HjemProsjekter

Ladesystem for elektriske hurtigbåter

På Fiskepiren i Stavanger er et nytt ladesystem klart til bruk for elektriske hurtigbåter. Nordic Steel har produsert de flotte ladepodene for Blueday Technology.

De kalles for ladepoder – og de er laget i stål og tre. Ladepodene står midt i det travleste kaiområdet i Stavanger. Der fungerer de som hurtigladere for hurtigbåter som trenger lading i megawatt-klassen.

Blueday Technology fikk oppdraget med å levere en standardisert ladeløsning som dekker dagens behov, men som også kan utvides. Det var viktig med et funksjonelt ladesystem som også passet godt inn i et urbant miljø.

- For oss var det viktig å finne en produsent som hadde egenskaper og kvaliteter til å gjennomføre dette prosjektet sammen med oss og få et produkt vi kunne være stolte av. I Blueday Technology er det viktig å ha kortreist produksjon og da falt valget fort på Nordic Steel som den perfekte leverandør, sier Hans Petter Heggebø, Chief Commercial Officer i Blueday Technology.

Ladepod på Fiskepiren i Stavanger

Produksjon i stål og tre

Ladepodene er et godt eksempel på et prosjekt som Nordic Steel har realisert fra en grov modell designet av kunde, til et produksjonsvennlig underlag, produksjon og ferdigstilling.

- Vi har gjort et grundig arbeid på engineering og tegning førvi produserte ladepodene og sokkelen som de står på. De er produsert i syrefast stål, som deretter er lakkert. Vi har også kledd ladepodene i accoya-tre, forteller prosjektleder Jarl Ove Andersen i Nordic Steel.

Ladepodene under montering i Nordic Steels lokaler på Bryne

Hver ladepod består av 1500 kilo stål. Nå står de trygt plassert på Fiskepiren i Stavanger, der de er med på å redusere klimagass-utslippene fra skip- og båttrafikken.

Grønn energi

Skip- og båttrafikk står for store utslipp av klimagasser, luft- og støyforurensing. Regionalt er klimautslipp fra skip et av de områdene som har betydelig påvirkning på klimagass-utslippene. *

Tradisjonelt har båter til kai fått strøm fra diesel-aggregater. Med landstrøm kan alle koble seg til nettet når de ligger til kai og få tilført grønn energi. Hurtigbåtene blir ladet med likestrøm med en effekt på 2,5 megawatt og det tar få minutter å fylle batteriene med energi. Ladingen starter umiddelbart når kablene blir plugget inn i en båt.

Wenche Haukland, Jarl Ove Andersen og Steffen Skinnarland i Nordic Steel

- Det er veldig fint å være med i et prosjekt som er fremtidsrettet og har gode og klimavennlige løsninger. Vi i Nordic Steel tar ansvar i det grønne skiftet og har blant annet lave utslipp fra vår egen produksjon, understreker Andersen.

Ladepod ved elektrisk hurtigbåt

Ladepodene på Fiskepiren får snart selskap fra flere ladesystem til elektriske skip og båter.

- Vi er allerede i gang med større prosjekter, som ladesystem til ferjer for Blueday Technology, avslutter Jarl Ove Andersen i Nordic Steel.

 

*Kilde: ThemaConsulting Group «Klimagassutslipp og mulige tiltak i Sør-Rogaland»

 

Under montasje

For oss var det viktig å finne en produsent som hadde egenskaper og kvaliteter til å gjennomføre dette prosjektet sammen med oss og få et produkt vi kunne være stolte av. I Blueday Technology er det viktig i å ha kortreist produksjon og da falt valget fort på Nordic Steel som den perfekte leverandør

Hans Petter Heggebø, Chief Commercial Officer
Blueday Technology

Andre prosjekter vi har utført.

Cre8 Systems
HPU til Fenris
HPU til Fenris
Les saken
Moelven Limtre
Vatnahalsen bru
Vatnahalsen bru
Les saken
ØMF Østfold
Verket Brygge
Verket Brygge
Les saken

Meld deg på vårt nyhetsbrev