HjemProdukterFlexSafe - Brorekkverk standard H2/W2

FlexSafe - Brorekkverk standard H2/W2

FlexSafe™ er et nytt, komplett og fleksibelt system for bygging av brorekkverk i alle størrelser.
Få et tilbud
Ingen andre bilder.

FlexSafe - Brorekkverk standard H2/W2

FlexSafe™ er et nytt, komplett og fleksibelt system for bygging av brorekkverk i alle størrelser. Den nye generasjonen brorekkverk er like sikker som tradisjonelle løsninger, men mye mer effektivt å planlegge med og enkelt å montere. Vi lover et meget godt sluttresultat, som også tar høyde for miljø og visuelt uttrykk.

FlexSafe™ er et nyskapende system for veisikring. Systemet bygger på vår lange erfaring med industriell produksjon av bro- og veirekkverk, og er utviklet i samarbeid med den norske industridesigneren Per Farstad. Innenfor gjeldende sikkerhetskrav (H2/W2/V2) har vi lagt stor vekt på fleksibilitet og estetikk.

Produktkarakteristikk

• Enkel installasjon / montering

• Lang levetid

Godkjenninger

FlexSafe gang/sykkelrekkverk tilfredsstiller Statens vegvesens styrke- og geometrikrav til rekkverk for gående og syklende, etter Håndbok N101.

Andre produkter.