Hjem

Konsernrapport 2023

Kjære ansatte, eiere og samarbeidspartnere:

Takk for et variert, hektisk og vidunderlig år. Vi legger bak oss et 2023 der vi har hatt en imponerende vekst. I rapporten for 2022 skrev vi at vi hadde tidenes høyeste omsetning det året. Vel, vi kan skrive det samme igjen. I 2023 har vi for første gang over 500 millioner kroner i omsetning. 

Det er mange vi kan takke for veksten. Først og fremst har vi enormt mange dyktige folk i Nordic Steel, som alle er spesialister innen sitt område. Uten dere, ingen vekst. Og det siste året har vi blitt mange flere.

Kunder som velger oss, igjen og igjen, er viktige for oss. Jobben vår er hele tiden å skape verdi for kundene våre. Derfor bygger vi Norges ledende kompetansesenter videre. Det handler om å skape enda mer kapasitet i form av kunnskap og arbeidskraft. 

Vi skal til enhver tid ha lønnsom vekst sammen med kundene våre. Kundene våre skal få det de trenger i stål av oss. De skal være trygge på at vi planlegger, beregner, tegner, konstruerer, designer, produserer, følger opp, sammenstiller, leverer og dokumenterer det de forventer. Kan vi hjelpe til med å optimalisere et produkt, beregne at en konstruksjon tåler jordskjelv, velge det grønneste stålet som gir minst klimagassutslipp, eller produsere noe enda mer effektivt, skaper det verdi. 

Vi sier det tydelig i visjonen vår: Vi skal være kundens førstevalg fordi vi kjenner, forstår og løser kundens behov best.

Noe av det viktigste som vi kan trekke frem fra året som er gått er:

  • Nordic Steel Construction ble fusjonert inn i Nordic Steel og vi sluttet med taktekking
  • Vi kjøpte opp Stamas Productions, en solid aktør innen fabrikasjon og installasjon av stålkonstruksjoner og piping. De utfyller oss spesielt med kompetanse innen rørsystemer og piping
  • Vi har hatt god organisk vekst, ved å levere solid til mange prosjekter, både for eksisterende og nye kunder
En del av verden

Nordic Steel har leverandører, samarbeidspartnere og kunder over hele verden. Vi har også ansatte som kommer fra mange forskjellige land. Verden er en del av oss – og på mange måter har verden vært skremmende i 2023.  Krigen i Ukraina pågår dessverre fortsatt.

Klimaet på jorden endrer seg, og vi ser klimaendringer over hele verden. Nesten alle klimaforskere i verden er enige om at klimagassutslippene vi ser nå skyldes menneskers klimagassutslipp.* 

Samarbeid

Nordic Steel skal gjøre alt vi kan innenfor alle områder vi kan påvirke. Det er en viktig del av bærekraftstrategien vår. Vi tar ansvar og jobber for å redusere både egne klimagassutslipp og utslipp i leverandørkjeden vår.

Stadig oftere blir vi minnet på at vi må samarbeide for å nå mål om færre utslipp. Fra før har vi jobbet spesielt med bærekraftsmålene om god helse og livskvalitet, anstendig arbeid og økonomisk vekst, og å stoppe klimaendringene. Nå legger vi til et bærekraftsmål som vi spesielt skal jobbe med, nummer 17 som handler om samarbeid for å målene.

I 2023 inngikk vi samarbeid med den finske stålprodusenten Outokumpu om å tilby verdens mest bærekraftige rustfrie og syrefaste stål til kundene våre. Vi er stolte over å være først i Norge med å tilby Circle Green-stål.

Vi jobber også med å få nøyaktige klimagassutslipp, med faktiske data, på alle leveransene våre. Vi skal ha utslippstall på alt fra materialvalg til transport og alle deler av produksjonsprosessen. Kundene våre skal få innsikt i hvilke deler som er utslippsdrivende og blir dermed gitt en unik mulighet til å ta bærekraftige valg der de har mest effekt.

I denne rapporten skal du få vite mer om høydepunktene våre fra 2023. Vi forteller om de viktigste resultatene våre, prosjekter vi har vært med på – og du blir også kjent med noen av de som begynte hos oss i Nordic Steel i 2023.

God lesning!

*The Intergovernmental Panel on Climate Change, “Climate Change 2021: The Physical Science Basis”

Konsernrapport 2023

Last ned konsernrapport 2023 👋

Her kommer den!
Oops! Noe gikk galt.
Nordic Steel Group

Nordic Steel Group er Norges ledende kompetansesenter innen stål. Vi jobber med engineering, avansert platebearbeiding, sertifisert sveis og montasje. Vi leverer mekanisk produksjon og prosjektledelse av høy kvalitet til kunder i alle bransjer. 

Hovedkontoret vårt er på Bryne i Time kommune. Her har vi administrasjon og all produksjon, med flere produksjonshaller. Vi har også egne regionskontor i Ålesund og Oslo.

Vi vokser

For første gang er Nordic Steels omsetning over 500 millioner kroner. Året 2023 endte på 511 millioner kroner, noe som er helt i tråd med strategi og planer.

I 2020 var omsetningen 198,6 millioner kroner, i 2021 var den 283,6 millioner kroner, og i 2022 var omsetningen 346,5 millioner kroner. Vi holder en trygg, stabil kurs oppover. 

Med økt aktivitet følger også behov for mer kompetanse. I 2023 har vi hatt en god økning i antall ansatte, vi var 110 ved utgangen av 2022, og 135 ved utgangen av 2023. Som eksempel kan vi ta sveiseavdelingen. Vi hadde 28 fast ansatte sveisere i 2022. I 2023 kom vi opp i 44 ansatte sveisere.

Struktur og system

I mange år har vi bygget systemverdi i selskapet. Den blir bare sterkere. Vi har en robust organisasjon, der driften, kvalitetssystemet, rutinene og rammene gjør at alt fungerer. Strukturen bak det vi gjør sikrer at alle jobber likt, uavhengig av hvilken næring vi selger til og hvilke oppgaver vi har. 

Verdien ligger også i at vi har den rette kunnskapen til å levere det kundene våre trenger i stål. Vi har høy kapasitet og dermed reell leveringsevne. Hele tiden ønsker vi å være den rette partneren. Vi skal finne de beste løsningene, ved å se på design, engineering, kalkulasjon og beregning. Da kommer vi også frem til de beste måtene å produsere ting på.

Nordic Steel har kommet for å bli. Vi har rigget oss for å være ledende i mange tiår fremover. Vi vil bygge norsk industri som er internasjonalt konkurransedyktig.

Ordreinngang
Riktige steg videre

En del av strategien til Nordic Steel er å vokse både organisk og uorganisk. Sistnevnte, i form av oppkjøp av selskap. I januar 2023 ble Stamas Productions en del av oss. Stamas Productions leverte i flere tiår kvalitetsproduksjon til flere ulike sektorer. Kompetansen deres innen fabrikasjon av avanserte stålkonstruksjoner, rammer, piping og bærende stål, har tilført viktig kapasitet og utvidet kunnskapen vår.

Nordic Steel Construction var frem til september 2023 et eget selskap i Nordic Steel Group, som stålentreprenør og montasjeselskap. Dette er arbeid som fortsatt blir utført hos oss, men fra en egen byggavdeling i Nordic Steel.

Bygg og anlegg har tradisjonelt vært en stor næring vi har levert til. Markedet har imidlertid hatt lavere aktivitet og er preget av rentebildet. Da Nordic Steel Construction var et eget selskap valgte vi bevisst bort taktekking som tjeneste, både fordi det ikke er kjernekompetanse for oss, men det var heller ikke lønnsomt nok. For å justere kapasiteten, og tilpasse oss markedet, fusjonerte vi Nordic Steel Construction inn i Nordic Steel. Bygg og anlegg er fortsatt en viktig næring og vi forventer et oppsving i næringen hos oss i 2024.

Energi og offshore størst

Leveranser til energi og offshore-næringen var det største segmentet Nordic Steel leverte til i 2023, med 48 prosent. Vi ser tydelige resultater av oljeskattepakken* og forventer at segmentet vil være høyt i flere år. Energi og offshore har hatt en jevn posisjon hos oss i mange år. I 2022 var fordelingen 25,9 prosent og 20 prosent i 2021. 

Næringen gir gode marginer også til Nordic Steel. Dette er midler vi kan bruke av til for eksempel markedsføring mot andre segmenter. Vi kan bruke posisjonen vår til å bli med på flere nye prosjekter, også i andre næringer, og fortelle om verdien vi kan tilføre.

Vi er likevel bevisste på ressursbruken til næringen og ser at fordelingen mellom segmentene også har andre årsaker.

Innen akvakultur og maritim næring har finansiering av mange nye prosjekter stått på vent, noe flere hevder er på grunn av grunnrenteskatten. ** Store investeringskostnader og høy rente påvirker også prosjektfinansiering og mange tar noe lenger tid å få realisert enn forventet. I 2023 var fordelingen til akvakultur fire prosent, som er noe lavere enn i 2022, da det var 6,5 prosent. I Nordic Steel er vi optimistiske for et nytt år, pågående prosesser tyder på at vi skal levere store, nye volum til næringen.

De andre næringene vi leverte til i 2023 fordelte seg på 23 prosent til samferdsel, 13 prosent til bygg og anlegg, ni prosent til fornybar energi og tre prosent til diverse industrier. Sammenlignet med 2022, ser vi at samferdsel har gått litt opp, fra 18,3 prosent. Bygg og anlegg har gått litt ned, da fordelingen var 17,2 prosent i 2022. Leveranser til fornybar energi var på ni prosent i 2023, mot 26,4 prosent i 2022. Vi har gjennom flere år levert til mange havvind-prosjekter. Dette fortsetter vi med i 2024, og ikke minst med leveranser til karbonfangst-prosjekter. Diverse industrier har gått litt ned, fra 5,7 prosent i 2022 til tre prosent i 2023.

Takk for prisene!

Jærprisen: En foretrukket samarbeidspartner

Vi fikk utdelt historiens første Jærprisen under det årlige Jærmøtet på Bryne. Prisen ble delt ut av Time kommune, Klepp kommune, Hå kommune, Næringsforeningen i Stavanger-regionen og Jæren Sparebank.

Prisen hedrer en bedrift, organisasjon eller person som gjør at Jæren er et sted hvor det er godt å bo, arbeide og etablere næringsvirksomhet.

– I bunn og grunn for bedriftens suksess ligger entreprenørskap og innovasjonskultur. Bedriften er en foretrukket samarbeidspartner for flere kunder og vokser både gjennom oppkjøp og ikke minst gjennom stadig nye krevende oppdrag, sa ordfører Andreas Vollsund (H) da han annonserte Nordic Steel som vinner.

Tusen takk for en overraskende og veldig flott pris!

Impact Awards: Påvirker industrien

Under Impact Awards i Stavanger vant vi prisen Scale-up of the Year. Prisen ble delt ut til et selskap i vellykket vekst, som har en påvirkning på industrien.

