HjemFagartikler

Nordic Steel tilbyr grønt stål: En løsning for en mer bærekraftig verden

Stålindustrien er tradisjonelt preget av store utslipp av klimagasser. Nå jobbes det i mange miljøer og hos flere produsenter for å få på plass en mer klimavennlig og bærekraftig løsning. Noen kaller det også grønt stål.

Grønt stål kan være stål som har vært gjennom en produksjonsprosess som reduserer utslipp av klimagasser, og det kan være stål som er basert på en større andel skrap, altså resirkulert stål.

Tradisjonell produksjonsteknologi er fortsatt i bruk i store deler av verden og medfører både høyt energibruk og stor belastning på miljøet.

Stål er en svært viktig vare som blir brukt over hele verden og den globale produksjonen var i 2021 i underkant av 200 millioner tonn. I tradisjonell stålproduksjon produseres det omtrent to tonn CO2 for hvert tonn stål (kilde: Ulcos-prosjektet). Totalt står stålindustrien for omtrent 7 prosent av verdens totale CO2-utslipp (kilde: OECD, IEA).

En grønn stålindustri krever store omstillinger for å innføre en mer klimavennlig produksjon. Dette gjelder valg av kilde til råmaterialer, men også energikilden. En rekke energiselskaper og stålprodusenter i ulike land jobber for å gjøre stålproduksjon grønnere, blant annet ved å øke andelen skrap i nyproduksjon.

Kan skaffe mer miljøvennlig stål

Nordic Steel produserer ikke stål, men vi velger hvor vi handler stålet. Vi samarbeider med de mest fremoverlente aktørene i bransjen og kan tilby mer miljøvennlig tilvirket stål, som gjerne kan bestå av opptil 80 prosent resirkulert materiale.

Under prosjekteringen av det nye Nasjonalmuseet i Oslo var CO2-utslipp et viktig tema. Bruk av resirkulert stål var et krav som måtte tilfredsstilles, noe Nordic Steel kunne tilby, og vi dokumenterte stålets opprinnelse. Det ble levert 350.000 kilo resirkulert stål til Nasjonalmuseet, med gyldig ISO-dokumentasjon. Fotavtrykket ble omtrent halvert i forhold til tradisjonell ny produksjon.

Hva er grønt stål?

Produksjon av stål skjer i dag hovedsakelig med to metoder. Enten med masovn (Blast Furnace/BF) og oksygenkonverter (BOF) eller med elektrisk lysbueovn (Electric Arc Furnace/EAF). De to førstnevnte bruker malm, kalk og kull i produksjonsprosessen, men 0-25 prosent skrap kan også inngå som en del av ladningen i en BOF-ovn. EAF bruker skrap og elektrisitet.

Når man produserer grønt stål, bruker man hovedsakelig EAF. Skrap på inntil 90-100 prosent smeltes i den elektriske lysbueovnen. Stålverkene bruker i økende grad denne metoden, men tilgang på skrapstål er en viktig faktor for å kunne produsere mer.

Tallene viser også at det er malmbasert produksjon som fortsatt dominerer. I 2019 var 32 prosent av verdens produksjon basert på resirkulert råvare. I EU-landene var imidlertid tallet høyere, med 55 prosent skrapbasert råvare (kilde: World Steel Association, EUROFER).

Stål er en svært viktig del av sirkulærøkonomien, fordi det kan smeltes om uendelig mange ganger og resirkuleres til nytt stål uten at det går ut over kvaliteten og egenskapene til materialet. Jern og stål er også verdens mest resirkulerte materialer, og blant de enkleste materialene å opparbeide, da de magnetisk kan skilles fra avfallsstrømmen.

Ved å effektivt utnytte skrap går den tradisjonelle stålproduksjonen i en mer bærekraftig utvikling. En mer grønnere produksjon har stor betydning for energisparing og CO2-utslipp. En elektrisk lysbueovn bruker i gjennomsnitt 60 prosent mindre energi og har 70 prosent mindre CO2-utslipp enn produksjon som er basert på malm (kilde: OECD). Avtrykket kan reduseres ytterligere dersom man har mulighet til å bruke fornybar energi til denne prosessen.

I de kommende årene vil vi se nye metoder for produksjon av stål som er helt fossilfritt, blant annet ved bruk av hydrogen, og stor grad av resirkulert materiale.

Grønn framtid

Det er større muligheter til å levere prosjekter med mindre klimautslipp når samarbeidet mellom produsenter, leverandører og interessenter starter tidlig. Det samme gjelder samarbeid på tvers mellom forsyningskjeder, arkitektur- og ingeniørfag. Både stålproduksjon, konstruksjon, bygge- og installasjonsmetoder er viktig i denne sammenhengen.

Nordic Steel er Norges ledende kompetansesenter innen stål og en seriøs aktør som tar samfunnsansvar innen den grønne stålrevolusjonen. Vi støtter produksjonen av grønt stål og følger tett med på utviklingen med fossilfri stålproduksjon som allerede er i gang.

Stålindustrien verden over er i en spennende utvikling og aktører over hele verden er med. Omlegging til en grønnere industri gir oss nye muligheter.

 

Kilder:
  • International Energy Agency (IEA)
  • Norsk stål
  • Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD)
  • The European Steel Association (EUROFER)
  • Ultra-Low CO2 Steelmaking project (Ulcos-prosjektet)
  • World Steel Association

Andre fagartikler.

Nysgjerrig på hva vi kan levere? Send oss en forespørsel og få et tilbud.

Vi vil besvare henvendelsen din så fort vi kan. For forespørsler og generelle spørsmål bruk gjerne chatten. Har du behov for rask hjelp, anbefaler vi deg å kontakte oss på telefon uansett åpningstider.
Mathias Hult
Head of Marketing
Din forespørsel er nå mottatt og er nå blitt personlig sendt til ansvarlig.

PS: Se gjerne noen av våre prosjekter her.
Oops! Noe gikk galt, prøv igjen.