HjemProsjekter

Johan Sverdrup

Johan Sverdrup har skap med innredninger fra Nordic Steel.

Johan Sverdrup ligger på Utsirahøgda i Nordsjøen, 65 kilometer nordøst for Sleipner-feltet. Vanndybden i området er 110-120 meter. Johan Sverdrup ble påvist i 2010, og plan for utbygging og drift for fase 1 ble godkjent i 2015. Utbyggingsløsningen for første byggetrinn er et feltsenter med fire spesialiserte innretninger; boligkvarter, prosessanlegg, boreanlegg og stigerør. De fire plattformene har broforbindelser. Boreinnretningen har 48 brønnslisser og er tilrettelagt for at boring, brønnintervensjon og produksjon skal kunne utføres samtidig. Prosesskapasiteten i fase 1 vil være 70.000 Sm3 olje og 6 millioner Sm3 gass per dag. Feltet skal drives med kraft fra land i hele feltets levetid.

Løsning av oppdraget

Med Senab Eikeland har vi sammen designet og utviklet prototyper på skap og innredninger til skap som brukes på Johan Sverdrup-plattformene i Nordsjøen. Skapløsningen er unik fordi den skal dekke flere behov, som blant annet innlagt varme og ventilering. Løsningen består av hjemreiseskap, garderobeskap, utstyrsskap og et stort sortiment av innredningsskap. Vi har levert nesten 1200 pulverlakkerte skap med integrert varme til Johan Sverdrup.

Våre tjenester

  • Design og utvikling
  • Produksjon av skap
  • Produksjon av innredning

Senab Eikeland

Andre prosjekter vi har utført.

Cre8 Systems
HPU til Fenris
HPU til Fenris
Les saken
Moelven Limtre
Vatnahalsen bru
Vatnahalsen bru
Les saken

Meld deg på vårt nyhetsbrev