Av juryen ble det fremhevet at vi er bygget på entreprenørskap og innovasjon, at vi vokser og har etablert oss i flere markeder. Det ble også lagt vekt på at vi har en sterk referanseliste fra viktige aktører i alle næringer.

Tusen takk for prisen, og for at dere ser at vi skaper verdi til mange!

Bedriften er en foretrukket samarbeidspartner.

Ord fra Børre

Vi får tillit på Norges lengste jernbanebro, på subsea offshore, store strukturer, romfart, oppdrett på land og havvind. Vi får den tilliten fordi vi blir sett på som den beste aktøren til å gjøre jobben. 

Prisen vår er internasjonalt konkurransedyktig, men vi blir vektet enda høyere på kunnskap, kvalitet og leveringsevne. Alle de andre verdiene. Det er det vi tror på å bygge opp, og som vi skal synliggjøre hele tiden: Vi skal være den rette og mest verdiskapende partneren.

Det er også det som gjør at du kommer deg opp om morgenen, hver eneste mandag, og tenker: Endelig mandag! En slik type tilnærming krever at du aldri kan hvile, du må levere hver eneste dag. Du må være på ballen. Vi må gi av oss selv til kundene, til prosjektene, internt til kollegaene våre. Den biten der er hovedgrunnen til suksessen til Nordic Steel. 

Utvikler bransjen

Vi må fortsette å levere hele tiden. Men mest av alt er jeg glad for at vi har klart å etablere oss på et så høyt nivå, og bygget en systemverdi som gjør at vi kan fortsette den utviklingen vi holder på med. Vi utvikler en bransje og har representanter i alle typer aktuelle næringer og bransjenettverk. Vi er posisjonert på en måte som gjør at vi kan fortsette å påvirke og utvikle.

Dette klarer vi fordi vi har de beste folkene. Vi har så utrolig mange dyktige folk som kan vanvittig mye. Det er en miks av unge, voksne, kvinner, menn – erfarne og uerfarne – vi har hele den miksen som skal til for at jeg er trygg på at vi kan svare på dagens og morgendagens spørsmål og oppgaver.

I 2023 hadde vi et totalt sykefravær på 1,9 prosent – et tall som jeg er veldig stolt over. For meg betyr det at folk trives på jobb. Folk ønsker å gå på jobb, møte kollegaene sine og skape verdi hver dag.

Tidlig i januar 2023 ble også Stamas Productions en del av oss. Det har vært en glede å ta imot så mange flinke og gode folk, og se at vi får utvikle oss videre sammen.  

Vi driver dette sammen

Når jeg ser ut, og det er fullt på parkeringsplassen, så tenker jeg at «fyttigrisen, vi har sammen bygget noe som er steinkult». Det er så mange folk som går på jobb her hver dag! Jeg opplever at trivselen er veldig høy, det er smil overalt. Og da tenker jeg på hva vi sammen betyr for lokalmiljøet. Vi driver dette sammen, vi bygger en bedrift som gjør oss i stand til å satse og endre en hel bransje. Samtidig kan vi gi tilbake til lokalsamfunnet, brødfø mange familier og ha det kjekt sammen – det er jeg ekstremt stolt over. 

I fellesskap har vi også et ansvar. Vi representerer en hjørnesteinsbedrift på Jæren og det er mange familier som er en del av Nordic Steel. Alt vi gjør i fellesskap, og alt vi gjør personlig, betyr noe. La folk i enhver situasjon få grunn til å heie på oss. Det har jeg tro på, det er viktig. 

Påvirker industrien

Videre må vi bruke veksten og posisjonen vår til å gi gass videre – og faktisk være med og påvirke industrien i den retningen vi vil. 

Vi mener alvor når vi sier at vi skal være Norges ledende kompetansesenter innen stål. Arbeidet med å dytte hele bransjen i riktig retning, og gi kundene faktiske data på klimagassutslipp, har vi allerede startet. Vi skal dokumentere hver minste bit, og det skal bli implementert i systemet vårt. Dette skal vi bruke som underlag i dialog med kunder som har lyst til å være fremtidsrettet og bærekraftige.

Bygger enda mer

Sammen med kundene våre skal vi være i forkant av markedet, bygge stein på stein og vokse lønnsomt videre. Nå øker vi den reelle kapasiteten vår igjen, og skal snart i gang med å bygge enda et nytt bygg. Vi er heldige som er i den posisjonen at vi kan gjøre det.

Vi har aldri hatt en så høy ordrereserve ved inngangen til et nytt år noen gang. Vi har aldri hatt så mange åpne, varme tilbud og pågående prosesser som vi har nå. Det lover bra for 2024 og årene fremover. 

I Nordic Steel skal vi gjøre mer av det vi er gode på. Vi finner de gode løsningene, gjør jobben skikkelig, på rett tid, til rett kvalitet, hver gang. 

Forsknings- og innovasjonsprosjekt skal gi nøyaktige klimagassutslipp

– Skal gjøre en forskjell

Kundene våre skal få et komplett bilde av klimagassutslippene til et prosjekt. Vi er i gang med et nyskapende og aktuelt forsknings- og innovasjonsprosjekt. Prosjektleder er Frida Layti, ansatt i Nordic Steel, og doktorgradsstipendiat innen grønn omstilling og innovasjon på Universitetet i Stavanger.

– Vi skal ha faktiske målinger på alle operasjoner vi gjør i produksjonen, fra maskiner, knekking og sveising. Samtidig samler vi informasjon fra verdikjeden, som innkjøp av materialer og transport. Slik skal kundene få et komplett bilde av klimagassutslippene i prosjektene, forklarer Frida Layti.

Frida Layti

All data skal integreres i virksomhetssystemet vårt. Når vi gir et tilbud til kundene, skal klimagassutslippet på hver operasjon stå oppført.

– Her kan vi se hvilke linjer i et tilbud som har de største utslippene. Er det sveising som gir høyest utslipp, kan vi prøve å gjøre endringer i designet for å redusere sveisetid, for eksempel. Er det stålet som gir høyest utslipp, kan vi gjøre tiltak der og kjøpe et grønnere stål til prosjektet.

Med dette prosjektet får kundene våre detaljert dokumentasjon på klimagassutslippene. Det kan styrke beslutningsgrunnlaget, slik at kundene kan ta et informert valg, og være med og redusere klimagassutslippene.

Faktiske data i klimaregnskap

– Når dataen blir integrert i virksomhetssystemet, får vi et kalkulert klimaregnskap sammen med tilbudet som sendes ut med et prosjekt. Dette er et forventet budsjett på hva vi kommer til å bruke og hvor mye utslipp som følger med. Til slutt, når prosjektet er ferdig, får kunden et klimaregnskap på hva som faktisk er brukt, forteller Layti.

Mange aktører tilbyr klimaregnskap, dette blir imidlertid ofte levert på selskapsnivå. Det er også ressurs- og tidkrevende å lage klimaregnskap med manuell innsamling av data.

– Vi går fra selskapsnivå til prosjektnivå, og fra statistikk og estimater til mer nøyaktige data og målinger. Med det nye systemet skal vi sikre automatisk dataflyt og redusere tid og kostnader. Det blir også brukt forskningsbaserte metoder gjennom hele innovasjonsprosjektet, sier Frida Layti.

Konsernrapport 2023

Last ned konsernrapport 2023 👋

Her kommer den!
Oops! Noe gikk galt.
Utvikler markedet for grønt stål

Sivilingeniøren Frida Layti ble kjent med Nordic Steel i forbindelse med Næringsforeningen i Stavanger-regionen sitt styrekandidatprogram. Layti har tidligere jobbet i oljeserviceselskapet SLB, men har nå gått over til akademia og Universitetet i Stavanger, med doktorgradsarbeidet innen grønn omstilling og innovasjon.

Frida Layti er ansatt for å drive forsknings- og innovasjonsprosjektet videre. – Hun hadde akkurat den kompetansen vi trenger, og derfor ønsket vi å ansette henne i tillegg til å ha henne med i styret, sier konsernsjef Børre Lobekk.

Frida Layti ser ikke bort fra at hun vil publisere en forskningsartikkel om prosjektet i Nordic Steel.

– Det er et veldig spennende prosjekt å være med på. Det skal øke kunnskapsnivået i bransjen og gjøre en forskjell. En av utfordringene med grønt stål er at vi må utvikle markedet for det selv. Kunnskapen og erfaringen vi får i dette prosjektet kan være med og utvikle et marked for grønt stål, sier Layti.

Flere av kundene til Nordic Steel støtter prosjektet og ser behov for mer faktabasert beslutningsgrunnlag.

– Flere sier at det er dette som må til for å få fortgang i omstillingen i stålbransjen. Vi har også et ønske om at hele stålbransjen skal bli bedre og ser at prosjektet vårt har potensiale utenfor Nordic Steel også. Vi har ikke klart å finne dokumentasjon på at dette har blitt gjort før, avslutter Frida Layti.

Med dette prosjektet får kundene våre faktisk dokumentasjon på klimagassutslippene.

Prosjektavdelingen

– Kunder i alle bransjer kommer tilbake

– Det har vært et utrolig spennende år. Vi har vært med på fantastisk mange flotte prosjekter, sier Harald Moi. Ved årsskiftet trådte han av som mangeårig prosjektsjef i Nordic Steel, og ble leder for en nyopprettet kalkulasjonsavdeling. Mengden prosjekter og størrelsen på prosjektene gjorde at rollen som prosjektsjef ble delt og utviklet videre. Fra januar 2024 ble Olaug Byberg Skartland ny prosjektsjef, og Harald Moi skal lede kalkulasjonsavdelingen.

– Nå blir prosjektene overtatt av Olaug, og jeg blir en støttespiller for henne. Sammen skal vi skape verdi til alle kundene våre, forteller Moi. 

Harald Moi
Like gode i alle bransjer

Harald Moi har hatt kontroll over en utrolig stor mengde forskjellige prosjekter. Når han skal oppsummere året vi legger bak oss, er han likevel ganske rolig.

– Det er nesten det samme hvilken bransje vi leverer til. Vi er like gode i alle. Rent arbeidsmessig fletter segmentene seg mye inn i hverandre, vi har mye erfaringsoverføring fra en bransje til en annen.

Hovedprinsippene vi arbeider etter er de samme uavhengig av bransjene vi leverer til. Stålet skjæres, knekkes, bøyes, sveises og monteres sammen. Til en del prosjekter er det høye krav til standarder og sertifiseringer. Det løser vi – kvalitetskontrollene og dokumentasjonspakkene er grundige.

– Vi optimaliserer produkter og skaper verdi med stål. På den måten skaper vi verdi til alle bransjene vi leverer til, forklarer Moi. 

Bransjene vi leverer til er energi og offshore, samferdsel og infrastruktur, akvakultur og maritim næring, fornybar energi, HVAC, piping, bygg og anlegg, forsvar og romfart. Vi leverer også til mange teknologi- og innovasjonsprosjekter. Altså alle typer prosjekter som trenger stål.

