HjemProsjekter

Riksvei 3 og E6: 11 broer i limtre

Nordic Steel har levert 15 til 20 tonn stål til hver av de 11 nye broene, som er del av viktige samferdselsprosjekt i Innlandet. Felles for alle er at broene er i limtre, laget av Moelven Limtre, med Nordic Steel som en viktig samarbeidspartner.

– Nordic Steel har vist vilje til å løse krevende konstruksjoner og leverer kvalitet på krav utover gjeldende standarder. Statens vegvesen har en egen håndbok for brukonstruksjoner med tilleggskrav som må tilfredsstilles og dokumenteres. Dette er nøkkelen til samarbeidet vårt med Nordic Steel, forteller Arild Olsen i Moelven Limtre.

Gigantiske veiprosjekter

Åtte av broene er på nye riksvei 3 mellom Løten og Elverum. Det gigantiske veiprosjektet består av 15 kilometer motorvei og 10 kilometer to- eller trefeltsvei. Skanska Norge AS har stått for byggingen av veien, som er en av de største veikontraktene i Norge noensinne.

Tre av broene er på nye E6 fra Kolomoen til Moelv, en firefelts motorvei på 43 kilometer, der hele strekningen åpnet i slutten av oktober i år. Nye Veier-prosjektet, med Veidekke Entreprenør AS som totalentreprenør, er den lengste veistrekningen som sammenhengende er bygget i Norge noen gang.

Viktig med stål i limtrebroer

De 11 broene er overgangsbroer som varierer i størrelse. Broene har en lengde på cirka 50 meter og bredden er fra 5 til 10 meter. Dette er kjørebroer i et og to felt, og broer med gang- og sykkelvei som en del av konstruksjonen. Broene har tømmer fra lokale skoger og har store miljøfordeler på grunn av kortreiste produkter som gir mindre utslipp av klimagasser.

Felles for alle broene er at de krever stål i byggeprosessen. Nordic Steel har gjennom de siste seks årene samarbeidet tett med Moelven Limtre og levert stål til flere store prosjekter. Mjøstårnet, som er verdens høyeste trebygning, er et annet viktig samarbeidsprosjekt mellom Moelven Limtre og Nordic Steel.

Til de 11 broene på de store veiprosjektene har Nordic Steel levert:

  • Bjelker
  • Søyler
  • Beslag

Holdbart i 100 år

Det er ikke mulig å bytte stålet som er inni brokonstruksjonen i løpet av levetiden til broene. Derfor er bare det beste godt nok.

– En bro skal gjerne holde i 100 år, derfor bruker vi det beste materialet, Duplex, til dette. Stålet som er mer synlig er karbonstål med høye krav til styrke, dette er galvanisert, ofte med tilleggsbehandling som pulverlakkering forklarer Arild Olsen.

Moelven Limtre er ledende i markedet på limtre. Som ledende norsk stålsenter er Nordic Steel derfor en foretrukket samarbeidspartner for Moelven Limtre.

– Vi utvikler oss sammen med Moelven Limtre og er stolte over det gode samarbeidet gjennom flere år. At vi i fellesskap vinner slike kontrakter viser at norske kvalitetsselskaper blir foretrukket i internasjonal konkurranse. Viktige samferdselsprosjekter i Innlandet har fått noen fantastiske byggverk i tre og stål over de nye veiene, sier Børre Lobekk, daglig leder i Nordic Steel.– En bro skal gjerne holde i 100 år, derfor bruker vi det beste materialet, Duplex, til dette. Stålet som er mer synlig er karbonstål med høye krav til styrke, dette er galvanisert, ofte med tilleggsbehandling som pulverlakkering forklarer Arild Olsen.

Arild Olsen
Moelven Limtre

Andre prosjekter vi har utført.

Moelven Limtre
Vatnahalsen bru
Vatnahalsen bru
Les saken
ØMF Østfold
Verket Brygge
Verket Brygge
Les saken
Kverneland Energi
Lynladere for elbiler
Lynladere for elbiler
Les saken

Meld deg på vårt nyhetsbrev