HjemProsjekter

Doggerbank B

Doggerbank B får 120 tonn ventilasjonskanaler fra Nordic Steel. Det er akkurat samme mengde som ble levert til Doggerbank A.

- Vi er svært glade for at Aibel har valgt oss som sin leverandør av ventilasjonskanaler også til Doggerbank B. God kvalitet levert til rett tid har vært viktig for Aibel, forteller Thor Erik Hebnes, leder av HVAC-avdelingen i Nordic Steel.

Aibel bygger omformer-plattformer til Doggerbank. Det er fra disse plattformene at høyspent likestrømsteknologi skal brukes for å levere energi til britiske husstander. Ventilasjon er svært viktig på denne type plattformer og kanalene må være av aller beste kvalitet.


Norsk produksjon til Doggerbank

Høsten 2020 begynte produksjonen av ventilasjonskanaler til Doggerbank A. Alt ble pakket på Bryne og sendt direkte til Aibels verft i Thailand for installasjon. Over 40 containere på over 40 fot hver har gått med for å sende 120 tonn med kanaler. Fra arbeidet startet til det ble fullført tok det ni måneder.

I august 2021 startet produksjon av nye 120 tonn med kanaler til Doggerbank B. Norsk produksjon direkte fra fabrikken på Bryne er en stor fordel for kunder som Aibel.

- De har vært tett på hele tiden. Det har gjort at samarbeidet og kommunikasjon rundt alt fra tegninger, godkjenninger, fremdrift og pakking har vært helt unikt, forklarer Hebnes.

Stor kontrakt for HVAC-avdelingen

Nordic Steel er Norges ledende produsent av ventilasjonskanaler og utstyr til alle bransjer. Til verdens største havvindpark, Doggerbank, leveres ventilasjonskanaler av typen Simduct, som er Nordic Steels eget merke, og kanaler i klasse A, B og E.

Kontrakten på Doggerbank A var den største så langt for HVAC-avdelingen til Nordic Steel da den ble tildelt høsten 2020. Doggerbank B er en tilsvarende kontrakt, igjen blant de største til avdelingen.

Doggerbank – størst i verden på havvind

Doggerbank er den største havvindutbyggingen i verden og bygges ut i tre faser, Doggerbank A, B og C. Doggerbank er et fellesforetak mellom Equinor (40 %), SSE Renewables (40 %) og Vårgrønn (20 %).

Nordic Steel understreker igjen satsingen på det grønne skiftet ved å ta del i utbygging innen fornybar energi.

- Vi er med på fremtidens næringer, både innen fornybar energi med Doggerbank, og landbasert oppdrett med Salmon Evolution, for å nevne noe. Nordic Steel er selv et fremtidsrettet selskap som tar tydelige og bærekraftige valg innen egen drift, da er det naturlig at vi er med på de viktigste prosjektene for fremtiden også. Et så stort og langvarig oppdrag som dette sysselsetter mange folk og sikrer arbeidsplasser, noe som er svært positivt for Jæren som region, sier Børre Lobekk, daglig leder i Nordic Steel.

Fakta om Doggerbank:

  • Doggerbank blir verdens største bunnfaste havvindutbygging
  • Doggerbank ligger i Nordsjøen, på britisk sektor, øst for Yorkshire-kysten
  • Havdypet er på 18-63 meter
  • Bygges ut i tre faser, Doggerbank A, B og C. Doggerbank er et fellesforetak mellom Equinor, SSE Renewables og Vårgrønn
  • Oppstart drift er satt til 2023 for Doggerbank A. Doggerbank B starter drift i 2024
  • Hele 6 millioner britiske husstander kan få fornybar energi fra Doggerbank

Aibel

Andre prosjekter vi har utført.

Cre8 Systems
HPU til Fenris
HPU til Fenris
Les saken
Moelven Limtre
Vatnahalsen bru
Vatnahalsen bru
Les saken

Meld deg på vårt nyhetsbrev