I 2023 var energi og offshore det segmentet vi leverte mest til.

– Tempoet i energi og offshore gjorde at det hadde et naturlig oppsving i fjor. For oss er det viktig med spredning til ulike bransjer. Vi er derfor aktive på anbudsregning til alle bransjer, og det er ikke så mange som har så mange bein å stå på som vi har. I fjor var vi med på mange spennende prosjekter i alle bransjer, forklarer Harald Moi.

Kundene kommer igjen

Gjentakende salg og mersalg til samme kunde er veldig viktig for oss. – Vi leverer høy kvalitet og på tiden. Da kommer kundene igjen og igjen, og ryktene sprer seg. Det er de beste salgene vi har, forteller Moi.

Det er kunder i alle bransjer som kommer tilbake. 

– Ta Moelven Limtre for eksempel. Vi leverer en stor jobb på fester, braketter og oppheng til Trondheim jernbanestasjon. De har også en del broer, som gangbroer, som vi leverer mye til. Til Vatnahalsen bru er vi med og utfører designet for de også, på det som er det mest spesielle designet de noen gang har hatt.

Mengden til ulike bransjer varierer. Nye kunder til nye bransjer, som romfart, kommer også til. Til romfartsindustrien på Andøya Space er det nå stålproduksjon fra Nordic Steel.

Det er umulig å oppsummere alle prosjektene vi leverte til i 2023. Totalt var det en utrolig stor mengde med flotte, unike og kule prosjekter, hele 2578 ulike ordrer.

Her er bare litt av det: Separasjonssystem for olje og gass, utstyr til oppdrettsanlegg, tanker som skal ta imot forurenset avfall, ventilasjonskanaler og utstyr til havvind-plattformer over hele verden. Til Norges lengste jernbanebro på Tangenvika leverer vi enorme stålrør.

– Vi viser igjen i mange spesielle prosjekter, vi gjør det.

Gode folk fra Stamas

Flere nye kunder kom med kundekretsen til Stamas Productions. I januar 2023 ble Stamas Productions en del av Nordic Steel.

– Vi fikk inn gode folk fra Stamas. De har tilført oss en ny kundekrets, litt andre produkter og vi har blitt litt tyngre på piping og en del grovere konstruksjonsjobber, det vil si karbonstål i litt tjukkere materialer. Vi hadde ikke så høy kompetanse som dem til disse jobbene, så det har vært veldig bra med den gjengen vi fikk med oss, skryter Harald Moi.

I tillegg til flere typer karbonstål, forteller Moi at et nytt rustfritt materiale er tatt i bruk i enda større grad i Nordic Steel.

– Lean Duplex er mer korrosjonsbestandig enn tradisjonelt rustfritt stål, 316, og det er litt sterkere. Det er en variant vi nå bruker på mye mer av på mange av prosjektene våre.  

Står trygt

Nordic Steel står trygt. Vi har en solid grunnstamme med folk og har bygget opp med nye folk, som tar med seg kunnskap og erfaring vi har bruk for. Ved utgangen av 2023 var det 20 ansatte i prosjektavdelingen, fem flere enn på samme tid i fjor.

– Vi har bare gode folk, og det blir viktig fremover også – å ha de rette folkene på plass i alle posisjoner. 

Hvorfor skal nye ansatte velge Nordic Steel?

– Det er en trygg arbeidsplass, enkelt og greit. Det er heller ingen tvil om at vi har et bra miljø med enormt mye kunnskap. Her er det mulighet for å utvikle seg i en ledende bedrift, sier Harald Moi.

Det er kunder i alle bransjer som kommer tilbake.

Teknisk avdeling

– Vi har doblet antall ansatte

Tegning, design, styrkeberegninger og simuleringer. Kompetansen innen engineering i Nordic Steel er bred og omfattende. I løpet av det siste året har teknisk avdeling tatt et stort steg videre, med faktisk å doble antall ansatte i avdelingen.

– Vi har gått fra seks til tolv ansatte bare på et år. Det betyr at vi har fått enda bedre kapasitet, og vi har utvidet kompetansen vår enda mer i tråd med kundeønskene, sier Tom Rosland, leder for teknisk avdeling i Nordic Steel.

I teknisk avdeling starter et prosjekt med en idé, noen skisser eller ferdige tegninger. Hvis kunden har ferdige tegninger, er jobben å lage produksjonsunderlag og optimalisere tegningene for produksjon. Noen ganger skal de løse komplekse oppgaver, der produktet skal ha en spesiell funksjon.

Smarte hoder

Rosland tar oss gjennom prosessen i et prosjekt de har jobbet med den siste tiden.

– Først måtte vi definere de kriteriene vi hadde å jobbe ut fra. Vi måtte bearbeide disse og komme opp med en best mulig løsning. Da må du ofte hente inn flere folk, for å få andre ideer og innspill. 

I prosjektet var det mange funksjoner, med klare rammer. Det handlet om størrelse, vekt, motorkraft og løsning. Det var vanskelig å få plass til alt kunden ønsket.

– Men plutselig var det en som hadde en god idé. Vi hadde låst oss til å ha en mekanisme i toppen av konstruksjonen. Så sa plutselig et smart hode: Vi flytter den ned, vi har jo plass i sokkelen. Det er helt enkelt når du tenker på det etterpå, forklarer Rosland.

Tom Rosland
Gode løsninger

Miksen av ulike mennesker i avdelingen er en stor fordel. Her er det folk med teknisk, praktisk, mekanisk og teoretisk kompetanse. 

– Vi har lenge hatt veldig høy kompetanse i avdelingen. Nå har vi bare fått enda mye mer av det, siden vi har blitt så mange flere.

Avdelingslederen merker at prosjektene blir større, og de tar lenger tid. Det gjør at planlegging, gode løsninger og leveringspresisjon blir veldig viktig. Tom Rosland forteller hva han er mest fornøyd med.

– Det er når vi har gjennomført et prosjekt på en måte slik at det glir lett gjennom produksjonen, der funksjonen i produktet blir slik det var tenkt. Og når kunden til sist er fornøyd, da er det kjekt.

Teknisk avdeling i Nordic Steel er kjent for design, konstruksjon og gode løsninger. Når lederen blir spurt om hva de liker best å jobbe med, handler svaret om løsninger.

– Vi er så vant med å jobbe med alt. Men når vi jobber med et prosjekt der vi kommer med gode løsninger, da trives vi aller best.

Vi har veldig høy kompetanse i avdelingen.

Samferdsel og infrastruktur

– Kreative, løsningsorienterte og med stor teknisk kompetanse

I Nordic Steel kan vi lage alt i stål. Det kommer virkelig til sin rett i denne avdelingen. Vi jobber med alt du kan tenke deg innen fagfeltene samferdsel og infrastruktur.

Et av de store prosjektene som vi begynte på i 2023 var Tangenvika jernbanebro, som blir Norges lengste jernbanebro på over en kilometer, på dobbeltspor over Mjøsa. Nordic Steel har en viktig kontrakt på fundamenteringsarbeid.

– Vi blir valgt til å være med på sentrale infrastruktur-prosjekter over hele landet. Den nye Trondheim sentralstasjon får stål av Nordic Steel. Vi har også levert cortenstål-kanter til et oppgradert uteområde på Tromsø lufthavn, forteller Bjørn Erik Ualand, leder for samferdsel- og infrastrukturavdelingen i Nordic Steel. 

Tunneler og veier er annen infrastruktur som Nordic Steel leverer mye stål til. Til de undersjøiske tunnelene i Rennfast-sambandet i Rogaland ble det i 2023 levert opphengssystem.

– I Rennfast kommer kjørefeltsignal, for å styre trafikken hvis en bil får motorstopp. I dag må de stenge tunnelene hvis en bil får stans, men med kjørefeltsignal kan de styre trafikken over i motsatt kjørefelt, forklarer Ualand.

Hovedåren mellom Stavanger og Kristiansand, E39, bygges ut i stor skala. På Sørlandet skal vi levere opphengssystem til mange av tunnelene.

Bjørn Erik Ualand
Miljøkrav i offentlige anskaffelser

Mange prosjekter til samferdsel og infrastruktur er fra offentlige anskaffelser, eller er omfattet av offentlige krav og regler. Fra 2024 skal miljø vektes minimum 30 prosent i offentlige anskaffelser – det er vi positive til.

– Vi har internt stor kompetanse på offentlige anskaffelser, kjenner regelverket og kan levere på de strengeste miljøkravene som kreves. Ofte hjelper vi ulike offentlige og private aktører med å finne frem i jungelen av miljøkrav.  

Tangenvika jernbanebro er nevnt. Det er også andre broer i porteføljen fra den siste tiden. For Moelven Limtre har vi blant annet levert tverrbærere, beslag, sikringsskjermer og spesialtilpasset rekkverk til Vatnahalsen bru, som er en superspesiell og dobbeltkrummet gangbro over Flåmsbanen. 

Mange byggeplasser skal bli utslippsfrie og det er krav om elektriske anleggsmaskiner flere steder allerede. Disse maskinene trenger lading. For Kverneland Energi har vi produsert mange lynladere, både større containere i karbonstål, men også lettere containere i aluminium, som enkelt kan flyttes fra plass til plass på henger. 

Manger ideer blir til løsninger

Kundene til Nordic Steel er mange, og leveransene våre er veldig varierte

Vi har produsert semiautomatiske parkeringsheiser for biler, til en stor utbygging av boliger i Asker. På Tau i Rogaland har vi levert utstyr til reparasjon av ferjekai. 

I Sandnes sentrum kommer det store spesiallagde plantekasser, som vi har produsert for Rogaland fylkeskommune. – Der har vi selv kommet opp med ideen, hvordan de skal se ut, løsninger på benker og vannmagasin.

Fra 2024 skal miljø vektes minimum 30 prosent i offentlige anskaffelser – det er vi positive til.

HVAC–avdelingen

– Mange prosjekter til havvind og energi og offshore

Havvind er bokstavelig talt i vinden for avdelingen som jobber med varme, kjøling og luft. I 2023 er det levert ventilasjonskanaler til flere havvindprosjekter. Vi nevner Hornsea 3 og East Anglia utenfor Storbritannia, Sunrise Wind utenfor New York og BorWin 6 utenfor Tyskland.

Hornsea 3 består av over 200 vindmøller og to omformer-plattformer. Den første plattformen til Hornsea 3 er Link 1, denne har vi produsert til gjennom hele året som har gått. Nå er vi i gang med å levere til den andre plattformen, Link 2. 

– Det er veldig mange prosjekter som kommer innen havvind over hele Europa. Vi er posisjonert til flere av disse prosjektene sammen med gode samarbeidspartnere. Erfaringen og kompetansen vår blir satt pris på av kundene våre, sier Thor Erik Hebnes, avdelingsleder for HVAC i Nordic Steel. 

