Hjem

Bærekraftstrategi 2023

Vår bærekraftstrategi

Konkrete ting vi faktisk kan påvirke

Nordic Steel Group har tatt ansvar for miljø og bærekraft i mange år. En tydelig miljøledelse, med eget miljøledelsessystem og miljøhåndbok er en del av selskapets organisering og daglige oppfølging. Nordic Steel har vært sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift siden 2014 og miljøansvaret blir dokumentert for arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Da Nordic Steel ble kåret til Årets Miljøfyrtårn 2021 var det på grunn av selskapets sterke posisjon i det grønne skiftet og grønne konkurransekraft. Det er en posisjon og et oppdrag vi tar på høyeste alvor. Prisen har inspirert oss til å ytterligere utfordre bærekraft i egen drift og hos kunder og leverandører. I 2023 starter vi arbeidet med å registrere klimautslipp fra egne maskiner. 

Vår kompetanse innen bærekraft blir etterspurt hos samarbeidspartnere, det viser at engasjementet virker. Et resultat av langsiktig og målrettet satsing innen det grønne skiftet gjør at vi fra 2023 blir første norske samarbeidspartner til Outokumpu på Circle Green-stål. Dette setter standarden som verdens mest bærekraftige rustfrie stål som er kommersielt tilgjengelig. Det har 92 prosent lavere klimaavtrykk enn gjennomsnittet i industrien. Det er bærekraft som har betydning.

I bærekraftstrategien får du vite hva vi i Nordic Steel Group står sammen om og jobber for. Vi tar et klart standpunkt om at vi er med i det grønne skiftet. Bærekraft, også kjent som ESG, handler om miljø (Environment), sosiale (Social) og styringsmessige faktorer (Governance). Det er altså mye mer enn klima og miljø. For oss henger arbeidsliv og samfunnsansvar tett sammen med miljøansvar.

Norges grønneste stålsenter

Som industribedrift er det viktig for oss å gå foran, vi skal gjøre det vi kan for å minske klimautslippene. FN har laget en arbeidsplan for hele verden som viser hvordan våre felles utfordringer henger sammen. Arbeidsplanen består av 17 bærekraftsmål som handler om klima, miljø, økonomi og sosiale forhold.  

Nordic Steel støtter FNs bærekraftsmål og vi har en rekke tiltak og prosesser som understreker de ulike målene. Våre bærekraftige valg deler vi inn i tre kjerneområder: menneske, arbeidsliv og miljø. De tre områdene er alle knyttet til FNs bærekraftsmål.

Vi har valgt ut noen av målene som vi spesielt retter oppmerksomheten vår mot, fordi her kan vi gjøre en ekstra forskjell. Ved å fremheve noen mål for selskapet vårt forplikter vi oss og gjør det enda tydeligere hva vi virkelig skal bidra til å nå. 

Vi jobber også med de andre bærekraftsmålene. Mange av målene kjenner vi igjen i kjerneområdene våre. Likestilling mellom kjønnene, industri, innovasjon og infrastruktur, bærekraftige byer og lokalsamfunn, ansvarlig forbruk og produksjon, og samarbeid for å nå målene er viktige mål for oss.

Våre utvalgte bærekraftsmål

Samarbeid er helt nødvendig for å oppnå resultater innen bærekraft. De siste årene har det blitt spesielt tydelig at myndigheter, næringsliv og samfunnet må arbeide sammen for å finne gode løsninger. Det er bare da vi kan oppnå bærekraftig utvikling.

Nordic Steel ser de bærekraftige valgene og klima- avtrykket vårt som avgjørende for fremtidens konkurransekraft. Som selskap skal vi ha en profil som er bærekraftig og klimavennlig. Vi tar ansvar i det grønne skiftet og er stolte over å være Norges grønneste stål- senter. Som hjørnesteinsbedrift i lokalsamfunnet tar vi ansvar for menneske, arbeidsliv og miljø.

Det er viktig for oss å gjøre det vi kan, innen alle områder der vi kan bidra.

