HjemProsjekter

Steien bro i Alvdal

Over 20 tonn stål fra Nordic Steel til Steien bro i Alvdal.

Steien bro i Alvdal er Norges lengste trebro i ett spenn, med en lengde på 88,2 meter. Broen fører riksvei 3 over Glomma, og er en 20 meter bred kjørebro med gang- og sykkelvei på begge sider. Broen ble åpnet i 2016.

Broen består av mange hundre kubikk med limtre som Moelven leverer i dekkekonstruksjon og fagverket. Over 20 tonn med stål går inn i limtrekonstruksjonen.

Løsning av oppdraget

Steien bro er en nettverksbuebro, som består av massive limtrekonstruksjoner. Den bæres av fagverksbuer i limtre som er 14 meter på det høyeste.

Det er to limtrebuer på hver sin side med strekkstag som fester buen mot selve broen. I buen er det slisset inn toppbeslag i stål som igjen er festet i strekkstag. Hvert beslag veier cirka 170 kilo. Limtrebuen er festet sammen med slisseplatene produsert hos oss.

Prosjektering og fabrikasjonsgrunnlag:

  • Bruprosjektering, Håndbok N400 (2015)
  • NS-EN Eurokode standarder
  • Prosesskode 2, Håndbok R762

Våre tjenester

  • Design og utvikling
  • Produksjon av slisseplater
  • Produksjon av slissebeslag
  • Produksjon av beslag
  • Produksjon av tverrbærere

Moelven Limtre

Andre prosjekter vi har utført.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Spilefeller for pukkellaks
Pukkellaksfeller i Troms og Finnmark
Les saken

Meld deg på vårt nyhetsbrev