Nordic Steel er størst i Norge på produksjon av ventilasjonskanaler. Stor aktivitet innen energi og offshore-industrien gjør at vi leverer mye også til denne næringen.

– Vi har blant annet produsert mye til Jotun, produksjonsskipet som ligger på Rosenberg. Det har vært et veldig bra prosjekt, i et utrolig godt samarbeid med Leirvik, forteller Hebnes.

Thor Erik Hebnes


Stor produksjon til ventilasjonsaggregater

Til et annet produksjonsskip, Johan Castberg, har vi levert ventilasjonsaggregater, eller Air Handling Units (AHU), for Novenco. Vi har produsert to slike aggregater til skipet. De er produsert i syrefast stål, som er svært motstandsdyktig i korrosive miljø, som i maritime miljø eller energi- og offshore-industrien. 

I slutten av 2023 gav Novenco oss oppdraget med å bygge sju Air Handling Units til Valhall og 12 aggregater til Hugin, som er en del av Yggdrasil–utbyggingen. Arbeidet med disse skal pågå i hele 2024.

– Vi bygger de helt fra bunnen av, med rammer og utstyr. I montasjeavdelingen settes de sammen med motorer, vifter, spjeld, filter og alt som trengs. Det er store ting, som fort tar et par måneder å produsere per stykk. En AHU kan være 10 meter lang og fem til seks meter høy, forklarer Hebnes. 

Nordic Steel har alle sertifiseringer til å levere utstyr som energi og offshore-industrien trenger. All produksjon blir levert med full dokumentasjon. Ved at produksjonen skjer i Norge, kan kundene også være tett på.

Eget merke – Simduct

– Vi har veldig mange forespørsler og jobber med gode kunder og leverandører i alle bransjer. I 2023 har vi hatt spesielt mange nye kunder som vi ikke har hatt før. Det er spennende – og viser at det gode ryktet vårt sprer seg.

Mange vil ha ventilasjonskanaler i Simduct, som er Nordic Steels egen produktserie av syrefaste kanaler. Simduct er godkjent i brannklasse A-0.

– Vi har veldig god produksjon på Simduct og ser at det kommer enda mer. Til ulike typer renseanlegg, men også til havvind har dette vært gode valg, forklarer Hebnes.

Kvalitet, kompetanse og leveringstid

Nordic Steel blir valgt som HVAC-leverandør på mange ulike prosjekter. 

– Vi har mange flinke, effektive og gode folk som får prosjektene gjennom fra prosjektledelse til produksjon. Det får vi også tilbakemeldinger fra kundene på. God kommunikasjon og rask respons er noe de setter pris på. 

Kvalitet, kompetanse og leveringstid er stikkord fra kundene. Mange av kundene har vært med oss lenge.

– De vet hva vi kan, og hva vi kan levere. Det betyr mye at vi har så mange gode kunder som velger oss igjen og igjen, avslutter Thor Erik Hebnes.

Nordic Steel er størst i Norge på produksjon av ventilasjonskanaler.

Akvakultur og maritim næring

– Fellene tok pukkellaksen!

Våren 2023 fikk Nordic Steel rammeavtale med Statsforvalteren i Troms og Finnmark, for å levere spilefeller for pukkellaks. Det ble satt ut feller i ni elver før juni, for å ta pukkellaksen da den kom til elvene for å gyte.

Fiskefellene fungerte veldig godt – og Vesterelva i Finnmark tok flest pukkellaks fra en elv i Norge. Hele 29.473 pukkellaks ble tatt i Vesterelva, i feller levert fra Bryne.

Rammeavtalen med statsforvalteren viser at Nordic Steel er konkurransedyktige på pris, kvalitet og miljø i hele landet. Allerede er vi i gang med å lage enda flere feller, til nye elver.

Landbasert oppdrett

Vi er spesielt tett på akvakultur og maritim næring fra kontoret vårt i Ålesund. Ola-André Synes er salgsansvarlig for Nordic Steel i Møre og Romsdal. 

Ola Andre Synes


Et av prosjektene vi begynte å levere til i 2023 var Gigante Salmon, landbasert oppdrett av laks på Helgelandskysten. 

– Vi har levert store rørkomponenter, som er utstyr til vanninntak på oppdrettsanlegget, forteller Ola-André Synes.

Vi produserer mye forskjellig utstyr til oppdrettsanlegg på land. Bare i 2023 har vi levert alt fra rister, til deler for å bygge maskiner og utstyr, til lukekarmer, trakter og rør i store dimensjoner. Vannseparatorer er andre produkter vi har levert. 

Oppdrettsanlegg er sentrale mottakere av produktene vi lager. Mange leveranser går også til kjøle- og frysesystem.

– I 2023 har vi fått mange forespørsler og har levert mange gode tilbud til både nye og flere trofaste kunder. Men mange prosjekter er satt på vent, og venter på endelig finansiering og oppstart.

Rammebetingelsene for næringen har vært ustabile de siste par årene. Det er ingen tvil om at dette er en næring som virkelig venter på å slippe løs prosjektene.

Forskning på korrosjon

Nordic Steel er med på forsknings- og innovasjonsprosjektet Milo, som samarbeidspartneren vår Artec Aqua og forskningsinstituttet Sintef står i spissen for.

– Vi ser på korrosjon og korrosjonsbestandighet av forskjellige materialtyper til akvakultur. Oppdrettsanlegg på land er spesielt utsatt for biofilm, eller belegg, på materialet. Vi har levert ulike materialer som er skrudd, sveiset og satt sammen, til testing. De er satt i en vannrenne som går i sirkulasjon på Salmon Evolution, forklarer Synes.

Forskningsprosjektet skal lære oss enda mer om hvilket materiale vi kan bruke hvor, og hvilke miljø som krever ulike materialtyper.

– Sammen med gode partnere lærer vi enda mer og posisjonerer oss for fremtiden.

Kompetanse som næringen trenger

Vi ser at gode, langvarige relasjoner betyr mye. En ting er arbeid med korrosjon, overflater og utvikling av materialtyper. Like viktig er forståelse av god fiskehelse, funksjon og kvalitet.

– Vi har mye å spille på fremover, og mange prosjekter som kommer. Vi er i en god posisjon til å levere på mange prosjekter i både inn- og utland. Det svinger i bransjen, men vi står trygt fordi vi har så mange bein å stå på. Vi gir gass videre, avslutter Synes. 

Det er ingen tvil om at dette er en næring som virkelig venter på å slippe løs prosjektene.

Byggavdelingen

– Vi står sammen som et selskap

Vi fikk en ny avdeling i Nordic Steel i 2023. Byggavdelingen erstatter Nordic Steel Construction, som tidligere var søsterselskapet til Nordic Steel.

– Vi samler alt under en paraply. Det er en strategisk avgjørelse for å jobbe enda smartere. På denne måten kan vi knytte oss enda tettere til kundene våre. Vi ser at de setter pris på det, sa konsernsjef Børre Lobekk da nyheten ble kjent.

Nordic Steel Construction ble fusjonert inn i Nordic Steel 1. september 2023.

Torjus Ulsaker

– Det er bare fordeler med å jobbe tettere sammen. Nå står vi sammen som et selskap, jobber i de samme systemene, med de samme folkene, sier Torjus Ulsaker, avdelingsleder i byggavdelingen.

Ulsaker understreker også at det blir enklere å jobbe opp mot kundene, når de får en part å forholde seg til.

– 2023 var et godt år for byggavdelingen. Målet vårt var å jobbe tett sammen med resten av Nordic Steel, og få til gode prosjekter sammen. Det har vi klart, forklarer Ulsaker.

Noen av prosjektene vi har vært med på

På Krogstad i Lillestrøm har vi vært med på montasje av takplater og sandwich-elementer til byggingen av Krogstad biogass. Dette er et fremtidsrettet produksjonsanlegg for klimavennlig biogass.

Heggedal Terrasse er en stor boligfelt-utbygging i Asker. Prosjektet består av 157 nye boliger som er bygd i terrasser og som følger terrenget i høyden. Under boligene er det to parkeringskjellere. Disse har semiautomatiske parkeringsheiser. Nordic Steel har produsert stålet til parkeringssystemet og det er også montert av oss. 

For NordicEpod har vi produsert stålkonstruksjoner som vi også har montert i etterkant. Vi har også montert sandwich-elementer på epodene.

Et annet prosjekt har vært for Felleskjøpet, på havnesiloene i Stavanger, der vi har gjort mye vedlikeholdsarbeid. 

På restauranten Olivia i Sandnes har vi montert stål og takplater, på oppdrag for Consto.

Arbeider med nytt bygg i 2024

Nordic Steel skal bygge enda et nytt bygg, for å vokse i lag med kundene våre, og ta imot veksten som kommer.

– Vi er i gang med planlegging og skal etter hvert bygge større kapasitet og plass på Bryne, smiler avdelingslederen.

Kapasiteten til å ta imot nye prosjekter og nye kunder er god.

– Vi kalkulerer mye til byggebransjen for tiden. Sammen med de andre avdelingene i Nordic Steel er vi fleksible og leverer det kundene trenger. Vi gleder oss til videre vekst sammen i Nordic Steel, avslutter Torjus Ulsaker.

Det er bare fordeler med å jobbe tettere sammen.

Plateavdelingen

– Det går i grunnen veldig godt. Tiden fyker. Og det er god lyd i folkene

Produksjonsleder i plateavdelingen, Odd Geir Ege, kunne ikke vært mer fornøyd med avdelingen.

– Det er en kjempegjeng! En veldig stabil og god gjeng. Det er viktig at du har en stabil stamme i bunn som du kan bygge videre på.

I plateavdelingen er det mange ansatte som har vært med lenge. 

– Vi er veldig heldige. De som er hos oss har kontrollen, de vet hva som er lurt og de jobber raskt. Det fungerer veldig fint med de som er der, alt fra de erfarne til lærlingene, sier Odd Geir Ege.

Odd Geir Ege


Knekker med 400 tonn

I lasermaskinene og kantpressene er det store mengder tonn som går gjennom hver dag. I 2023 fikk vi en ny kantpresse, som knekker med opptil 400 tonn. Det betyr at vi kan knekke tykkere og lengre materialer, og vi har enda større kapasitet.

– Vi har fire knekker som går hele tiden, og to lasermaskiner i full drift. Det har blitt enda mer arbeid over alt.

Monterer komplette enheter

Plateavdelingen har en egen seksjon med montører. De har blitt enda flere ansatte og har hatt mye arbeid i 2023. 

– Monteringsavdelingen har vokst veldig. Mange av kundene våre ønsker mer komplette enheter. Når vi kan gjøre alt ferdig, slipper de ekstraarbeid, og de kan forholde seg til Nordic Steel helt fra start til slutt, forteller Ege.

Nordic Steel produserer også flere større og komplekse enheter, noe som også tar tid i monteringsavdelingen. Variasjon og utfordringer er stikkord som produksjonslederen liker.