Vi er en viktig del av fremtidens løsninger.

Få bærekraftstrategi 2023 i PDF

Last ned bærekraftstrategi 2023

Her kommer den!
Oops! Noe gikk galt.
Ord fra Børre

I Nordic Steel er vi tro til planene vi har lagt. Som selskap skal vi gjøre det vi kan innen alle områder der vi kan bidra og der vi kan påvirke innen bærekraft. Det skaper engasjement, utvikling og forankring internt. Folk har lyst til å bidra, det er veldig bra!

Konsernsjef Børre Lobekk

Nasjonale og internasjonale aktører kommer til oss med et ønske om samarbeid. Når både offentlige etater og private selskap ber om hjelp, råd eller assistanse innen bærekraft, da viser det at vi gjør mye riktig.

Selvsagt skal Norges ledende kompetansesenter innen stål være best på stål. For oss betyr det at vi skal være ledende også på det som er mest fremtidsrettet i bransjen vår. Det mest miljøvennlige stålet skaffer vi fra de beste samarbeidspartnerne. Vi bidrar til å oppfylle miljømål for kundene, både gjennom miljøfokus i egen drift og verdikjeden. Et av de store utviklingsprosjektene våre er å registrere klimautslipp i egen produksjon, for å levere CO2-utslipp per produkt, helt ned på detaljnivå.

Leverer til fremtidens næringer

Vi tok for flere år siden en tydelig posisjon i det grønne skiftet, og har i flere år levert til store, nyskapende prosjekter innen fremtidens næringer. Mange snakker om det, men vi er tungt inne i nye næringer og har en ledende posisjon allerede før det tar av. I 2022 var fornybar energi den bransjen vi leverte aller mest til, med 26,4 prosent. Det er ekstra gledelig fordi det har vært et strategisk satsingsområde over tid og helt i tråd med planen vår. I Nordic Steel er vi stolte over å ta del i prosjekter innen havvind, oppdrett på land og ladeprosjekter, for å nevne noe.

Den store spredningen i bransjer vi leverer til sikrer arbeidsplasser. Vi har kunnskap, faglig tyngde, kjenner aktørene i bransjene og vet hva som fungerer. Hver dag leverer vi kvalitet til fornøyde kunder og er enormt takknemlig for de gode referansene vi får. Vi skal fortsette å ivareta alle sektorer og næringer. Det gir oss jevn vekst, god lønnsomhet og en trygg og attraktiv arbeidsplass.

Grønne måneder

Med dedikerte ressurser på bærekraft får vi utviklet og forankret arbeidet internt. Det blir også verdsatt høyt hos nyansatte at vi har tatt en tydelig posisjon innen bærekraft. I år gleder jeg meg til at vi skal ha et spesielt bærekraft-tema hver måned, noe vi har kalt for «Grønne måneder». Det er viktig å forankre bærekraft i hele konsernet. Vi skal lære mer og bli enda bedre sammen, blant annet med tema som grønt stål, HMS, lærlinger og arbeidsglede.

I vår egen drift har vi lave klimautslipp, med kun 0,8 prosent økning fra 2021 til 2022. CO2-utslippet var 84,6 tonn i 2021, i 2022 var det 85,3 tonn. Økningen er minimal selv om vi har doblet arealet til produksjon, har enda flere ansatte og mer arbeid. Vi har de nyeste og mest energieffektive maskinene, elektriske trucker, bruker fair transport-sertifiserte transportører og vi resirkulerer over 90 prosent av absolutt alt avfall. Det viktigste av alt er likevel folkene våre. Det er de som hver dag jobber for vekst, fornøyde kunder,  en mer bære- kraftig industri – og for at vi har det vanvittig kjekt sammen.

Vi er heldige i Nordic Steel som har dedikerte, flinke og engasjerte ansatte. Jeg er også stolt over at vi har så mange gode lærlinger. En av de fullførte i 2022 sitt tredje fagbrev, alle tre hos oss de siste årene. Det er imponerende! Kunnskap og læring, både teoretisk og praktisk, er viktig for å utvikle oss videre som Norges ledende kompetansesenter innen stål.

