HjemProdukterFlexSafe GS - Brøytetettet panel

FlexSafe GS - Brøytetettet panel

FlexSafe™ GS er et nytt tilskudd i FlexSafe™-familien, som dekker behovet for gang- og sykkelrekkverk.
Here you go!
Ops! Noe gikk galt.
Last ned datablad 📄Få tilbud
Ingen andre bilder.

FlexSafe GS - Brøytetettet panel

FlexSafe™ GS er et nytt tilskudd i FlexSafe™-familien, som dekker behovet for gang- og sykkelrekkverk.

Produktet er utviklet for å ivareta sikkerheten til de myke trafikantene. Systemet og utseendet bygger på vårt FlexSafe™ brorekkverk. På den måten skaper vi et helhetlig visuelt miljø, der både brorekkverk og gang- og sykkelvegrekkverk kan benyttes tett inntil hverandre.

Rekkverket tilfredsstiller kravene for gang- og sykkelvegrekkverk i håndbok N101. FlexSafe™ er et nytt, komplett og fleksibelt system for bygging av brorekkverk i alle størrelser. Den nye generasjonen brorekkverk er like sikker som tradisjonelle løsninger, men mye mer effektivt å planlegge med og enklere å montere.

Vi lover et meget godt sluttresultat, som også tar høyde for miljø og visuelt uttrykk. Rekkverket er helt norskprodusert.

 

Produktkarakteristikk

• Enkel installasjon / montering

• Lang levetid

Godkjenninger

FlexSafe gang/sykkelrekkverk tilfredsstiller Statens vegvesens styrke- og geometrikrav til rekkverk for gående og syklende, etter Håndbok N101.

Få tilbud på:

FlexSafe GS - Brøytetettet panel

Send oss en forespørsel og motta et godt tilbud fra våre dyktige fagfolk. Dersom vi mangler underlag for å gi en pris, så tar vi nærmere kontakt.

Supert. 🥳
Da er forespørselen sendt til prosjektavdelingen.
Oops! Noe gikk galt.

Andre produkter