– Uten variasjon og utfordringer hadde det jo vært kjedelig. Det er veldig greit at vi får utfordret folk, at de ikke holder på med det samme hele tiden. Det er det ingen som blir veldig gode av, og i hvert fall ikke fleksible.

Odd Geir Ege liker at de har mye å gjøre. At det skjer litt. For plateavdelingen var 2023 et godt år, og fremover skjer det enda mer. Men store oppdrag på montering tar plass. Nyheten om at Nordic Steel skal bygge enda et nytt bygg, er akkurat det produksjonslederen ønsker seg.

–  Det blir julaften!

Nordic Steel produserer flere større og komplekse enheter

Sveiseavdelingen

– Vi fornyer oss enormt. I tillegg til at vi har blitt enda flere folk

Da 2023 gikk mot slutten var det 44 fast ansatte sveisere i avdelingen som Roy Fuglestad er leder for. Det er 16 flere enn ved utgangen av året før.

– Vi har veldig gode folk. En stabil grunnstamme med folk som også liker å være her. Vi har veldig lite utskifting, sier Roy Fuglestad.

Mange av de nye ansatte i løpet av fjoråret kom fra Stamas Productions, som ble en del av Nordic Steel da selskapet ble kjøpt opp. Fuglestad skryter av folkene vi har fått med oss.

– Vi er veldig godt fornøyde med dem. Det er gode folk som har kommet inn, som har kompetanse vi trenger. Spesielt innenfor rørsystemer og store rørjobber, der kom de inn med kunnskap som var litt nytt for oss.

Større prosjekter

Nordic Steel har to store sveisehaller, der den ene er forbeholdt rustfritt stål, den andre karbonstål. Produksjonen i de to hallene er helt atskilt fra hverandre, da stål som ruster (karbonstål) ikke skal sveises sammen med rustfritt stål.

– I utgangspunktet er det vanskeligere å sveise med rustfritt stål. Det er så mye krefter i stålet, det beveger seg mer. Vi har alltid drevet veldig mye med rustfritt, sier Fuglestad.

Roy Fuglestad


Produksjonen har økt jevnt gjennom det siste året. Det viser også økningen i antall ansatte, høyere omsetning og stadig nye kundenavn på ordrene. Mange av prosjektene vi jobber med blir også større. Fuglestad forteller at de får mange større enheter, eller uniter, som de kaller det, enn det de har hatt før. Det er for eksempel store tanker, rammeverk og skap. 

– Vi får være med på nye, spennende ting som vi ikke har gjort før, og som kundene aldri har gjort før. I lag med kundene løser vi problemer som gjør at alle blir fornøyde. Det er det gildeste egentlig, å ha slike prosjekter.

Har sertifikatene som trengs

Det trengs mange sertifikater for å sveise i tråd med ulike standarder. Det er ulike krav i ulike bransjer, og til ulike materialkvaliteter. I Nordic Steel kan vi levere på de kravene som kundene har.

– Det kommer hele tiden nye krav og nye tilleggskrav. Da legger vi inn ekstra prosedyrer og utfører jobbene på riktig måte.

Nordic Steel har egne sveisekoordinatorer, som følger opp alt som skjer av sveiseprosedyrer og rutiner. Fuglestad forteller litt om hva de gjør.

– En prosedyre er en oppskrift for å få det resultatet vi skal ha, og vi har prosedyrer for alt. Vi har dedikert personell som passer på at vi fyller ut sveiseloggene, følger prosedyrene, de tar stikkprøver og tester kvaliteten. Hele tiden sjekkes det at vi holder oss innenfor de parameterne vi skal og at vi leverer den kvaliteten vi skal ha i sveis.

Kvalitet og orden

Svært god kvalitet i utført arbeid er en tilbakemelding vi ofte får fra kundene våre. Det er også noe Roy Fuglestad setter pris på.

Fuglestad venter mye arbeid også i 2024. Arbeidsplassene i Nordic Steel er trygge. 

– Vi har alltid behov for sveisere, men jeg skulle ønske at vi hadde større pågang av lærlinger. Det er vanskelig å få tak i lærlinger i sveis akkurat nå.

Sveiseyrket er kanskje mer attraktivt enn mange tror. Innen mekanisk industri og sveis jobber mange i mørke og skitne lokaler. I Nordic Steel er det lyst og fint, det er moderne maskiner og hjelpemidler. Ryddighet er en del av opplæringen.

– Vi har sikkert en av de reneste og fineste plassene i Norge der vi sveiser. Alle hjelper til, og vi er nøye, avslutter Roy Fuglestad.

Svært god kvalitet i utført arbeid er en tilbakemelding vi ofte får fra kundene våre.

– Vi er opptatt av konkrete resultater (bærekraftstrategi)

Nordic Steel har tatt et tydelig standpunkt om at vi skal være ledende innen miljø og bærekraft i vår bransje. Klarer vi å oppfordre og utfordre bransjen til å bli mer bærekraftig, gjør vi noe riktig. Vi skal gjøre det vi kan innen alle områder vi kan påvirke. Det står vi på.

Nordic Steel har en strategisk tilnærming til bærekraft. Vi skal ta hensyn til økonomiske, sosiale og miljømessige faktorer for å oppnå en langsiktig balanse mellom profitt, mennesker og klima på jorden.

Rapportering og nye lovkrav

Siden 2014 har vi rapportert årlig på klimagassutslipp gjennom Stiftelsen Miljøfyrtårn. Klimaregnskapet til Miljøfyrtårn er basert på Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollen), som er den mest kjente standarden for rapportering av klimagassutslipp.

I januar 2023 trådte EUs bærekraftsdirektiv CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) i kraft. Det innebærer en betydelig utvidelse av rapporteringsplikten og hvilke bedrifter som er rapporteringspliktige. Nasjonale regler for bærekraftsrapportering må innføres i tråd med en trinnvis innføring i EU. CSRD angår også Nordic Steel, og mange av kundene våre må rapportere i henhold til direktivet. For oss er det viktig å ha oppdatert og riktig bærekraftsinformasjon når kundene våre skal hente inn data fra verdikjeden sin.

Nordic Steel har gode rutiner for rapportering og allerede nå rapporterer vi på viktige områder, som scope 1, scope 2 og deler av scope 3. Vi rapporterer også årlig på Åpenhetsloven, med aktsomhetsvurderinger av menneskerettigheter og ansvarlige arbeidsforhold.

Scope 1, 2 og 3 

Scope 1 er direkte utslipp fra maskiner og kjøretøy. I Nordic Steel har vi svært lave scope 1-utslipp, da nesten hele produksjonen er elektrifisert. I 2023 var scope 1-utslippene 14,24 tonn CO2.

Scope 2 er indirekte utslipp fra energibruk. I Nordic Steel jobber vi kontinuerlig med å redusere forbruket og har et stabilt forbruk på tross av økt omsetning, flere ansatte og stor økning i produksjonslokaler. I 2023 var scope 2-utslippene 67,08 tonn CO2.

Scope 3 er indirekte utslipp fra leverandørkjeden. Det er utslipp knyttet til bedriftens aktiviteter. Basert på gjennomsnitt fra bransjen estimerer vi at opptil 90 prosent av utslippene kommer fra scope 3, som er alt fra innkjøpt stål, transport, avfall og reiser. Vi rapporterer på flere faktorer enn tidligere, og har blant annet lagt til flyreiser og kjøregodtgjørelse, i tillegg til avfall. Vi har tett dialog med leverandørene og kundene våre for å redusere scope 3-utslipp. I 2023 var scope 3-utslippene 55,21 tonn CO2.

Fire utvalgte bærekraftsmål

Vi er opptatt av konkrete resultater og derfor er vi tydelige i bærekraftarbeidet vårt. For oss henger klima, miljø, arbeidsliv og samfunnsansvar tett sammen. Vi har tidligere hatt tre av FNs bærekraftsmål som vi har konsentrert oss om. Det er mål nummer 3 om god helse og livskvalitet, mål 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst og mål 13 om å stoppe klimaendringene. Dette er mål vi fortsatt jobber med. 

Vi legger imidlertid til et ekstra mål som vi spesielt jobber med, som er nummer 17 om samarbeid for å nå målene. Det nytter ikke at vi blir mer bærekraftige, dersom resten av industrien ikke omstiller seg. Vi er en del av et større system, og for å nå klimamålene er det viktig at aktører i alle posisjoner, bransjer og land samarbeider.

Vi skal være ledende innen bærekraft og miljø i vår bransje.

Nordic Steel sine utvalgte FNs bærekraftsmål

Menneske: God helse og livskvalitet

– Du skal være like hel når du kommer hjem fra jobb, som da du kom på jobb. Det sier Kjetil Austrått, som er KHMS–leder i Nordic Steel. 

I Nordic Steel står helse, miljø og sikkerhet (HMS) i kjernen av det vi jobber med. Alle skal ha en trygg og sikker arbeidsplass. Det psykososiale arbeidsmiljøet er en viktig del av dette. I Nordic Steel sier vi hei og smiler til hverandre, vi møter hverandre med respekt og interesse. 

Vi har prosedyrer, rutiner, risikovurderinger, regler, vernerunder og mål innen helse, miljø og sikkerhet. Det handler om alt fra verneutstyr, til kjøring med truck, løft og sikker jobbanalyse. Alt vi gjør blir registrert og målt. Vi har både systemer og en kultur for at det er greit å si ifra hvis du ser noen som gjør noe feil. Det er viktig at vi aldri hviler når det kommer til å ta HMS på alvor.

Vi er enormt stolte over at vi ikke har hatt noen fraværsskader på over ti år. I 2023 hadde vi et totalt sykefravær på 1,9 prosent (0,69 prosent egenmelding/sykt barn, 1,21 prosent langtidssykmelding).

Godt arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet er godt i Nordic Steel. Folk har lyst til å gå på jobb, det kan vi blant annet lese fra sykefraværet. I medarbeidersamtaler sier også folk at de trives på jobb. 

Vi har også flere faste sosiale møteplasser, som for eksempel padeltrening, bedriftsbowling, eller sosialt samvær etter lønningsdag. I 2023 har vi også arrangert golfturnering for ansatte. Vi reiser på turer sammen og samles til grilling. Det er også mulig å holde seg i form på vårt eget treningssenter. I tillegg samarbeider vi med et lokalt trenings- og fysioterapisenter som tilbyr behandling til de som trenger det.

Familien til ansatte er en viktig del av oss. Vi møter kollegaene våre i alle mulige livssituasjoner med familien sin. Søndag 17. september 2023 arrangerte vi åpen dag for alle ansatte med familier. Vi hadde stort telt utenfor, med middag, sukkerspinn, popcorn, ansiktsmaling, ballongdyr, tryllekunst, barnas marked, hobbykrok og sjonglering. Alle fikk omvisning, informasjon om oss, og fikk se hva vi lager og gjør. Normalt lager vi ikke 3D-puslespill med dinosaurer i stål, men det hadde vi laget til både små og store barn denne dagen. En fantastisk kjekk dag!