Norges mest moderne sveisehall

Nordic Steel blir valgt igjen og igjen. Gjennomføringsevnen og leveringspresisjonen vår blir verdsatt. Det er derfor utrolig stas at vi høsten 2022 kunne gi tilbake til både kunder og ansatte med nok et helt nytt produksjonsbygg: Norges råeste og mest moderne sveisehall. Hallen er bygget for fremtiden, med det beste utstyret, for de beste folkene. Her kan vi vokse og møte det økende behovet som kundene har for kvalitetsproduksjon.

I 2023 har allerede den ønskede veksten gitt resultater. Stamas Productions AS ble i januar en del av Nordic Steel, dette er en solid og god gjeng som utfyller oss spesielt med kompetanse innen industrirørlegging, rørsystemer og piping.

Jeg gleder meg til vekst og utvikling i Nordic Steel Group. Jeg gleder meg til hver eneste dag (ikke bare mandagene) og digger å arbeide med folk som vil litt mer. Jeg elsker at kunder og samarbeidspartnere utfordrer og involverer oss og at vi sammen tar del i nye og fremtidsrettede prosjekter.

Samtidig er det både viktig og spennende å få bidra til en mer bærekraftig industri, noe annet er ikke et alternativ. Posisjonen som Norges ledende kompetansesenter innen stål forplikter og utfordrer oss. Akkurat slik vi liker det.

Nordic Steel Group

Dette er oss

Nordic Steel er Norges ledende kompetansesenter innen stål. Vi er en komplett leverandør av mekanisk produksjon innenfor avansert platebearbeiding, sertifisert sveis og montasje. Vi leverer til kunder i alle bransjer, som fornybar energi, HVAC, akva og maritim, bygg og anlegg, samferdsel og infrastruktur, olje og gass, forsvar og romfart, piping og diverse andre industrier.

Siden 2013 har Nordic Steel posisjonert seg som et av Norges mest seriøse stålsentre. I 2019 flyttet selskapet inn i et moderne, nytt hovedkontor på Bryne i Rogaland. Her holder både stålsenteret Nordic Steel og stål- entreprenøren og montasjeselskapet Nordic Steel Construction til. I 2022 utvidet Nordic Steel med et nytt produksjonslokale, som har blitt Norges mest moderne sveisehall. Selskapet har egne salgskontor i Ålesund og Oslo. I begynnelsen av 2023 er vi totalt cirka 110 medarbeidere.

Nordic Steel Invest AS eier Nordic Steel og Nordic Steel Construction. Bak investeringsselskapet finner vi Nordic Steel Group AS, der Verket Investering AS og XO Invest AS er eiere.

Harald Moi og Line Steinnes

Forankring

Bærekraftstrategien er forankret i Nordic Steel Groups ledelse og i alle ledd i konsernet.

Miljøfyrtårn-sertifisert

Nordic Steel er sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift.  Vi er også ISO 9001-sertifisert. Vi bruker tall og miljødata fra Miljøfyrtårns årlige klima- og miljørapport som styringsverktøy.

Miljøfyrtårn-sertifisering er med på å bygge opp under en rekke bærekraftsmål, særlig på områder som omhandler virksomheters input, aktiviteter, produkter og tjenester. (kilde: Miljøfyrtårn)

«Virksomheter som velger å implementere og aktivt bruke Miljøfyrtårns miljøledelsessystem er i stor grad med å bidra til en bærekraftig utvikling. Den endelige effekten vil være avhengig av virksomhetens evne og vilje til å bruke systemet og gjennomføre forbedringer.» (Miljøfyrtårns Gap-analyse 2019)

Gjennom Miljøfyrtårns digitale system for miljøledelse får vi som bedrift tilgang til statistikk og klimaregnskap for å måle effekten av miljøarbeidet. Det gir oss mulighet til å sette inn tiltak som nytter.

