HjemProsjekter

Salmon Evolution

Nordic Steel har sammen med Artec Aqua designet viktig vannbehandlingsutstyr til det gigantiske oppdrettsanlegget Salmon Evolution i Møre og Romsdal. Våren 2021 startet produksjonen av 180 tonn med utstyr til første byggetrinn.

Nordic Steel har kontrakt med Artec Aqua, som er totalentreprenør for Salmon Evolution. Artec Aqua er en av de største utviklerne av oppdrettsanlegg på land, og selskapet har spesialkompetanse på vannbehandling. Salmon Evolution blir et av Europas største landbaserte oppdrettsanlegg.

CO2- og nitrogen-luftere

Nordic Steel produserer DeGasso-luftere basert på design og vannbehandlingsteknologi fra Artec Aqua, som reduserer CO2- og nitrogeninnhold i driftsvannet til oppdrettsanlegget, noe som er helt nødvendig for å sikre optimale forhold for fisken.

- Vi produserer tolv CO2-luftere og seks nitrogen-luftere, som fjerner CO2 og nitrogen fra vannet, ved å pumpe vannet i en rasende fart gjennom lufterne. Teknologien fra Artec Aqua gjør det mulig å gjenbruke inntil 70 prosent av vannet med den vannbehandlingen som skjer i CO2-lufterne, forklarer Ola André Synes, salgsansvarlig for Nordic Steel i Ålesund.

Foto: Artec Aqua AS

Gjennom hver av CO2-lufterne, som har en vekt på cirka 10 tonn per stykk, skal det pumpes inntil 60.000 liter vann i minuttet. Kunnskap om både utstyr og teknologi er helt nødvendig for å levere på et nivå som dette.

- Vi har vært tett på bransjen i mange år og bidrar med faglig og teknisk kompetanse som landbasert fiskeoppdrett har god nytte av. Forståelse av god fiskehelse er helt sentralt, det samme er riktige overflater, funksjon og kvalitet i produktene vi lager, forklarer Synes.

Nordic Steel er tett på den maritime næringen med eget kontor på Sunnmøre. Selskapet har mangeårig erfaring fra næringen.

Foto: Artec Aqua AS

Spesialistkompetanse til oppdrettsnæringen

Nordic Steel har spesialistkompetanse og lang erfaring med å utvikle og produsere separasjonsutstyr til offshore-installasjoner i inn- og utland. Kunnskapen og erfaringen tar selskapet med seg for å optimalisere utstyr til den maritime næringen – nå også til oppdrett på land.

Separasjonsteknologi er overførbart fra offshore til akva og vannbehandling på et visst nivå. I Nordic Steel har vi lang erfaring i optimalisering av design. I mange tilfeller kommer vi frem til mer produksjonsvennlige løsninger, som også er mer kostnadseffektive for kunden.

Kompetanse var også en av faktorene som var viktig da Nordic Steel fikk kontrakten med Artec Aqua.

- Nordic Steel har vunnet denne kontrakten i tøff konkurranse med et leverandørmarked som virkelig har fått oppmerksomheten rettet mot oppdrettsnæringen. Pris har vært avgjørende, men Nordic Steel har så langt også bevist god kompetanse og samhandling, sier Bjørnar Flem, innkjøpssjef i Artec Aqua.

Nordic Steel skal levere første del av utstyret til Artec Aqua i august 2021.

Foto: Artec Aqua AS

Fakta om Salmon Evolution

  • Anlegget ligger på Indre Harøy i Hustadvika kommune i Møre og Romsdal
  • Byggingen startet våren 2020
  • Det blir et av Europas største oppdrettsanlegg på land
  • Oppdrettsanlegget skal bygges ut i tre faser
  • Fase 1 skal etter planen bli ferdig i 2022
  • Produksjon på 9000 tonn fisk i året med første fase
  • Ferdig utbygd i tre faser skal gi 36.000 tonn fisk i året

- Nordic Steel har vunnet kontrakten på Salmon Evolution i tøff konkurranse med et leverandørmarked som virkelig har fått oppmerksomheten rettet mot oppdrettsnæringen. Pris har vært avgjørende, men Nordic Steel har så langt også bevist god kompetanse og samhandling.

Bjørnar Flem (Artec Aqua AS)
Artec Aqua AS

Andre prosjekter vi har utført.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Spilefeller for pukkellaks
Pukkellaksfeller i Troms og Finnmark
Les saken

Meld deg på vårt nyhetsbrev