbøle bro er 50 meter lang og har et spenn på 40 meter. Broen inngår i utbyggingen av E16 gjennom Valdres og ble åpnet i 2019.

Klosbøle bro består av mange hundre kubikk med limtre som Moelven leverer i dekkekonstruksjon og fagverket. En stor del Duplex inngår også i leveransen.

Løsning av oppdraget

Broen er laget av massive limtre-konstruksjoner. Den blir båret av fire tverrbærere på to tonn hver og to små tverrbærere på 600 kilo hver. Limtrebuen er slisset sammen med slisseplatene, dette er produsert i Duplex. Hvert beslag veier omtrent 300 kilo. Mellom limtre-buen og kjørebanen er det montert åtte stykk hengesøyler som veier fra 140 til 316 kilo.

Prosjektering og fabrikasjonsgrunnlag:

  • Bruprosjektering, Håndbok N400 (2015)
  • NS-EN Eurokode standarder
  • Prosesskode 2, Håndbok R762,

Våre tjenester

  • Design og utvikling
  • Produksjon av slisseplater
  • Produksjon av slissebeslag
  • Produksjon av beslag
  • Produksjon av tverrbærere

Moelven Limtre

Andre prosjekter vi har utført.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Spilefeller for pukkellaks
Pukkellaksfeller i Troms og Finnmark
Les saken

Meld deg på vårt nyhetsbrev