HjemFagartikler

Flenseguide: Forskjellige typer flenser (ASTM, DIN)

En flens er normalt en koplingsdel med boltesirkel for å holde på plass, feste eller koble den sammen med en annen del.

Flenser brukes til å kople sammen rør, kanaler, skinnehjul og kraftoverføringer. Det er en god måte å kople sammen utstyr, ventiler og komponenter i en systemlinje.

Bruk av flenser er ofte mer fleksibelt enn ved sveising og det er den nest mest brukte sammenføyningsmetoden etter sveising.

I Nordic Steel bruker vi ofte flenser når vi produserer ventilasjonskanaler, utstyr til olje og gass eller akvakultur og maritim næring. Flensene skal koble kanaler, rør eller utstyr sammen og kommer i ulike størrelser og former.

I denne artikkelen tar vi for oss flenser i ASTM- og DIN-standardene, som er de mest vanlige standardene. Det er også flenser i disse standardene som vi bruker aller mest i Nordic Steel og i bransjene vi leverer til.

En typisk flensforbindelse består av tre deler:

 • Flens
 • Pakning
 • Bolting

Flenser blir laget i de fleste materialer. Materialet på flensen er som regel det samme som systemet, eller bedre. Dette er ofte styrt av spesifikasjonene til systemet. Materialet velges ut fra medier og påvirkning.

Blanding av ulike materialkvaliteter bør unngås for å opprettholde riktig spenningsrekkefølge. I enkelte tilfeller blandes kvaliteter, men da isoleres gjerne flenser og bolter med hylser. Dette for å unngå direkte kontakt og unngå uønsket korrosjon.

De mest brukte flensetypene i ASTM

Flenser må passe til bruken og til hele systemet det skal brukes til. Det er ikke slik at en størrelse passer alt.

Her er noen av de vanligste flensetypene i ASTM-standard (ANSI, ASME), som ofte brukes i olje- og gassindustrien:

Weld-neck flens / krageflens / sveiseflens

Krageflenser er et ledende valg for sammenføyning. Flensene har relativt høy ytelse og tetthet i systemer med svingninger og kan brukes i høytrykks- og høytemperatursystemer. I likhet med flere andre flenser, krever krageflenser sveising eller pressing for installasjon på røret.

Weld Neck Flens

Blindflenser

Blindflenser blir brukt til avslutning eller isolering av rørsystemer og er i hovedsak boltbare blanke skiver, med eller uten pakningsflate. Når de er installert riktig og kombinert med de riktige pakningene, kan de oppnå en tilfredsstillende tetning som er lett å fjerne når det trengs.

Blindflens

Gjengede flenser

Flensene er også kjent som en gjenget, gjenget og skrudd flens. Denne typen flens har innvendige gjenger som passer med rørets utvendige gjenger. En slik kopling gjør at du i mange tilfeller kan unngå sveising. Gjenget kopling er ofte benyttet i mindre dimensjoner og i systemer med lavere trykk.

Threaded Flange

Socket-weld flenser

Socket-weld flenser er ideelle for mindre rørdiametre i lavtemperatur- og lavtrykksscenarier. Disse har en tilkobling der du plasserer røret i flensen og deretter sikrer tilkoblingen med en enkel sveis. Dette gjør at denne typen flenser kan være enklere enn tradisjonelle weld-neck-/krageflenser, samt at man kan oppnå en bedre sammenføyning enn gjengede flenser.

Socket Weld Flange

Slip-on flenser

Slip-on flenser er vanlige og tilgjengelige i de fleste størrelser. Denne flensen tilpasses rørets ytre diameter og tres på. Flensen må sveises fast til røret på begge sider.

Slip-on flenser

Lap Joint-flenser

Lap-joint flenser er i utgangspunktet en todelt konstruksjon. For å oppnå tetning må denne monteres over en krage. Hvis ikke røret allerede har en krage, sveises det først på en stub-end. Denne designen brukes gjerne i systemer med begrenset fysisk plass eller systemer som krever hyppig demontering og vedlikehold.

Lap Joint-flenser

Spesialflenser

Flensetypene vist over er de vanligste. Det fins imidlertid en rekke andre flensetyper som er skreddersydd for spesielle bruksområder og miljøer. Andre alternativer inkluderer nipoflenser, weldoflenser, ekspanderende flenser, kompaktflenser og reduserende flenser.

Spesialflenser

De mest brukte flensetypene i DIN

De vanligste flensetypene i DIN-standard er flenser som ofte brukes i ulike typer industrier.

Løsflenser

Løsflenser gjør det mulig å kople sammen rør eller deler uten å sveise de. Flensene er festet med bolter og muttere, både for å justere stramheten og forenkle reparasjon og inspeksjon. Det er også lettere å montere og demontere flensene for inspeksjon og vedlikehold. Løsflenser fins i ulike typer, både med glatt ende (RF), forhøyet ende (RTJ) og tappende ende (MFM). Hver type har spesifikke egenskaper og bruksområder.

Plateflenser

Plateflenser er flattrykte plater med en sirkulær åpning i midten. De fungerer som en forbindelse mellom rørdeler, ventiler eller utstyr. Plateflenser er enkle å produsere og er gjerne rimeligere enn andre flenser. Den flate overflaten gjør flensene spesielt egnet for bruk der høytrykk eller temperatur ikke er en bekymring. Flensene blir festet ved hjelp av bolter og muttere, og kan også brukes sammen med en pakning for å sikre tette forbindelser og forhindre lekkasje.