Lokalsamfunnet – en del av oss 

Vi bryr oss om lokalsamfunnet som vi er en del av, og vi ønsker å bidra til at regionen vår skal være attraktiv og god å leve i. Vi sponser flere idrettslag, spesielt breddeidrett for barn og unge. I 2023 var vi med på Markusløpet, for å støtte Kreftomsorg Rogaland og forskning på barnekreft. Vi løp også Haver-stafetten, for TV-aksjonen til Redd Barna. Gledespatruljen på Rosseland skule på Bryne fikk også støtte av oss i år. De sprer glede til folk i nærmiljøet som har mistet noen, er syke, ensomme eller har økonomiske problemer.

Vi støtter flere andre tiltak, og en fellesnevner er at det skjer i lokalsamfunnet vårt. Det er viktige verdier for både selskapet og hos ansatte at vi skal ta vare på fellesskapet rundt oss.

For å feire 30-årsjubileumet av musikkfestivalen Jærnåttå ble Litla Jærnåttå arrangert for første gang i 2023 – og Nordic Steel var hovedsponsor. Litla Jærnåttå er en egen alkoholfri festival for barn og unge, dagen før Jærnåttå. TIX, Mari Bella og Cherry Cinema var populære artister. Vi heier på barn og unge, og sponser festivalen igjen i 2024.

Arbeidsliv: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Nordic Steel gir arbeid til stadig flere. Ved utgangen av 2023 var vi 135 ansatte i selskapet, det er 25 flere enn ved samme tid året før. En viktig del av økningen var de ansatte som kom til oss i forbindelse med oppkjøpet av Stamas Productions. I tillegg har vi ansatt flere i funksjoner som rigger organisasjonen for videre vekst.

All arbeidskraft i Nordic Steel er i Norge, det er vi stolte over. Norsk produksjon lønner seg. Vi er tett på kunder og samarbeidspartnere, og det er kort vei mellom alle ledd i selskapet. Vi har to regionskontorer, i Ålesund og Oslo. De er også tett knyttet til hovedkontoret på Bryne gjennom daglige møter og felles prosjekter.

Nordic Steel er lærebedrift og vi tar hvert år imot nye lærlinger. Unge arbeidstakere har viktig kompetanse, stiller spørsmål og holder oss nysgjerrige. De er nødvendige for at vi skal lykkes også i fremtiden. I 2023 fikk to av lærlingene våre fagbrev i produksjonsteknikk, Thomas Skrettingland og Endre Berge Skaret. 

Nordic Steel er en trygg og solid bedrift. Gjennom en diversifisert kundeportefølje og leveranse til mange forskjellige bransjer er ikke Nordic Steel like utsatt for svingninger i markedet som andre aktører kan være. Som ledende kompetansesenter innen stål til et bredt spekter av kunder, drar vi også stor nytte av at kompetanse i en næring kan overføres til en annen. Engineering, optimalisering, design, utvikling og gjennomføringsevne er viktige kjennetegn hos oss.

Åpenhetsloven

I 2023 utførte vi aktsomhetsvurderinger av menneskerettighetene i tråd med OECDs retningslinjer. Dette resulterte i redegjørelsen vår om Åpenhetsloven. Vi jobber strategisk med arbeidsforhold, arbeidsmiljø og menneskerettigheter med ansatte og leverandører. Det å være åpne om risikoer og muligheter omkring menneskerettigheter, bidrar til bedre arbeidsforhold i hele industrien.

De interne risikoene vi har vurdert er fare for at person- og belastningsskader kan oppstå, at ansatte kjenner på usikkerhet rundt innmelding i fagforeninger og risiko for at ansatte ikke får lik lønn for likt arbeid. Hos oss er HMS et kontinuerlig arbeid. Både norsk lov og personalhåndboken vår sier ansatte står fritt til å melde seg inn i en fagforening. Lik lønn for likt arbeid, her blir fastsatt lønnsmatrise fulgt. Vi tar også inn redegjørelse om kjønnslikestilling i årsberetning, gjennom Aktivitets- og redegjørelsesplikten. 

Under leverandørrisiko har vi vurdert risiko for at logistikkbedrifter ikke overholder kjøre- og hviletidsforskrifter og har en akseptabel levestandard. Andre risikoer er at stålgrossister, stålverk og leverandører av arbeidsklær leverer materialer og komponenter som er produsert i land som ikke overholder menneskerettighetene. Vi har årlige revisjoner av selskapene vi bruker. I tillegg tar vi stikkprøvekontroller av sjåfører.

Miljø: Stoppe klimaendringene

Norge har mål om å redusere utslippet av klimagasser med 50 til 55 prosent innen 2030. Klimagassutslippene skal kuttes i samarbeid med EU. I Norges klimaplan er det flere virkemidler for å redusere utslipp. Et av de er miljøbestemmelser i offentlige anskaffelser. Et annet er satsing på klimavennlige transportløsninger.* Innføring av karbontoll er også aktuelt. 

I Nordic Steel skal vi gjøre det vi kan for å stoppe klimaendringene. Innovasjonsprosjektet skal måle og samle inn faktiske data og dokumentasjon på klimagassutslipp i alle operasjoner og alt vi produserer. Det skal gi kundene våre underbyggende bevis som de kan bruke i sin organisasjon og mot sine kunder for å ta valg og grep der det gir mest effekt på utslippene. Vi mener at dette er den mest praktiske og faktiske måten vi kan endre en bransje på. 

Et av valgene som betyr mye for klimagassutslippene er hvilket stål som blir valgt i prosjektene våre. Stål blir tradisjonelt produsert med store utslipp, men utviklingen går i retning av mer fornybar produksjon, spesielt i Europa. Det er mulig å få tak i stål som er nær utslippsfritt. 

Gjenvinning av stål

Et annet av tiltakene vi gjør for miljøet er å resirkulere avfall. Også i 2023 ble over 90 prosent av alt avfall resirkulert. Vi har egne sorteringsstasjoner for papp og papir, plast, kjemikalier og farlig avfall, elektrisk avfall, trevirke, matavfall og restavfall. Den største kategorien av avfall er avkapp av stål. Alt stålavfall blir sendt til gjenvinning, slik at det kan bli til nytt stål. Stål er et av de beste materialene for gjenvinning, det kan resirkuleres uendelig mange ganger uten å miste egenskapene sine. 

Ved å gjenvinne stål unngår vi utslipp som kommer fra produksjon av nytt (jomfruelig) stål. Det betyr at vi sparer klimaet for CO2-utslipp. I 2023 ble 539 634 kilo stål sendt til gjenvinning. Dette tilsvarer 901 tonn CO2 spart.**

Vi har lave utslipp fra egne bygg og egen produksjon. Med nye maskiner og moderne lokaler ser vi at produksjonen er energieffektiv. I 2023 var klimagassutslippene våre 136,53 tonn CO2. Det er en økning på 64 prosent fra året før. Vi har imidlertid hatt en omsetningsvekst på 105 prosent, og økning på 51 prosent i antall årsverk i samme periode. Vi rapporterer også på enda flere faktorer innen scope 3 enn tidligere. 

Vi kjøpte opp et selskap (Stamas Productions) og fusjonerte inn et selskap (Nordic Steel Construction) fra eget konsern i 2023. Økningen var derfor forventet, men det er positivt at gapet mellom utslipp og omsetningsvekst fortsetter å være høyt. Målet vårt er at forholdet mellom utslipp og omsetning ikke skal minske. Vi har faktisk enda lavere utslipp i 2023 enn i 2022, når vi sammenligner med omsetning.

De fleste truckene våre er nå elektriske og snart bytter vi de siste dieseltruckene også. I 2023 kjøpte vi en ny servicebil, selvsagt elektrisk. 

Vi har kun rammeavtaler med transportfirma som er fair transport-sertifiserte. Det betyr at arbeidsforholdene og bilparken skal være god, og de skal påvirke miljøet minst mulig. 

Vi har strenge miljøkrav til leverandørene som vi har rammeavtaler med, og har jevnlige samarbeidsmøter og revisjoner for å hjelpe og utvikle dem.

Når du reiser til Nordic Steel er det også lett å velge miljøvennlig transport. Vi har 22 elbil-ladere utenfor byggene våre, som også er tilgjengelige for kunder, besøkende og folk flest. Vi har stasjon for elektriske bysykler, som er en populær kombinasjon med tog- og bussbillett fra Bryne stasjon.

*Kilde: Regjeringen.no

**Kilde: Stenarecycling.com/news-insights/insights-inspiration/guides-articles/the-value-of-recycling-metals

Samarbeid: Samarbeid for å nå målene

For å nå bærekraftsmålene som nær hele verden står sammen om (gjennom FNs 2030 Agenda), er vi nødt til å samarbeide. Vi ser samarbeid for å nå målene som helt sentralt i kampen for å få ned klimagassutslippene.

Nordic Steel er en enkel aktør i et større system, og derfor er samarbeid sentralt. Hovedvekten av utslippene i stålbransjen kommer fra stålproduksjon. Samarbeid er essensielt for å redusere de indirekte utslippene våre, eller scope 3. Vi skal gjøre det vi kan, gjennom samarbeid, for å få med oss kunder, partnere og leverandører, til å velge mer miljøvennlig. 

Unikt samarbeid med Outokompu

Samarbeidet med stålprodusenten Outokumpu er et partnerskap begge selskapene setter høyt og har store ambisjoner for. 

– Vi er helt i front med å redusere utslipp i stålindustrien, og ønsker å hjelpe kunder og samarbeidspartnere med å utvikle løsninger som minsker klimaavtrykket ved hjelp av rett materialvalg. Reduksjon av utslipp fra tungindustrien er en forutsetning for å oppnå karbon-nøytralitet i Europa – og sammen med Nordic Steel tar vi nå et nytt steg ved å tilby en bærekraftig løsning til det norske markedet. Vår nye partner er Norges ledende selskap innen platebearbeiding og sveis og de har kompetanse som gir verdi til kundene. Vi har begge sterke ambisjoner for en bærekraftig stålbransje – med dette samarbeidet er vi et steg nærmere denne visjonen, sa Niklas Wass, konserndirektør, Rustfritt stål Europa i Outokumpu, da samarbeidet mellom Nordic Steel og Outokumpu ble offentliggjort.

Rapportering og måling

Nordic Steel har inngått samarbeid med Compera, et nyoppstartet selskap som utvikler et system for bærekraftrapportering og sammenligning av leverandører. Det er en god måte å få oversikt, sammenligne og rangere leverandører etter klima, bærekraft og menneskerettigheter.

Vi har med oss flere ledende aktører i innovasjonsprosjektet som skal måle faktiske klimagassutslipp på alt vi produserer. Flere store kunder støtter prosjektet som skal gi faktatall til beslutningstakere. Vi ser på dette som en stor kommersiell mulighet for å få det grønneste stålet til markedet. Slik vi opplever det er det både vilje og ønske i alle næringer om å forstå og ta innover seg mulighetene innen mer bærekraftige løsninger.

