HjemFagartikler

Nordic Steel tilbyr grønt stål

Grønt stål hos Nordic Steel

Stålindustrien er en industri som har vært preget av enorme utslipp av klimagasser. Nå er en klimavennlig og bærekraftig løsning her - grønt stål.

Grønt stål er en ny stålproduksjonsprosess som reduserer utslipp av klimagasser. Grønt stål er også resirkulert stål. Her skal vi se hva den grønne stålrevolusjonen går ut på.

Utdatert stålproduksjonsteknologi er dessverre fortsatt i bruk i store deler av verden. Dette er hovedårsaken til både høyt energibruk og stor miljøforurensning.

I tradisjonell stålproduksjon produseres det omtrent to tonn CO2 for hvert tonn stål. Temperaturene som brukes i stålproduksjon er så høye at store mengder kull blir brent, noe som også driver den kjemiske prosessen som omdanner jernmalm til råjern, før det blir bearbeidet til stål. I seg selv bidrar også den kjemiske prosessen til store utslipp.

Stål er en svært viktig vare som blir brukt over hele verden. Totalt bruker stålproduksjon sju til ni prosent av alt fossilt brensel i verden. Det er en viktig grunn til at den grønne stålrevolusjonen er i gang.

En grønn stålindustri krever store omstillinger for å innføre en mer klimavennlig løsning for stålproduksjon. Dette gjelder valg av kilde til råmaterialer, men også energikilden. En rekke energiselskaper og stålprodusenter i ulike land jobber for å gjøre stålproduksjon grønnere ved å finne måter å kutte kull ut av produksjonen på. Flere steder er det gode resultater fra bruk av hydrogen, som ikke avgir klimagasser, hverken når det brenner eller når det inngår i den kjemiske prosessen der malm blir til råjern.

Resirkulert stål hos Nordic Steel

En annen viktig faktor som viser at det grønne skiftet er på vei i stålindustrien, er den økte  bruken av resirkulert stål. Ved å bruke resirkulert stål gjenvinner man eksisterende stål til nye formål, i stedet for å produsere nytt.

Nordic Steel produserer ikke stål, men vi velger hvor vi handler stålet. Av den grunn kan vi tilby stål som består av 80 prosent resirkulert stål, og oppfyller krav i blant annet  Oslomodellen. Selve bestemmelsene i Oslomodellen går ut på å fremme et seriøst arbeidsliv med anstendige arbeidsforhold og rettferdig konkurranse mellom seriøse aktører som tar samfunnsansvar på alvor. Som viktige virkemidler i kommunens anskaffelser er det krav om reduserte klimagassutslipp, resirkulering av avfall og miljøvennlige transportløsninger.

Dette så vi tydelig da det nye Nasjonalmuseet i Oslo skulle bygges. Byggebransjen utvikler seg stadig i en bærekraftig retning, også i andre større prosjekter. Under prosjekteringen av museet ble kampen mot CO2-utslipp satt høyt på agendaen og resirkulert stål var et krav.

I byggebransjen brukes det blant annet et miljøklassifiseringssystem, som kalles BREEAM-NOR. Valg av materialer utgjør omtrent 14 prosent av totalvurderingen, der poengene er fastsatt av miljødeklarasjoner - også kjent som EPDer. Kravene til EPD-poeng er bruken av materialer som kan resirkuleres eller gjenbrukes, og det blir også vurdert hvorvidt livsløpet er miljøvennlig. Dette gjør grønt stål til en ypperlig løsning, siden det har lang levetid og er lett resirkulerbart. Sett fra et annet perspektiv, er EPD-poengene også en form for CO2-regnskap.

Dette gjør grønt stål til et meget godt valg for byggebransjen - en variant av stål, som er mer bærekraftig enn tradisjonell nyproduksjon.

Grønt stål er noe Nordic Steel kan tilby på alt som leveres. Alt blir levert med sertifiseringer og dokumentasjon. Til Nasjonalmuseet leverte Nordic Steel 350.000 kilo grønt stål under byggingen, med gyldig ISO-dokumentasjon. Fotavtrykket ble omtrent halvert i forhold til tradisjonell ny produksjon.

Slik blir stålet grønt

Når man produserer grønt stål, bruker man hovedsakelig elektrisk lysbue-fremstilling for å resirkulere - og avtrykket reduseres ytterligere dersom man bruker fornybar energi til denne prosessen.

Gjenvinning skjer via et stålverk: Skrap smeltes enten i en elektrisk lysbueovn (90-100 prosent skrap), eller brukes som en del av ladningen i en grunnleggende oksygenovn (rundt 25 prosent skrap). Enhver stålkvalitet kan resirkuleres til nytt metall av topp kvalitet, uten "nedgradering" fra førsteklasses til lavere kvalitet, når stål altså resirkuleres gjentatte ganger.

Implementeringen av grønn produksjon setter søkelys på energisparing og CO2-utslipp. Ved effektiv utnyttelse av skrapjern oppnås også en bærekraftig utvikling av den tradisjonelle stålproduksjonen. Utviklingen har vært utrolig, og dagens stålproduksjon krever 60 prosent mindre energi enn den gjorde på 1960-tallet.

Blant de vanligste byggematerialene er stål helt unikt, siden man kan gjenta resirkuleringen omtrent uendelige ganger uten å miste materialets kvalitet og egenskaper. Jern og stål er verdens mest resirkulerte materialer, og blant de enkleste materialene å opparbeide, da de magnetisk kan skilles fra avfallsstrømmen.

Grønn framtid

Den grønne stålrevolusjonen fordrer bedre dialog og samarbeid mellom leverandører og interessenter i prosjekteringsfasen for prosjekter. Dette krever enda bedre samarbeid på tvers av forsyningskjeder og ulike arkitektur- og ingeniørfag, for å sikre best mulig stålproduksjonsteknologi og installasjonsmetoder.

Nordic Steel er Norges ledende kompetansesenter innen stål, og er en seriøs aktør som tar samfunnsansvar innen den grønne stålrevolusjonen. Vi er stolte av at alle maskinene hos oss går på fornybar, grønn energi, gjennom avtalen 100 prosent vannkraft fra Lyse. Gjennom denne avtalen reduserer vi CO2-utslippene våre med 350.000 kilo i året.

Andre fagartikler.

Nysgjerrig på hva vi kan levere? Send oss en forespørsel og få et tilbud.

Vi vil besvare henvendelsen din så fort vi kan. For forespørsler og generelle spørsmål bruk gjerne chatten. Har du behov for rask hjelp, anbefaler vi deg å kontakte oss på telefon uansett åpningstider.
Mathias Hult
Head of Marketing
Din forespørsel er nå mottatt og er nå blitt personlig sendt til ansvarlig.

PS: Se gjerne noen av våre prosjekter her.
Oops! Noe gikk galt, prøv igjen.