Sveiseflenser / sveiseflenser med krage

Sveiseflenser gir en permanent sammenkopling mellom to rør eller rørdeler. Flensene blir festet gjennom sveising, noe som er både solid og lekkasjefritt. Sveiseflenser brukes vanligvis der det er viktig med tetting og styrke, spesielt under høytrykk- og høytemperatur-forhold. Spesielle typer sveiseflenser har en forhøyet krage rundt midten av flensen. De gir ekstra styrke til forbindelsen mellom rørene. Kragen gir en naturlig guide for å utføre sveiseoperasjonen, og røret sveises til den forhøyede kragen. Disse flensene kan også brukes med pakning, for å sikre en tett forbindelse.

Blindflenser

Blindflenser brukes til å forsegle eller dekke en åpning i et rørsystem eller beholder. Den er designet for å stenge av en rørledning eller utstyr midlertidig. Blindflenser brukes ofte under vedlikehold og inspeksjon, eller når en bestemt seksjon av rørsystemet ikke er i bruk. De blir installert med boltet og er tette, for å forhindre lekkasje av væsker eller gasser.

Gjengeflenser

Gjengeflenser har innvendige gjenger som lar deg skru de direkte på rørene eller utstyret. Gjengene kan være enten innvendige (female) eller utvendige (male), avhengig av flensens type. Flensene brukes vanligvis til å kople rør sammen når det er nødvendig å kunne demontere de. Det gjør at de passer godt til rør som må vedlikeholdes eller endres. De kommer i forskjellige standarder og det bruks ofte tetningsmasse, pakninger eller tape i gjengene før montering.

Skottflenser

Skottflenser brukes i rørledninger for å separere to seksjoner av rørledningen. Flensene har en plate med en sirkulær åpning og denne åpningen er vanligvis mindre enn rørdiameteren. Skottflenser brukes for å regulere strømmen av væsker eller gasser i ulike deler av rørledningen. De kan også brukes til å isolere eller stenge av en del av rørledningen for vedlikehold eller reparasjon. Skottflenser kan være faste eller flyttbare og de spiller en viktig rolle i styring og regulering av væskestrøm i ulike industrier.

Pakningsflate (face)

Pakningsflaten (face) er en annen del som har stor innvirkning på ytelsen til flensene.

Vanlige pakningsflater inkluderer:

 • Flat Face (FF): Som navnet antyder, har pakningsflaten en flat, jevn overflate kombinert med en helflatepakning som kommer i kontakt med det meste av flensoverflaten
 • Raised Face (RF): Disse flensene har en liten hevet seksjon rundt boringen med en innvendig hullsirkelpakning
 • Ring Joint Face (RTJ): Denne pakningsflaten brukes i høytrykks- og høytemperaturprosesser og har et spor der en metallpakning sitter for å opprettholde tetningen
 • T&G: Disse flensene har matchende spor og hevede seksjoner. Dette hjelper i installasjonen ettersom designet hjelper flensene med å justere seg selv og gir et reservoar for pakningslim
 • M&F: I likhet med T&G-flenser bruker disse et matchende par spor og hevede seksjoner for å feste pakningen, men i motsetning til T&G-flensene beholder disse pakningen på F-flaten, noe som gir mer nøyaktig plassering

Mange pakningsflater tilbyr også en av to overflater, ru eller glatt.

Generelt fungerer glatte pakningsflater best med metalliske pakninger. Ru pakningsflater skaper sterkere friksjon med myke pakninger.

Flensdimensjoner

Flensdimensjoner er også med på å påvirke flensvalg, både når det kommer til design, vedlikehold eller oppgradering.

Vanlige hensyn:

 • Materialgrad
 • Utvendig diameter på røret
 • Tykkelsen på røret
 • Trykklasse på flensen
 • Pakningsflate
 • Type flens

Forskjellige klassifiseringer

Flenser er ofte klassifisert etter evne til å tåle temperaturer og trykk.

Trykk er angitt ved hjelp av et tall og enten "#", "lb" eller "class"-suffiks, eller "PN". Suffiksene er utskiftbare, men varierer basert på region eller leverandør.

Vanlige klassifiseringer i ASTM og DIN inkluderer:

 • 150# / PN 20
 • 300# / PN 50
 • 600# / PN 100
 • 900# / PN 150
 • 1500# / PN 250
 • 2500# / PN 420

Nøyaktig trykk- og temperaturtoleranse varierer etter type materiale som brukes, flensdesign og flensstørrelse.

Flensstandarder

Flere typer flenser er regulert under globale standarder som for eksempel American Society of Mechanical Engineers (ASME) - ASME B16.5 & B16.47.

Standardflenser er merket eller stemplet med nødvendig teknisk informasjon i ytterkanten. Denne informasjonen er den samme som står i produktets sertifikat. Pregingen har ofte følgende informasjon:

 • Produsentens logo eller kode
 • Materialkode
 • Materialkvalitet
 • Trykk-klasse
 • Dimensjon
 • Tykkelse (SCH)
 • Heatnummer

Andre fagartikler.

Nysgjerrig på hva vi kan levere? Send oss en forespørsel og få et tilbud.

Vi vil besvare henvendelsen din så fort vi kan. For forespørsler og generelle spørsmål bruk gjerne chatten. Har du behov for rask hjelp, anbefaler vi deg å kontakte oss på telefon uansett åpningstider.
Mathias Hult
Head of Marketing
Din forespørsel er nå mottatt og er nå blitt personlig sendt til ansvarlig.

PS: Se gjerne noen av våre prosjekter her.
Oops! Noe gikk galt, prøv igjen.