Muligheter og utfordringer med bærekraft i stålindustrien

Bærekraftige valg

Stålindustrien er i endring og i årene som kommer vil vi se store forandringer og nye muligheter i forbindelse med omlegging til en grønnere industri.

I stålproduksjon trengs det mye varme for å smelte stål, produksjonen er derfor tradisjonelt energikrevende med høye utslipp av CO2. Heldigvis jobber aktører i stålverksindustrien og myndigheter over hele verden med tiltak for å minske utslippene.

Nordic Steel er i tett samarbeid med de mest fremtidsrettede aktørene i bransjen. Vi støtter produksjon av grønt stål og følger tett med på utviklingen med fossilfri stålproduksjon som allerede er i gang.

Den fremoverlente holdningen vår og viljen til å gjøre en forskjell blir lagt merke til. Kundene våre får tak i det grønneste stålet når de handler med Nordic Steel. Det er blant annet mulig gjennom et samarbeid med den finske stålprodusenten Outokumpu, som produserer verdens mest bærekraftige, tilgjengelige rustfrie stål. Stålet Circle Green har 92 prosent lavere klimautslipp enn gjennomsnittet i industrien verden over.

Grønt stål er imidlertid mer enn stål som er produsert med lavt klimautslipp. Vi kan tilby stål med opptil 90 prosent resirkulert materiale til kundene våre.

Levetiden til stål er nærmest uendelig. Stål er verdens mest resirkulerbare materiale, det kan gjenvinnes igjen og igjen og er en viktig del av en sirkulærøkonomi. Resirkulering av stål er en oppgave vi tar på alvor, alt stålavfall blir sortert og sendt til gjenvinning. Vi bruker Stena Recycling AS, som er en av de mest fremoverlente samarbeidspartnerne innen sirkulærøkonomi. De sørger for at alt avfallet går tilbake til stålverkene, for å brukes på ny.

Vi skal gjøre det vi kan på områder der vi kan bidra. I egen drift, transport og valg av leverandører og samarbeidspartnere, tar vi bærekraftige valg. Vi tilbyr gjerne fabrikasjon med resirkulert stål og kan være med på å sikre miljøkrav for kunden ved å velge stål som er resirkulert og produsert mer miljøvennlig. Grundig dokumentasjon, miljødeklarasjoner (EPD) og klimaregnskap kan du få hos oss.

Stålindustrien verden over er i en spennende utvikling. Vi vet at det gir oss store muligheter. Nordic Steel er en trygg og seriøs samarbeidspartner i det grønne skiftet.

Christopher Vold

Klimarisiko

Rapportering av egne klimautslipp og tiltak i egen drift og verdikjeden er viktige deler av Nordic Steels oppgaver. Klimarisiko handler imidlertid om hvordan klimapolitikk og klimaendringer påvirker oss. Nordic Steel er berørt av klimarisiko, som de fleste andre selskaper verden over.

Krigen i Ukraina har betydning for klimaet. Høye gasspriser og manglende tilgang på gass gjør det mer attraktivt å bygge ut fornybar energi, men også å bygge ut og utnytte mer fossil energi.

Mange land ønsker å styrke innenlands produksjon og øker dermed produksjon og forbruk av olje, gass og kull.

Klimaendringer og værforhold vil ikke direkte påvirke Nordic Steels bygningsmasse og produksjonslokaler, men indirekte kan vi bli rammet av klimaendringer som påvirker leverandørene våre. Tørke og flom kan blant annet ramme både råvarer vi er avhengige av og transport av varer.

Nye næringer og teknologiutvikling har betydning for fremtiden. Det kommer nye muligheter for å levere til fremtidens næringer. Nordic Steel leverer i dag til bransjer som fornybar energi, olje og gass, samferdsel og infrastruktur, HVAC, piping, bygg og anlegg, akvakultur, forsvar og romfart og diverse andre industrier. Vi skreddersyr produkter og tilpasser produksjonen til kundenes behov. Det er en stor fordel at vi har en organisasjon som er bygget rundt fleksibilitet, endringsvilje og nytenking.

