HjemFagartikler

Utslipp i stålbransjen: Scope 1, scope 2 og scope 3

Hva er scope 1, scope 2 og scope 3? Og hvor kommer egentlig utslippene fra? Vi forklarer!

Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollen) har utviklet den mest anerkjente standarden for rapportering av klimagassutslipp. Standarden deler opp utslippene i tre ulike «scope» basert på hvor utslippene kommer fra. Ved å dele opp utslippene på denne måten blir det enklere å sette seg mål for reduksjon av utslipp og måle fremgang.

Hvor kommer utslippene fra?

Figuren under viser fordeling av ulike scope hos Nordic Steel, og hvor utslippene kommer fra.

Vår minste kategori er scope 1, etterfulgt av scope 2 og til slutt scope 3 som står for opptil 90 prosent av utslippene. Vi rapporterer årlig scope 1 og 2, og deler av scope 3. I tillegg jobber vi kontinuerlig med å redusere utslippene på tvers av alle de tre kategoriene (Les mer i vår bærekraftstrategi).

Illustrasjon: Nordic Steel

Scope 1: Direkte utslipp fra maskiner og kjøretøy

Scope 1 refererer til bedriftens direkte utslipp, altså utslipp som er forbundet med den daglige aktiviteten som bedriften eier eller kontrollerer. Eksempelvis fra drift av maskiner eller bruk av kjøretøy. Hos Nordic Steel har vi svært lave scope 1-utslipp, da nesten hele produksjonen er elektrifisert. De gjenstående utslippene kommer fra diesel til firmabiler og truck. I 2023 har vi byttet ut nesten alle diesel-truckene våre med elektriske trucker. Og snart ryker de siste diesel-truckene ut også.

Elektrisk truck i Nordic Steel

Scope 2: Indirekte utslipp fra energibruk

Scope 2 er indirekte utslipp forbundet med produksjon av energi som bedriften kjøper, med andre ord bedriftens strømforbruk. I Norge kommer mesteparten av strømmen fra fornybare kilder, i motsetning til andre land hvor elektrisitet kan være produsert fra ikke-fornybare kilder. Likevel kan vi bli bedre på å redusere strømforbruket vårt. I Nordic Steel jobber vi kontinuerlig med å redusere forbruket, og har siden 2019 hatt et stabilt forbruk på tross av økt omsetning, flere ansatte og stor økning i produksjonslokaler.

Lasermaskin i Nordic Steel

Scope 3: Indirekte utslipp fra leverandørkjeden

Scope 3 inkluderer alle indirekte utslipp bortsett fra strøm (scope 2) som er knyttet til bedriftens aktiviteter, for eksempel utslipp fra produksjon av materialer som bedriften bruker eller utslipp fra transport. Scope 3 er den mest komplekse kategorien og spenner over 15 ulike underkategorier. Det er også vanligvis den største kategorien, og representerer ofte mer enn 70 prosent av bedrifters totale utslipp. (Kilde: https://www2.deloitte.com/uk/en/focus/climate-change/zero-in-on-scope-1-2-and-3-emissions.html)

Det samme gjelder oss i Nordic Steel. Vi estimerer at rundt 90 prosent av utslippene kommer fra scope 3. Her kan vi dele utslippene inn i to grupper: oppstrøms- og nedstrøms-aktiviteter. I oppstrøms-aktiviteter kommer utslippene fra produksjon av innkjøpt stål, transport, avfall, forretningsreiser og ansattes reise til jobb. I nedstrøms-aktiviteter kommer utslipp fra bruk av solgte produkter, transport og behandling av solgte produkter ved livsslutt.

Produksjon av Circle Green, nær utslippsfritt rustfritt og syrefast stål fra finske Outokumpu (Foto: Outokumpu)

Hvorfor er scope 3 viktig?

Det er store utfordringer forbundet med å måle scope 3. Det kan være vanskelig å få tilgang på data fra verdikjeden. Tallene kan være ufullstendige, inkonsistente eller basere seg tungt på estimater. I tillegg er scope 3 svært utfordrende å kontrollere og redusere.

På tross av kompleksiteten til scope 3, har vi tett dialog med leverandørene og kundene våre for å redusere scope 3-utslipp. Vi kjøper inn det grønneste stålet tilgjengelig i markedet, optimaliserer transportruter i samarbeid med transportleverandører, og designer materialeffektive løsninger, for å nevne noen eksempler.

Ved å samarbeide på denne måten, reduserer vi ikke bare scope 3-utslipp, men tar ned klimarisiko og ressursforbruk, samt øker transparens og kunnskap på tvers av verdikjeden.

Andre fagartikler.

Nysgjerrig på hva vi kan levere? Send oss en forespørsel og få et tilbud.

Vi vil besvare henvendelsen din så fort vi kan. For forespørsler og generelle spørsmål bruk gjerne chatten. Har du behov for rask hjelp, anbefaler vi deg å kontakte oss på telefon uansett åpningstider.
Mathias Hult
Head of Marketing
Din forespørsel er nå mottatt og er nå blitt personlig sendt til ansvarlig.

PS: Se gjerne noen av våre prosjekter her.
Oops! Noe gikk galt, prøv igjen.