Samarbeid for oss er også kunnskap og kompetansedeling. Vi deltar på konferanser, stiller opp for offentlige og private aktører i møter, er med i nettverk og skriver faktaartikler. Samarbeid med andre er nødvendig for å nå felles mål.

Vet du hvorfor hånden til Erling vil stå stødig i orkan?

Vi har beregnet det. Vi utfører alle typer styrkeberegninger og analyser, for å teste alt fra materialer, vekt, temperatur, styrke og stress på det vi produserer. 

På taket av det gamle meieribygget i Bryne sentrum står en tre meter høy og fire meter bred hånd i aluminium. Denne er festet til et stort stålstativ. Hånden er en del av Pøbels kunstverk av Erling Braut Haaland.

Hvordan vet vi at hånden kommer til å tåle miljøet den står i? At den fortsatt står der etter storm, orkan, regn og snø?

Senior prosjektleder Thorbjørn Jensen i Nordic Steel forklarer:

– Vi har prosjektert hånden og stålstativet til å stå imot naturkreftene. Det skal ikke fly deler av den, den skal heller ikke flytte på seg. Den er beregnet for å tåle vær og vind i denne delen av landet. Standardene forteller oss hva som ligger til grunn for hva en konstruksjon som dette skal tåle.

Erlings hånd er festet til stålstativet med bolter. Hvor mange bolter som var nødvendig og hvor de skulle plasseres, slik at stativet også står festet til underlaget, er også beregnet. 

– Før vi kunne feste stativet på toppen av taket, måtte vi finne ut hva underlaget på taket er, hvordan taktekkingen er utført. Stativet må også sitte fast i noe, og her fant vi betong til å feste det i, utdyper Jensen.

Beregner utstyr til 1000 meter under havet i 50 år

I Nordic Steel har vi ingeniører med lang erfaring og bred kompetanse på maskintekniske beregninger, materialkunnskap og analysemodeller. Viktige oppgaver for ingeniørene er å se på hvordan vi utnytter materialer og når det kreves avansert konstruksjonsteknikk og analyse. Miljø er et sentralt element vi tenker på, for å bruke minst mulig stål. 

Til akvakultur må mye av utstyret vi produserer tåle fôr, saltvann, bølger og sterke strømninger. Produksjon til energi- og offshore-industrien  må ha en enorm styrke, fordi utstyret skal tåle ekstreme påkjenninger offshore. Vi snakker om bruk av utstyr, temperaturer, vekt, vibrasjoner og stressbelastning. Seismiske beregninger for å regne på hva utstyr tåler under jordskjelv utfører vi også.

– Vi produserer utstyr som skal stå trygt i 50 år, 1000 meter under vann. Det krever en større grad av prosjektering. På havbunnen er det høyt trykk og strømninger, og utstyret vi lager må ha plass til å bevege, eller strekke seg. Stålet vi bruker må være riktig dimensjonert. Vårt utstyr kan dessuten være del av en større installasjon på havbunnen og vibrasjoner fra en del av utstyret kan påvirke en annen. Også det beregner vi inn før vi går i gang med produksjonen, sier Thorbjørn Jensen. 

Utstyret skal tåle ekstreme påkjenninger

Utslipp i stålbransjen: Scope 1, scope 2 og scope 3

Hva er scope 1, scope 2 og scope 3? Og hvor kommer egentlig utslippene fra? Vi forklarer!

Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollen) har utviklet den mest anerkjente standarden for rapportering av klimagassutslipp. Standarden deler opp utslippene i tre ulike «scope» basert på hvor utslippene kommer fra. Ved å dele opp utslippene på denne måten blir det enklere å sette seg mål for reduksjon av utslipp og måle fremgang. 

Vi rapporterer årlig på scope 1 og 2, og deler av scope 3. I tillegg jobber vi kontinuerlig med å redusere utslippene på tvers av alle de tre kategoriene.

Scope 1: Direkte utslipp fra maskiner og kjøretøy

Scope 1 refererer til bedriftens direkte utslipp, eksempelvis fra drift av maskiner eller bruk av kjøretøy. Hos Nordic Steel har vi svært lave scope 1-utslipp, da nesten hele produksjonen er elektrifisert. De gjenstående utslippene kommer fra diesel til firmabiler og truck. I 2023 har vi byttet ut nesten alle diesel-truckene våre med elektriske trucker. 

Scope 2: Indirekte utslipp fra energibruk

Scope 2 er indirekte utslipp forbundet med produksjon av energi som bedriften kjøper, med andre ord bedriftens strømforbruk. I Nordic Steel jobber vi kontinuerlig med å redusere forbruket, og har siden 2019 hatt et stabilt forbruk på tross av økt omsetning, flere ansatte og stor økning i produksjonslokaler. Stort sett all strømmen vi bruker kommer fra fornybar vannkraft.

Scope 3: Indirekte utslipp fra leverandørkjeden

Scope 3 inkluderer alle indirekte utslipp, bortsett fra strøm, som er knyttet til bedriftens aktiviteter. Dette er for eksempel utslipp fra produksjon av materialer som bedriften bruker eller utslipp fra transport. Scope 3 er den mest komplekse kategorien og spenner over 15 ulike underkategorier. Det er også vanligvis den største kategorien. I Nordic Steel estimerer vi at rundt 90 prosent av utslippene kommer fra scope 3. 

Hvorfor er scope 3 viktig?

Det er store utfordringer forbundet med å måle scope 3. Det kan være vanskelig å få tilgang på data fra verdikjeden. Tallene kan være ufullstendige og scope 3 er svært utfordrende å kontrollere og redusere.

På tross av kompleksiteten til scope 3, har vi tett dialog med leverandørene og kundene våre for å redusere scope 3-utslipp. Vi kjøper inn det grønneste stålet tilgjengelig i markedet, optimaliserer transportruter i samarbeid med transportleverandører, og designer materialeffektive løsninger, for å nevne noen eksempler. 

Ved å samarbeide på denne måten, reduserer vi ikke bare scope 3-utslipp, men tar ned klimarisiko og ressursforbruk, samt øker transparens og kunnskap på tvers av verdikjeden. Nordic Steel ønsker å gjøre en forskjell.

Lær mer om scope 4: Unngåtte utslipp

Scope 4 handler om hvordan et selskaps tjenester eller produkter bidrar til å redusere eller unngå utslipp gjennom verdikjeden.

Å rapportere utslipp, og sette mål for å redusere dem, har vist seg å være både miljømessig og økonomisk fordelaktig. Likevel er det bare en del av løsningen dersom vi skal oppnå klimamålene. Selskaper kan nemlig spille en viktig rolle i å utvikle og promotere produkter og tjenester som unngår utslipp – enten ved å muliggjøre utslippsreduksjon eller ved å tilby versjoner av eksisterende produkter med lavere utslipp.

Hva er scope 4?

Unngåtte utslipp er ofte referert til som scope 4. Det statlige klimainvesteringsselskapet, Nysnø, definerer scope 4 som en kvantifisering av klimagassutslippene som ikke vil bli sluppet ut i atmosfæren, eller fjernet fra den, som følge av å ta i bruk en bestemt klimateknologi sammenlignet med nåværende løsning*. Med andre ord tallfester scope 4 klimaeffekten av grønnere produkter eller tjenester. 

I stålbransjen kan ny produksjonsteknologi bidra til unngåtte utslipp. Den globale gjennomsnittsfaktoren for rustfritt stål produsert med nåværende teknologi er 2,42 tonn CO2 per tonn stål (75 prosent resirkulert stål) og opp til 6,82 tonn CO2 per tonn stål (30 prosent resirkulert stål)**. Med ny klimateknologi kan utslippene reduseres betraktelig, og vi kan unngå flere millioner tonn CO2 årlig.

Klimaeffekt av grønt stål

Bruk av grønt stål er et eksempel på unngåtte utslipp. Produksjon av grønt stål er ikke utslippsfritt, men sammenlignet med tradisjonelt produsert stål, er utslippene til grønt stål gjennom hele livsløpet mye lavere. 

Beregning av scope 4 er i dag i en tidlig utviklingsfase, og det gjenstår mye arbeid før vi har en felles metode og standard i industrien. Likevel er det svært nyttig å fremheve klimaeffekten til grønnere alternativer.

Stålindustrien står for omtrent åtte prosent av verdens globale CO2-utslipp. Økt etterspørsel etter stål med lavere utslipp er kritisk for å få til en omstilling i industrien. For å skape en slik etterspørsel i markedet er det viktig at kunder og sluttbrukere forstår fordelene med lavutslipps-produkter, og kan stole på at klimaeffekten er reell. 

Høydepunkter: Milepæler i 2023

Oppkjøp Stamas Productions

Nordic Steel kjøpte 100 prosent av aksjene i Stamas Productions i januar 2023. Stamas Productions var kjent for høy kompetanse innen avanserte stålkonstruksjoner, rammer, rørsystemer, piping og bærende stål, med høye krav til sertifisert sveis.

Stamas Productions var 19 ansatte, holdt til på Klepp stasjon og omsatte for 35 millioner kroner da vi overtok eierskapet.

Først i Norge med Circle Green

Finske Outokumpu er verdensledende produsent av rustfritt stål. I juni 2023 inngikk Nordic Steel og Outokumpu et samarbeid om å tilby verdens mest bærekraftige rustfrie og syrefaste stål i Norge. Stålet Circle Green har 93 prosent lavere klimagassutslipp enn gjennomsnittet i industrien. Nordic Steel ble den første i Norge til å tilby Circle Green.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal sikre anstendige arbeidsforhold og etterleving av menneskerettighetene. Det gjelder både hos oss, leverandører og forretningspartnere. Vi har gjort aktsomhetsvurderinger basert på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og la frem redegjørelsen vår om Åpenhetsloven innen fristen i juni. En seriøs bransje med skikkelige arbeidsforhold er viktig for oss. 

Nordic Steel Construction en del av Nordic Steel

Nordic Steel Construction ble i september 2023 fusjonert inn i Nordic Steel. Begge selskapene har hele tiden vært under en felles paraply, i Nordic Steel Group. Nå ble de slått sammen for å forene krefter i et felles selskap, jobbe smartere og få tettere tilknytning til kundene. Nordic Steel Construction har nå blitt en egen byggavdeling i Nordic Steel. 

Fra rørsystemer til romfart

Han begynte som lærling i 1995. Siden da hadde han vært i samme firma – helt til Stamas Productions ble kjøpt opp av Nordic Steel i 2023.

Ånen Amundsen

Ånen Amundsen er senior prosjektleder i Nordic Steel. Tidligere har han vært platearbeider, sveiser, industrirørlegger, formann, prosjektleder, kalkulatør og personalansvarlig. Det er også verd å nevne at han har svært høy kompetanse og tilleggsutdannelse i sveisefaget.

Stamas Productions var spesielt kjent for topp kvalitet innen fabrikasjon og installasjon av stålkonstruksjoner og piping. 