Bærekraftige valg i Nordic Steel Group

Nordic Steel Group skal tiltrekke og utvikle talenter innen mange ulike fagområder. Vår organisasjon blir bedre når vi har et mangfold av bakgrunn, kjønn, alder, kompetanse og etnisitet.

Helse, miljø og sikkerhet står i fremste rekke i konsernet og det blir tatt et aktivt ansvar for medarbeidernes helse. Vi har derfor valgt FNs mål om god helse og livskvalitet, som et mål vi spesielt jobber etter.

«God helse er en grunnleggende forutsetning for menneskers mulighet til å nå sitt fulle potensial og for å bidra til utvikling i samfunnet.»

Helse, miljø og sikkerhet

Alle skal ha en trygg og sikker arbeidsplass og alle skal komme trygt hjem etter arbeidsdagens slutt. Det er fokus på HMS gjennom blant annet opplæring, oppfølging, rutiner og vernerunder. Gode ansettelsesvilkår og skikkelige forsikringsordninger er også med på å trygge medarbeiderne i det daglige.

Arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø er viktig for medarbeidernes fysiske og psykiske helse. Vi tror at medarbeidere som trives på jobb også gjør en bedre jobb. Et godt sosialt miljø er noe vi jobber for hver dag. Lavt sykefravær og lav turnover er med og underbygger dette.

Vi nevner blant annet:

• Sykefraværsoppfølging

• Samarbeid med bedriftshelsetjeneste

• Arbeidshelseundersøkelse

• Ergonomisk kartlegging og risikovurdering

• Støymåling

• Vernerunder

• Medarbeidersamtaler

• Førstehjelpskurs

• Avdelingsmøter

• Sosiale aktiviteter

Trening

Det er tilrettelagt for egentrening og fysisk aktivitet med topp moderne treningsrom på bygget. Her har alle medarbeidere med familie tilgang.

Vi er sponsor for InterPadel Bryne og har gratis treningstimer på senteret hver uke.

Personlig treningsprogram og veiledning til den enkelte, sammen med ulike typer behandlinger for de som trenger det, er tilgjengelig for alle på et lokalt trenings- og fysioterapisenter.

Bysykkel

Det skal være lett å reise miljøvennlig til og fra Nordic Steel. Vi har elektriske bysykler like utenfor inngangsdøren. Bysyklene kan enkelt brukes sammen med kollektiv- billetten og de er tilgjengelig for alle.

Elbil-ladere Som en ansvarlig arbeidsgiver og bidragsyter i lokal- samfunnet har vi i flere år hatt elbil-ladere tilgjengelig for kunder, ansatte og alle andre som trenger lading utenfor bygget vårt. I 2022 ble parkeringsplassene utenfor den nye sveisehallen også utstyrt med ladere. Samlet har vi 22 elbil-ladere.

Sunt tilbud til lunsj

Vi tilbyr en sunn og variert lunsjbuffet i kantinen hver dag. Det å samles rundt matbordet er verdifullt for samhold og miljøet på arbeidsplassen. Gjennom sertifisert kantinedrift reduseres matsvinn og det blir tatt miljøvennlige valg med varer og innkjøp.

Lokalsamfunnet

Et bærekraftig nærmiljø og lokalsamfunn er viktig for oss. Vi sponser lokalidretten og kulturlivet med betydelige beløp årlig, for å være med og sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge. Vi ønsker å bidra til at regionen vår skal være attraktiv å bo og leve i.

Handlingsplan – vi skal:

• Gjennomføre sosiale tiltak som månedlige fredagstreff, grillinger, firmaturer og julebord

• «Grønne måneder» - et bærekraft-tema på agendaen hver måned

• Markere oss lokalt ved å støtte idrett, kultur og næringsliv. Vi støtter blant annet Bryne FK, Nærbø IL, Varhaug IL, Jæren Golfklubb, Kulturbanken, Ønsketransporten og Litla Jærnåttå, for å nevne noen

Arbeidsliv (Anstendig arbeid og økonomisk vekst)

Nordic Steel Group sørger for et fast og trygt arbeidsliv for alle som jobber hos oss, og vi bidrar indirekte til 40 arbeidsplasser hos underleverandører (tall hentet fra DNBs Ringvirkninger i 2022). FNs bærekraftsmål som handler om å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle, er også et av målene vi har valgt å fokusere på.

