HjemFagartikler

Lær mer om scope 4: Unngåtte utslipp

Flere kjenner i dag godt til begrepene scope 1, scope 2 og scope 3 – ulike kategorier for direkte og indirekte klimautslipp. I denne artikkelen introduserer vi et nyere konsept, scope 4, som dekker hvordan et selskaps tjenester eller produkter bidrar til å redusere eller unngå utslipp gjennom verdikjeden.

Å rapportere utslipp, og sette mål for å redusere dem, har vist seg å være både miljømessig og økonomisk fordelaktig. Likevel er det bare en del av løsningen dersom vi skal oppnå klimamålene. Selskaper kan nemlig spille en viktig rolle i å utvikle og promotere produkter og tjenester som unngår utslipp – enten ved å muliggjør utslippsreduksjon eller ved å tilby versjoner av eksisterende produkter med lavere utslipp.

Opphengssystem til Nasjonalmuseet i Oslo, stål levert med EPD og full sporbarhet

Hva er scope 4 utslipp?

Unngåtte utslipp er ofte referert til som scope 4. Det statlige klimainvesteringsselskapet, Nysnø, definerer scope 4 som en kvantifisering av klimagassutslippene som ikke vil bli sluppet ut i atmosfæren, eller fjernet fra den, som følge av å ta i bruk en bestemt klimateknologi sammenlignet med nåværende løsning. Med andre ord tallfester scope 4 klimaeffekten av grønnere produkter eller tjenester.

I stålbransjen kan ny produksjonsteknologi bidra til unngåtte utslipp. Den globale gjennomsnittsfaktoren for rustfritt stål produsert med nåværende teknologi er 2,42 tonn CO2 per tonn stål (75 prosent resirkulert stål) og opp til 6,82 tonn CO2 per tonn stål (30 prosent resirkulert stål) (Kilde: Worldstainless). Med ny klimateknologi kan utslippene reduseres betraktelig, og vi kan unngå flere millioner tonn CO2 årlig.

Produksjon av Circle Green, med 93 prosent lavere klimaavtrykk enn gjennomsnittet i industrien (Foto: Outokumpu).

Klimaeffekt av grønt stål

Bruk av grønt stål er et eksempel på unngåtte utslipp. Produksjon av grønt stål er ikke utslippsfritt, men sammenlignet med tradisjonelt produsert stål, er utslippene til grønt stål gjennom hele livsløpet lavere.

For å illustrere klimaeffekten til grønt stål har vi beregnet de potensielt unngåtte utslippene i et av prosjektene våre. Til det aktuelle prosjektet har det blitt kjøpt inn 220 tonn stålplater. Tar vi utgangspunkt i CO2-faktoren for rustfritt stål med 75 prosent resirkulert innhold (2,42 tCO2/t stål) representerer dette totalt 523 tonn CO2 kun i materialforbruk for prosjektet.

Verdens mest bærekraftige rustfrie og syrefaste stål hos Nordic Steel

Nordic Steel var først i Norge med å inngå et samarbeid med den finske stålprodusenten Outokumpu, som produserer verdens mest bærekraftige rustfrie og syrefaste stål: Circle Green. Dette stålet har en utslippsfaktor på 0,5 tonn CO2 per tonn stål og kan brukes i prosjekter til kundene våre.

Tilbake til prosjektet vårt med 220 tonn stålplater. Figuren under viser utslippene fra bruk av tradisjonelt stål, og hva utslippene kunne vært dersom det ble brukt grønt stål fra Outokumpu (med en CO2 faktor på 0,5 tCO2/t stål) til det aktuelle prosjektet. De unngåtte utslippene (scope 4) fra prosjektet hadde da blitt 413 tonn CO2, noe som representerer 78 prosent reduksjon i klimautslipp i et enkelt prosjekt. I tillegg er stålet produsert under kjente arbeidsvilkår, og med full sporbarhet og åpenhet i leveringskjeden.

Illustrasjon: Nordic Steel

Hvorfor er det nyttig å måle scope 4?

Beregning av scope 4 er i dag i en tidlig utviklingsfase, og det gjenstår mye arbeid før vi har en felles metode og standard i industrien. Likevel er det svært nyttig å fremheve klimaeffekten til grønnere alternativer slik som eksempelet over viser.

Stålindustrien står for åtte prosent av verdens globale CO2-utslipp. Økt etterspørsel etter stål med lavere utslipp er kritisk for å få til en omstilling i industrien. For å skape en slik etterspørsel i markedet er det viktig at kunder og sluttbrukere forstår fordelene med lavutslipps-produkter, og kan stole på at klimaeffekten er reell.

Andre fagartikler.

Nysgjerrig på hva vi kan levere? Send oss en forespørsel og få et tilbud.

Vi vil besvare henvendelsen din så fort vi kan. For forespørsler og generelle spørsmål bruk gjerne chatten. Har du behov for rask hjelp, anbefaler vi deg å kontakte oss på telefon uansett åpningstider.
Mathias Hult
Head of Marketing
Din forespørsel er nå mottatt og er nå blitt personlig sendt til ansvarlig.

PS: Se gjerne noen av våre prosjekter her.
Oops! Noe gikk galt, prøv igjen.