HjemFagartikler

Flenseguide: Forskjellige typer flenser (ANSI, DIN, ISO)

En flens er normalt en koplingsdel med boltesirkel for å holde på plass, feste eller koble den sammen med en annen del.

Flenser brukes til å kople sammen rør, kanaler, skinnehjul og kraftoverføringer. Det er en god måte å kople sammen utstyr, ventiler og komponenter i en systemlinje.

Bruk av flenser er ofte mer fleksibelt enn ved sveising og det er den nest mest brukte sammenføyningsmetoden etter sveising.

I Nordic Steel bruker vi ofte flenser når vi produserer ventilasjonskanaler. Flensene skal koble kanalene sammen og kommer i ulike størrelser og former.

En typisk flensforbindelse består av tre deler:

 • Flens
 • Pakning
 • Bolting

Flenser blir laget i de fleste materialer. Materialet på flensen er som regel det samme som systemet, eller bedre. Dette er ofte styrt av spesifikasjonene til systemet. Materialet velges ut fra medier og påvirkning.

Blanding av ulike materialkvaliteter bør unngås for å opprettholde riktig spenningsrekkefølge. I enkelte tilfeller blandes kvaliteter, men da isoleres gjerne flenser og bolter med hylser. Dette for å unngå direkte kontakt og unngå uønsket korrosjon.

De mest brukte flensetypene

Flenser må passe til bruken og til hele systemet det skal brukes til. Det er ikke slik at en størrelse passer alt.

Her er noen av de vanligste flensetypene:

Weld-neck flens / krageflens / sveiseflens

Krageflenser er et ledende valg for sammenføyning. Flensene har relativt høy ytelse og tetthet i systemer med svingninger og kan brukes i høytrykks- og høytemperatursystemer. I likhet med flere andre flenser, krever krageflenser sveising eller pressing for installasjon på røret.

Weld Neck Flens

Blindflenser

Blindflenser blir brukt til avslutning eller isolering av rørsystemer og er i hovedsak boltbare blanke skiver, med eller uten pakningsflate. Når de er installert riktig og kombinert med de riktige pakningene, kan de oppnå en tilfredsstillende tetning som er lett å fjerne når det trengs.

Blindflens

Gjengede flenser

Flensene er også kjent som en gjenget, gjenget og skrudd flens. Denne typen flens har innvendige gjenger som passer med rørets utvendige gjenger. En slik kopling gjør at du i mange tilfeller kan unngå sveising. Gjenget kopling er ofte benyttet i mindre dimensjoner og i systemer med lavere trykk.

Threaded Flange

Socket-weld flenser

Socket-weld flenser er ideelle for mindre rørdiametre i lavtemperatur- og lavtrykksscenarier. Disse har en tilkobling der du plasserer røret i flensen og deretter sikrer tilkoblingen med en enkel sveis. Dette gjør at denne typen flenser kan være enklere enn tradisjonelle krageflenser, samt at man kan oppnå en bedre sammenføyning enn gjengede flenser.

Socket Weld Flange

Slip-on flenser

Slip-on flenser er vanlige og tilgjengelige i de fleste størrelser. Denne flensen tilpasses rørets ytre diameter og tres på. Flensen må sveises fast til røret på begge sider.

Slip-on flenser

Lap Joint-flenser

Med en todelt konstruksjon krever lap joint-flenser at stub-enden først sveises fast i røret for å lage en krage flensen skal tette mot. Denne designen brukes gjerne i systemer med begrenset fysisk plass eller systemer som krever hyppig demontering og vedlikehold.

Lap Joint-flenser

Spesialflenser

Flensetypene vist over er de vanligste. Det fins imidlertid en rekke andre flensetyper som er skreddersydd for spesielle bruksområder og miljøer. Andre alternativer inkluderer nipoflenser, weldoflenser, ekspanderende flenser, åpning, lang sveisehals og reduserende flenser.

Spesialflenser

Pakningsflate (face)

Pakningsflaten (face) er en annen del som har stor innvirkning på ytelsen til flensene.

Vanlige pakningsflater inkluderer:

 • Flat Face (FF): Som navnet antyder, har pakningsflaten en flat, jevn overflate kombinert med en helflatepakning som kommer i kontakt med det meste av flensoverflaten
 • Raised Face (RF): Disse flensene har en liten hevet seksjon rundt boringen med en innvendig hullsirkelpakning
 • Ring Joint Face (RTJ): Denne pakningsflaten brukes i høytrykks- og høytemperaturprosesser og har et spor der en metallpakning sitter for å opprettholde tetningen
 • T&G: Disse flensene har matchende spor og hevede seksjoner. Dette hjelper i installasjonen ettersom designet hjelper flensene med å justere seg selv og gir et reservoar for pakningslim
 • M&F: I likhet med T&G-flenser bruker disse et matchende par spor og hevede seksjoner for å feste pakningen, men i motsetning til T&G-flensene beholder disse pakningen på F-flaten, noe som gir mer nøyaktig plassering

Mange pakningsflater tilbyr også en av to overflater: ru eller glatt.

Generelt fungerer glatte pakningsflater best med metalliske pakninger. Ru pakningsflater skaper sterkere friksjon med myke pakninger.

Flensdimensjoner

Flensdimensjoner er også med på å påvirke flensvalg, både når det kommer til design, vedlikehold eller oppgradering.

Vanlige hensyn:

 • Materialgrad
 • Utvendig diameter på røret
 • Tykkelsen på røret
 • Trykklasse på flensen
 • Pakningsflate
 • Type flens

Forskjellige klassifiseringer

Flenser er ofte klassifisert etter evne til å tåle temperaturer og trykk.

Trykk er angitt ved hjelp av et tall og enten "#", "lb" eller "class"-suffiks. Suffiksene er utskiftbare, men varierer basert på region eller leverandør.

Vanlige klassifiseringer inkluderer:

 • 150#
 • 300#
 • 600#
 • 900#
 • 1500#
 • 2500#

Nøyaktig trykk- og temperaturtoleranse varierer etter type materiale som brukes, flensdesign og flensstørrelse.

Flensstandarder

Flere typer flenser er regulert under globale standarder som for eksempel American Society of Mechanical Engineers (ASME) - ASME B16.5 & B16.47.

Standardflenser er merket eller stemplet med nødvendig teknisk informasjon i ytterkanten. Denne informasjonen er den samme som står i produktets sertifikat. Pregingen har ofte følgende informasjon:

 • Produsentens logo eller kode
 • ASTM materialkode
 • Materialkvalitet
 • Trykk-klasse
 • Dimensjon
 • Tykkelse (SCH)
 • Heatnummer

Andre fagartikler.

Nysgjerrig på hva vi kan levere? Send oss en forespørsel og få et tilbud.

Vi vil besvare henvendelsen din så fort vi kan. For forespørsler og generelle spørsmål bruk gjerne chatten. Har du behov for rask hjelp, anbefaler vi deg å kontakte oss på telefon uansett åpningstider.
Mathias Hult
Head of Marketing
Din forespørsel er nå mottatt og er nå blitt personlig sendt til ansvarlig.

PS: Se gjerne noen av våre prosjekter her.
Oops! Noe gikk galt, prøv igjen.