HjemProsjekter

Doggerbank C

Verdens største havvindpark blir utstyrt med ventilasjonskanaler fra Nordic Steel. Til de to første utbyggingsfasene, Doggerbank A og B, har vi allerede levert. Nå er det klart at vi også skal levere til den siste utbyggingsfasen, Doggerbank C.

- Tilliten vi får fra Aibel, for tredje gang på Doggerbank, viser at Nordic Steel leverer kvalitet og gjennomfører til riktig tid, igjen og igjen. Vi skal altså produsere nye 120 tonn ventilasjonskanaler til omformer-plattformene på Doggerbank, sier Thor Erik Hebnes, leder av HVAC-avdelingen i Nordic Steel.

Ventilasjonskanaler til Doggerbank B. Samme type skal produseres til Doggerbank C.

Verdens største offshore vindpark

Havvindparken Doggerbank bygges ut i tre faser, Doggerbank A, B og C, og blir lokalisert mer enn 130 kilometer fra Yorkshire-kysten i Storbritannia. Når utbyggingen er ferdig blir det verdens største offshore vindpark.

Doggerbank A, B og C er et fellesforetak mellom SSE Renewables (40 %), Equinor (40 %) og Vårgrønn (20 %).

Avdelingsleder Thor Erik Hebnes og medarbeider Sindre Trones med kanaler til Doggerbank B

Fornybar energi gir resultater

Tre av tre kontrakter på Doggerbank viser at Nordic Steels satsing på prosjekter innen fornybar energi gir resultater.

- Erfaringen og kompetansen vår innen fornybar energi blir fremhevet av operatører og kunder, og bekrefter at kvaliteten vi leverer på blant annet ventilasjonskanaler er akkurat det som trengs til omformer-plattformene. Konsernet er godt rigget for denne typen jobber og har et apparat som håndterer alt fra prosjektledelse til tegning, produksjon og logistikk. Vi liker rett og slett prosjekter av denne størrelsen, forklarer Hebnes.

Norsk produksjon

Nordic Steels kontrakt er med Aibel, som bygger omformer-plattformene til Doggerbank. De tre kontraktene, for Doggerbank A, B og C, utgjør totalt produksjon av hele 360.000 kilo ventilasjonskanaler.

- Det betyr mye for oss at Aibel velger Nordic Steel, og dermed støtter opp om norsk produksjon og sikrer jærske, lokale arbeidsplasser. Med denne siste kontrakten har vi arbeid ut 2022, sier Hebnes.

All produksjon i Nordic Steel foregår på Bryne. Kanalene blir pakket på Bryne og sendt til Thailand for installasjon. Leveransen til Doggerbank A og B er ferdig. Oppstart av produksjon til Doggerbank C startet første kvartal i 2022.

Unik kompetanse i fremtidsrettet selskap

Nordic Steel er Norges ledende produsent av ventilasjonskanaler og utstyr til alle bransjer. Til verdens største havvindpark leveres kanaler av typen Simduct, som er Nordic Steels eget varemerke, og kanaler i klasse A, B og E.

Norges ledende stålsenter fabrikerer stål til alle bransjer. Landbasert oppdrett, havvind, energi- og kraftforsyning er noen av de fremtidsrettede bransjene som Nordic Steel leverer til.

- Vi blir valgt fordi vi leverer topp kvalitet og er en trygg samarbeidspartner med dokumentert leveringsdyktighet og gjennomføringsevne. Flere og flere velger oss også som sin leverandør på grunn av at vi tar bærekraftige valg i egen drift, leverer miljødeklarasjoner og tilbyr grønt stål. Vi gjør det vi kan innen de områdene vi kan påvirke, og det er derfor naturlig for oss at vi er med på de mest fremtidsrettede prosjektene, som eksempelvis Doggerbank, sier Børre Lobekk, konsernsjef i Nordic Steel.

