HjemProsjekter

Klosbøle bro

Klosbøle bro

Klosbøle bro er 50 meter lang og har et spenn på 40 meter. Broen inngår i utbyggingen av E16 gjennom Valdres og ble åpnet i 2019.

Klosbøle bro består av mange hundre kubikk med limtre som Moelven leverer i dekkekonstruksjon og fagverket. En stor del Duplex inngår også i leveransen.

Løsning av oppdraget

Broen er laget av massive limtre-konstruksjoner. Den blir bært av fire tverrbærere på to tonn hver og to små tverrbærere på 600 kilo hver. Limtrebuen er slisset sammen med slisseplatene, dette er produsert i Duplex . Hvert beslag veier omtrent 300 kilo. Mellom limtre-buen og kjørebanen er det montert åtte stykk hengesøyler som veier fra 140 til 316 kilo.

Prosjektering og fabrikasjonsgrunnlag:

• Bruprosjektering, Håndbok N400 (2015)

• NS-EN Eurokode standarder

• Prosesskode 2, Håndbok R762,

Våre tjenester

• Design og utvikling

• Produksjon av slisseplater

• Produksjon av slissebeslag

• Produksjon av beslag

• Produksjon av tverrbærere

Moelven Limtre

Andre prosjekter vi har utført.

Norsk Vind Energi
Skinansfjellet vindpark
Skinansfjellet vindpark
Les saken

Meld deg på vårt nyhetsbrev