HjemProsjekter

Norsenga bro

Nordic Steel har bidratt med viktige stålleveranser til Norsenga bro.

Norsenga bro på E16 og riksvei 2 i Kongsvinger er totalt 94,5 meter lang og broen ble åpnet i 2017.

Broen har to kjørefelt, med gang- og sykkelvei. Den er fordelt på tre spenn og er fundamentert på spissbærende pæler i betong. Hele 710 kubikk med limtre er levert av Moelven til dekkekonstruksjon og fagverket. Totalt veier Norsenga bro over 400 tonn, fordelt på både tre og stål.

Det gikk med 66 tonn svart stål og 70 tonn Duplex i leveransen. Fem av tverrbærerne er i svart stål og fire i Duplex, disse veier mellom 6 og 10 tonn hver. Det er også produsert fire hengesøyler i Duplex på 2,7 tonn hver.

En stor utfordring i prosjektet var beliggenheten over jernbanen. Broen skulle monteres over jernbanen, der togtrafikken for det meste skulle gå under samtidig.

Løsning av oppdraget

Broen består av massive limtre-konstruksjoner, disse er sammenkoblet med slisseplater på endene av de massive limtre-bjelkene. Slissebeslag er brukt til å skru inn massive treskruer for å holde konstruksjonen på plass. Det ble også produsert store brobærere i syrefast stål for å sikre konstruksjonen.

Prosjektering og fabrikasjonsgrunnlag:

  • Bruprosjektering, Håndbok N400 (2015)
  • NS-EN Eurokode standarder
  • Prosesskode 2, Håndbok R762

Våre tjenester

  • Design og utvikling
  • Produksjon av slisseplater
  • Produksjon av slissebeslag
  • Produksjon av beslag
  • Produksjon av bærebjelker
  • Produksjon av bærearmer
  • Produksjon av brohengere

- Nordic Steel har vist vilje til å løse krevende konstruksjoner og leverer kvalitet på krav utover gjeldende standarder. Statens vegvesen har en egen håndbok for brukonstruksjoner med tilleggskrav som må tilfredsstilles og dokumenteres. Dette er nøkkelen til samarbeidet vårt med Nordic Steel.

Moelven Limtre AS

Andre prosjekter vi har utført.

Cre8 Systems
HPU til Fenris
HPU til Fenris
Les saken
Moelven Limtre
Vatnahalsen bru
Vatnahalsen bru
Les saken

Meld deg på vårt nyhetsbrev