Det er en selvfølge for oss å følge gjeldende lover og forskrifter i Norge. Vi tar kvalitet, helse, miljø og sikkerhet på alvor. Vi tar ansvar for et seriøst og anstendig arbeidsliv, med både fagarbeidere, lønn, lærlinger og arbeidsforhold.

Lærlinger

Vi gir jobb og muligheter til lærlinger og personer som av ulik grunn har falt utenfor arbeidslivet. I 2023 søker vi etter ytterligere seks lærlinger.

Kunder og bransjer

Gjennom en diversifisert kundeportefølje og leveranse til mange forskjellige bransjer er ikke Nordic Steel like utsatt for svingninger i markedet som andre kan være. I 2022 var fordelingen av Nordic Steels omsetning til ulike bransjer: Fornybar energi 26,4 prosent, olje og gass 25,9 prosent, samferdsel og infrastruktur 18,3 prosent, bygg og anlegg 17,2 prosent, akvakultur 6,5 prosent og diverse industrier 5,7 prosent.

Fremtidsrettet

Nordic Steel har vilje, kompetanse og ressurser til å investere i fremtiden. Som hjørnesteinsbedrift på Jæren investerer vi i bygg, maskiner og utstyr til økt produktivitet, flere personer i arbeid og et trygt arbeidsliv. På denne måten vokser vi sammen med kundene våre og skaper verdi for alle interessenter.

Likestilling og menneskerettigheter

En viktig del av menneskers grunnleggende rettigheter er utdanning, arbeid og tilfredsstillende levestandard.

I Nordic Steel Group er det selvsagt at også likestilling er en del av rettighetene våre. Likestilling på alle nivå er en viktig del av selskapet og alle skal ha like muligheter.

Virksomheten er innen mekanisk industri, der det tradisjonelt har jobbet flest menn. Det er få kvinner blant de ansatte i Nordic Steel, men antallet har tredoblet seg det siste året.

Respekt for alle typer mennesker og universelle rettigheter som alle mennesker har, er noe som står sterkt hos oss. Det siste året har spesielt krigen i Ukraina kommet nær oss. Vi har ansatte fra Polen, som gjennom sin familie i landet har fått flyktningestrømmen tett på. I svært tøffe tider blir menneskerettigheter utfordret. Det har derfor vært viktig for oss å støtte de som er rammet av krigen i Ukraina. Vi har bidratt med pengestøtte til organisasjoner som gir humanitær hjelp til Ukraina.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal sikre at virksomheter respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og at allmennheten får tilgang til informasjon om dette. Loven trådte i kraft 1. juli 2022.

Nordic Steel etterlever menneskerettighetene og sikrer anstendig arbeid i alle deler av selskapet. Vi har retnings- linjer og rutiner som sørger for at dette også gjelder for hele leverandørkjeden vår.

Handlingsplan – vi skal:

• Bidra til at folk som har falt utenfor arbeidslivet kan få jobb hos oss

• Fortsatt markere oss på, og levere tilbud på, prosjekter innen fornybar energi. I 2022 var andelen til fornybare prosjekter 26,4 prosent. Vi arbeider for en fortsatt jevn ordrefordeling i bransjene vi leverer til

• Følge opp næringskjeden vår og spør etter dokumentasjon på miljø og anstendige arbeidsforhold

Miljø (Stoppe klimaendringene)

Vi i Nordic Steel Group skal være med å motarbeide klimaendringene og konsekvensene av dem. Derfor er målet om å stoppe klimaendringene et sentralt mål for oss.

Det er viktig for oss at vi skal gjøre vårt beste innen alle områder vi kan påvirke. Vi har vårt eget miljøstyringssystem i bedriften, med egen miljøhåndbok, som alle ansatte får innføring i når de begynner hos oss.