Fakta om havvindparken Doggerbank

 • Doggerbank havvindpark, totalt på 3.6 gigawatt, blir verdens største offshore vindpark når den er ferdig i 2026
 • Utbyggingen skjer i tre faser, på 1.2 gigawatt hver, Doggerbank A, B og C
 • Doggerbank A og B er et fellesforetak mellom SSE Renewables (40 %), Equinor (40 %) og Vårgrønn (20 %)
 • Doggerbank kan gi strøm til 6 millioner britiske husstander når havvindparken er ferdig utbygget
 • SSE Renewables er operatør for utvikling og bygging av Doggerbank havvindpark. Equinor blir operatør i driftsfasen
 • Prosjektfinansiering for Doggerbank A og B ble ferdigstilt i november 2020. Prosjektfinansiering for Doggerbank C ble ferdig i desember 2021
 • Doggerbank havvindpark fikk konsesjon i 2015
 • Hver av de tre fasene av Doggerbank havvindpark sikret 15-åringe CfD-kontrakter (differansekontrakter) for 1.2 gigawatt lavkarbonkraft for lavkarbonkraftproduksjon. Dette skjedde i Storbritannias tredje tildelingsrunde for denne type kontrakter, i september 2019
 • Enda et stort steg ble tatt i mai 2021 da Doggerbank havvindpark nådde en milepæl for levering under Storbritannias CfD-ordning for lavkarbonkraft
 • Doggerbank havvindpark er lokalisert i Nordsjøen, der hver fase ligger mer enn 130 kilometer fra Yorkshire-kysten
 • Doggerbank A og B begynte bygging på land i 2020 og byggingen pågår fortsatt. Oppstart bygging av Doggerbank A offshore er ventet i andre kvartal 2022. Kraftgenerering er ventet sommeren 2023 for Doggerbank A og sommeren 2024 for Doggerbank B. Kommersiell drift er ventet seks måneder etter kraftgenerering
 • Installering av vindturbiner på Doggerbank C starter i 2025
 • Doggerbank havvindpark vil gi 3000 arbeidsplasser i Storbritannia, i bygge- og driftsfase
 • Det inkluderer 750 direkte arbeidsplasser og 1500 indirekte arbeidsplasser i forbindelse med oppstart av et bladproduksjonsanlegg i verdensklasse, Teeside by LM Wind Power. Det er et GE Renewable Energy-selskap som skal starte produksjon i 2023
 • 470 arbeidsplasser er forventet i GE Renewable Energy nord-øst i England, i forbindelse med leveranse og drift til alle tre fasene av Doggerbank. Dette blir rundt 300 stillinger for installasjon av vindturbiner og drift. 170 stillinger er i servicejobber i Port of Tyne. Jobbene kommer i forbindelse med GE sin femårige service- og garantiavtale ved drift av Doggerbank A, B og C
 • Minst 30 arbeidsplasser kommer i Equinor i forbindelse med at selskapet blir operatør for havvindparken. Jobbene blir i Port of Tyne eller offshore
 • 130 fulltids-arbeidsplasser i North Star Renewables i Storbritannia kommer i mannskaps- og landbaserte roller for drift av serviceflåten for Doggerbank havvindpark
 • Opptil 100 arbeidsplasser i byggeindustrien blir skapt av Jones Bros. Civil Engineering, en av Storbritannias ledende entreprenører, for installasjon av landkabel-infrastruktur for Doggerbank A og B
 • Vindturbinene som skal drive de to første fasene, Doggerbank A og B, er GEs Haliade-X 13 megawatt. Dette er den første ordren for Haliade-X 13 megawatt og den vil installeres for første gang i verden på Doggerbank A
 • På Doggerbank C skal det installeres en oppgradert versjon, GEs Haliade-X 14 megawatt vindturbiner. Dette blir første gang i verden at 14 megawatt-turbiner blir installert
 • En rotasjon av Haliade-X vindturbinen kan gi strøm til en husholdning i Storbritannia i mer enn to dager
 • Vindturbinene blir installert på monopæle bunnfaste fundament
 • Doggerbank blir den første vindparken i Storbritannia som blir tilkoblet høyspent likestrøm (HVDC), og som på grunn av avstanden til land introduserer nye overføringssystem til Storbritannia og baner vei for andre store offshore vindparker
 • For mer informasjon om Doggerbank: www.doggerbank.com

Kilder: Aibel, SSE Renewables, Equinor, Doggerbank.com

Aibel
Aibel

Andre prosjekter vi har utført.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Spilefeller for pukkellaks
Pukkellaksfeller i Troms og Finnmark
Les saken

Meld deg på vårt nyhetsbrev