Gjennom Miljøfyrtårns klimaregnskap har vi årlig rapportering av utslipp av klimagasser. Fotavtrykket vårt har gått nedover de siste årene. I 2016 var CO2-utslippet på 95,5 tonn. Fem år senere, i 2021, var CO2-utslippet på 84,6 tonn. Både produksjonslokaler, omsetning, antall ansatte og oppdragsmengden har hatt en veldig stor økning siden 2016. CO2-utslippet for 2022 har 0,8 prosent økning fra 2021, til 85,3 tonn. Utslippet er fortsatt lavt, spesielt fordi arealet til produksjon har blitt doblet bare det siste året.

Det største utslippet kommer fra energibruk. Vi setter derfor i verk tiltak som kan få ned energibruken. Byggene og maskinene våre er nye, moderne og energieffektive, og i den nye sveisehallen er det vannbåren varme med varmepumpe. Vi søker aktivt å redusere fotavtrykket ved å effektivisere produksjonen og stiller krav til leverandører og samarbeidspartnere.

Avfallshåndtering

Vi sorterer og gjenvinner alt som er mulig fra produksjonen gjennom godkjente ordninger. Alt stålavfall resirkuleres og blir en del av sirkulærøkonomien.

Kjemikalier

Vi bruker minimalt med farlige kjemikalier og søker aktivt bærekraftige erstatningsprodukter.

Transport

Vi har avtaler med firma som er fair transport- sertifiserte. Det betyr at både bilpark, service, arbeids- avtaler og lønn for sjåførene skal være helt i orden. Vi tar påse-plikten på alvor. Innkjøp Ved rammeavtaler må firma som skal levere til oss dokumentere miljøansvar og/eller sertifisering.

Grønt stål

Vi kan tilby grønt stål, det vil si stål som er tilvirket på en bedre måte, med blant annet et høyt innhold av resirkulert stål. Vi er også i tett samarbeid med aktører som er i gang med produksjon av grønt stål, som er tilnærmet utslippsfritt. I løpet av de neste årene vil vi se store endringer innenfor utslippsfri produksjon.

Ombruk av stål

Ombruk av stål har stor klimagevinst. Stål er en type byggevare som egner seg for å brukes om igjen. Vi har erfaring med ombruk av stål, blant annet ved bygging av nytt undervisningsbygg for Høyskolen Kristiania, i Oslo sentrum.

Handlingsplan – vi skal:

• Tilby mer miljøvennlig tilvirket stål • Redusere bruk av farlige kjemikalier til færre enn åtte

• Aktivt jobbe for å redusere CO2-utslipp hvert år. I 2023 starter vi arbeidet med CO2-regnskap på alle produktene vi lager

• Resirkulere mer avfall hvert år

• Påvirke, informere og følge opp næringskjeden vår med å ta bærekraftige valg

Utvalgte data fra Nordic Steel

Under vises statistikk over de siste tre årene med data for utvalgte faktorer i Nordic Steel. Dette er viktige innsats- faktorer som kan knyttes til måling av FNs bærekraftsmål.

CO2-utslipp

2020: 57,2 tonn

2021: 84,6 tonn

2022: 85,3 tonn

Nordic Steel hadde 3800 kvadratmeter store produksjonslokaler på Orstad i 2019, i 2020 fikk vi 6000 kvadratmeter store produksjonslokaler på Bryne. Utslippene gikk likevel ned selv om vi økte størrelsen på lokalene og ble flere ansatte (utslippene var 89,6 tonn i 2019).

Med nytt bygg i 2022 har antall kvadratmeter til produksjon økt til 13.000. Antall ansatte og omsetning er også større enn før. Likevel er det et annet element som vi også tar med oss. Vi rapporterer på flere aspekter enn før. Vi har kartlagt leverandørkjeden vår og rapporterer på innkjøp hos miljøsertifiserte leverandører. Andre faktorer vi rapporterer på er blant annet avfall og transport.

I 2022 har CO2-utslippet kun hatt 0,8 prosent økning fra 2021, til 85,3 tonn.

Den største utslippsfaktoren vår er energi, det er derfor viktig for oss å gjøre tiltak innen energi. Selv om vi har mange flere kvadratmeter produksjons- og administrasjonsbygg enn tidligere, viser utslippene at byggene er mer energieffektive. Alle lys har bevegelsessensorer og blir slukket når et rom ikke er i bruk. Det sørger for at ingen unødvendig strøm blir stående på. Vi har nye, effektive maskiner, som bruker minimalt med energi. I 2022 byttet vi blant annet ut den ene laseren vår med en helt ny. Mange av truckene våre er også elektriske.

Gjenvinning av avfall

2020: 90,8 prosent

2021: 93,0 prosent

2022: 92,2 prosent

I Nordic Steel er det gode avfallsrutiner med miljøstasjoner for sortering av avfall over hele bygget. I miljøregnskapet måles mengden avfall som blir sendt til gjenvinning kontinuerlig. Vi har merket avfallsstasjoner på flere språk, for å sikre riktig sortering. I administrasjonen ble det i 2022 satt opp sorteringsstasjon av avfall. Det er gjort flere grep for å minske andelen papiravfall, blant annet innen regnskap,  lønn og administrasjon.

Alt stålavfall kommer til nytte som resirkulert stål. I 2022 ble 335 931 kilo stål sendt til gjenvinning og 100 prosent ble resirkulert til nytt, mer miljøvennlig stål. Gjenvinning av avfall er en prioritert oppgave. Vi er stolte over at mer enn 92 prosent av absolutt alt avfall ble resirkulert i 2022.

Omsetning i millioner kroner per år vs tonn CO2 per år

 

Energiforbruk per år 2011-2022

Sykefravær

2020: 4,4 prosent

2021: 2,8 prosent

2022: 3,0 prosent

Arbeidsmiljøet i Nordic Steel er godt og det jobbes aktivt for å beholde det gode miljøet med flere trivselsfremmende tiltak, både innen sport og sosiale treff. Vi har felles padel- trening en gang i uken, månedlige fredagstreff etter arbeidstid, og eget lag i bedriftsserie i bowling, for å nevne noe. I 2022 var vi på firmatur med både ansatte og følge. Det skal være positivt å arbeide i Nordic Steel og det er viktig å ha gode dager sammen på arbeidsplassen.

Sykefraværet er lavt og målet er at egenmeldt og langtidsfravær totalt ikke overstiger 3,5 prosent. Selv etter flere år preget av koronapandemien er fraværet svært lavt. I 2022 har vi noe mer egenmeldt fravær enn i 2021. Det er helt naturlig etter at samfunnet ble åpnet opp igjen i februar, og tallet er fortsatt godt innenfor målet vårt på 3,5 prosent.

Fraværsskader

2020: 0

2021: 0

2022: 0

Statistikken over fraværsskader viser null på antall fraværsskader helt tilbake til 2013. Helse, miljø og sikkerhet er et kontinuerlig arbeid, der det blir lagt vekt på god opplæring, detaljerte handlingsplaner og risikoanalyser.

Det blir gjennomført regelmessige vernerunder, vi har fokus på bruk av riktig verneutstyr og HMS er tema på alle møter. HMS blir også tema på flere av de «Grønne månedene» våre i 2023. Målet er null skader hver eneste dag, det skal være trygt å jobbe hos oss. Eventuelle HMS-avvik skal registreres og behandles hver dag hvis de forekommer.

Lærlinger

2020: 2

2021: 5

2022: 6

Tallet på læringer reflekterer nye lærlinger begynt det aktuelle året. De fleste lærlinger er i Nordic Steel i to år, derfor er det flere lærlinger hvert år enn de som starter det året.

Nordic Steel tar inn flere lærlinger hvert år, i platearbeiderfaget, produksjonsteknikk-faget og sveisefaget. Lærlingene er fremtiden.