– Vi jobbet spesielt med tykt karbonstål, og mye var offshore-relatert. Sveiseprosedyrene våre dekket veldig godt innenfor karbonstål, forteller Ånen Amundsen.

Nå er både menneskene og kunnskapen en del av Nordic Steel. Amundsen har fått jobbe med det han liker aller best etter at han kom til Nordic Steel.

– For meg er det kjempebra. Jeg trives veldig godt med å prise og følge opp prosjekter. Jeg har en haug med kunder og en haug med jobber. Fortsatt jobber jeg nesten bare med karbonstål, og mot det samme som jeg har gjort før.

– Veldig bra å være en del av Nordic Steel

Med Stamas Productions på laget har Nordic Steel fått særlig god kompetanse innen rørsystemer og piping. I tillegg til gode prosjektledere, er det mange dyktige sveisere som har blitt en del av Nordic Steel.

– Vi har kjempeflinke sveisere. Det vi holder på med, er vi gode på, sier Amundsen.

Etter nesten et år i Nordic Steel har tidligere ansatte i Stamas Productions fått mange nye kollegaer, større lokaler og mange flere forskjellige prosjekter de jobber med. Vi spør Ånen Amundsen hvordan det siste året har vært.  

– Jeg synes det har gått veldig bra. Det er veldig bra å være en del av Nordic Steel. Jeg liker å jobbe med mange forskjellige prosjekter, og trives godt med hverdagen akkurat slik den er.

Et av prosjektene Amundsen har hatt ansvar for etter at han kom til Nordic Steel var utskytningsrampen til Andøya Space, et spennende prosjekt innen romfartsindustrien.

– Det var helt topp å jobbe med. Men det er også alt annet vi jobber med, vi jobber med stål.

Først i Norge med verdens mest bærekraftige rustfrie stål

Stålet ser helt likt ut som alt annet rustfritt stål. Det har de samme egenskapene, er like sterkt – og like korrosjonsbestandig. Forskjellen? Det er produsert nesten helt uten klimagassutslipp.

Outokumpu er verdensledende produsent av rustfritt stål. Nordic Steel er Norges ledende kompetansesenter innen stål. I 2023 fant de to selskapene sammen med et ønske om at kunder i alle typer industrier kan redusere klimagassutslippene sine ved å velge det mest bærekraftige stålet.

Foto: Outokumpu

Stålet heter Circle Green og det har 93 prosent lavere utslipp enn gjennomsnittet i industrien. Produksjonen av Circle Green var den første av sitt slag i verden. Ingen andre stålprodusenter har klart å produsere rustfritt og syrefast stål med så lave utslipp, når en tar med alle klimagassutslipp, fra råvareutvinning og gjennom hele produksjonsprosessen.

– Når en markedsleder som Outokumpu velger Nordic Steel som sin partner, viser det at det vi har bygget opp er seriøst og har betydning langt utenfor landegrensene. Nordic Steel er stolte over å være den første til å tilby Circle Green i Norge, sa konsernsjef Børre Lobekk, da samarbeidet mellom Outokumpu og Nordic Steel ble lansert i juni.

Kunder som velger Circle Green til prosjektene sine går foran i sin industri. Som Nordic Steel og Outokumpu, blir de en del av løsningen i den globale kampen mot klimaendringene.

Mange materialkvaliteter

Circle Green kommer i flere varianter av rustfritt stål (blant annet 304, 316, duplex).

Nordic Steel tilbyr flere typer stål som er produsert mer miljøvennlig, også karbonstål. Mulighetene er store for kunder som ønsker å velge mer bærekraftige alternativ.

Sammen med valg av materialer bidrar også ny teknologi, nye maskiner, effektive metoder og valg av transport til lavere utslipp. Nordic Steel har kontroll på alt dette.

Møt noen av våre nye kollegaer i 2023

I 2023 fikk vi 25 nye kollegaer i Nordic Steel. 

Her kan du bli kjent med noen av dem.

Spørsmålene de har svart på:

  1. Når begynte du i Nordic Steel?
  2. Hva er arbeidsoppgavene dine?
  3. Hva var førsteinntrykket ditt av Nordic Steel?
  4. Hvordan er opplevelsen av Nordic Steel nå?
  5. Hva jobber du med akkurat nå?
Mathias Pedersen er CAD–designer
Mathias Pedersen

1. 2. oktober 2023

2. 2D- og 3D-tegning

3. Jeg fikk inntrykk av at Nordic Steel var en profesjonell og fremtidsrettet bedrift

4. Sterkere bekreftelse av førsteinntrykket. Opplever personlig en bratt læringskurve med meningsfulle oppgaver

5. Jeg tegner på en hurtiglader med motoriserte armer til hurtigbåter

Bengt Sanne er senior prosjektleder
Bengt Sanne

1. 1. desember 2023

2. Styring på større og mindre prosjekter

3. En inkluderende og spennende arbeidsgiver 

med store ambisjoner, som tar godt vare på sine ansatte

4. Svaret er det samme som på forrige spørsmål

5. Jeg jobber med et tilbud på ladeanlegg for sykler

Kevin Villas Moen er teknisk tegner
Kevin Villas Moen

1. Fast ansatt 1. mai 2023, men var innleid en liten periode før det

2. Lager 3D-modeller, produksjonstegninger og skjærefiler

3. Nordic Steel var veldig ordentlig og gjennomført, med fine og ryddige lokaler. Jeg følte virkelig at jeg var kommet til en seriøs og profesjonell arbeidsplass, med en bra energi. Ble tatt godt imot av imøtekommende og positive folk med en god drive

4. Veldig bra. Jeg trives på jobb, med arbeidsoppgaver og kollegaer. Jeg har blitt godt kjent med flere kjekke personer, både fra samarbeid på jobb og på sosiale eventer arrangert av Nordic Steel

5. Jeg tegner på et ganske stort prosjekt, med et stort bølge/vann-simuleringsanlegg. En god del å sette seg inn i og veldig lærerikt

Hanne Gry Sandkleiva er dokumentkontroller
Hanne Gry Sandkleiva

1. 4. desember 2023

2. Generell dokumentasjon

3. Helt fantastisk

4. Fortsatt helt fantastisk. Får opplæring av blide, imøtekommende og dyktige kollegaer. Stortrives

5. Jeg jobber med diverse prosjekter, forbereder en bruksanvisning til en kran og arkivering av sertifikat i Nordic Steel

Tone Lise Eike er teknisk tegner
Tone Lise Eike

1. I april 2023 på deltid og fra oktober 2023 på heltid

2. Lage 3D-modeller, produksjonstegninger og skjærefiler

3. Veldig hyggelige og imøtekommende folk

4. Veldig positiv, både med kjekke arbeidsoppgaver og godt arbeidsmiljø

5. Jeg modellerer noen hjulskjermer i 3D

Hans Erik Skretting er sveiser
Hans Erik Skretting

1. November 2023

2. Sveiser fjernvarmerør

3. Jeg elsket det. Ekstremt greie folk og godt miljø. Veldig imøtekommende og inkluderende gjeng

4. Enda bedre enn førsteinntrykket

5. Jeg jobber på prosjekter for Lyse NEO der jeg sveiser fjernvarmerør

Daniel Johnsen er laseroperatør
Daniel Johnsen

1. September 2023

2. Alt som har med laser å gjøre, vedlikehold, truckkjøring, forefallende arbeid i produksjon og til tider programmering

3. Det første som slo meg var hvor imøtekommende og blide folk var. Fra første stund føltes det akkurat som Børre selv sa det på intervjuet, «de beste folkene, og det beste laget». Utrolig mange flinke folk

4. Opplever at jeg er i en bedrift som tar meg seriøst og som passer på folkene sine. Vi spiller hverandre gode, hver eneste dag. Jeg trives veldig godt, det er en trygg arbeidsplass

5. Jeg har akkurat satt på en langkjøring som skal svive i natt, etter å ha kontrollert at alt ser greit ut. Nå gjenstår rydding, før Emil og jeg venter snuten hjem etter kveldsskift

Connie Kristiansen Ranatunga er CAD–designer og prosjektingeniør
Connie Kristiansen Ranatunga

1. 2. mai 2023

2. Tegning og engineering. Jeg klargjør tegninger og skjærefiler til produksjon. Gjør eventuelle endringer og forbedringer for å bruke tegningene i produksjon. Noen ganger får vi kun skisser eller 2D–tegninger og må tegne både 3D-modeller og produksjonstegninger. Jeg er også involvert mer i prosjektoppfølging da jeg liker mer varierte arbeidsoppgaver

3. Oppdaget Nordic Steel da jeg syklet forbi da bedriften var på Orstad. Så ble det litt skriverier i avisen da bedriften flyttet til Bryne, kun et steinkast fra mitt eget hjem. Men det var konsernfilmen som først fikk meg til å tenke at dette ser ut som en trivelig og spennende arbeidsplass. Siden har jeg fulgt Nordic Steel i sosiale medier, før jeg til slutt søkte jobb og var så heldig å ende opp her

4. En veldig trivelig plass å jobbe, med gode og dyktige folk i alle avdelinger. Det er mange smil å få når man går gjennom dørene. Jeg liker den positive innstillingen. Vi har kunder som bestiller alt mellom himmel og jord. Vi har også levert utstyr til romfartsindustrien, noe som jeg var så heldig å få være med å tegne og designe på. Det er definitivt den mest spennende jobben jeg har hatt hittil

5. Jeg klargjør tegninger og skjærefiler for produksjon av flere store prosjekt for en og samme kunde. Jeg har også den siste tiden blitt mer involvert i selve prosjektoppfølgingen i disse prosjektene. Jeg synes det er spennende og kjekt å følge prosjektet i flere ledd

Rafal Podczaski er sveiser
Rafal Podczaski

1. 1. mars 2023

2. Sveiser aluminium, 316, duplex og drift av sveiserobot

3. Førsteinntrykket var og er veldig positivt. Selskapet fokuserer på utvikling, det liker jeg.

4. Nordic Steel er et utviklingsselskap, jeg kan lære mye her. Det er mange aktiviteter utenom jobben, for eksempel bowling, tennis og golf

5. Jeg jobber med en aluminiumsbeholder for et ladebatteri

Noen prosjekter vi har tatt del i
Tangenvika jernbanebro

Foto: Implenia/Norconsult

Norges lengste jernbanebro bygges nå over Mjøsa, i forbindelse med utbyggingen av dobbeltspor gjennom Stange kommune. Jernbanebroen blir i overkant av en kilometer. Nordic Steels kontrakt er på sveising av pelerør i stål. Dette blir gjort med avansert robotisert orbitalsveising på stedet. 

Andøya Space
Foto: Isar Aerospace

Andøya Space er et senter for oppskytning av forskningsraketter og slipp av vitenskapelige ballonger. Nordic Steel har produsert og levert konstruksjonsrammen til hele utskytningsrampen på Andøya Space. Det er i tillegg levert trapper, ventilasjonssystemer og annet tilleggsutstyr. 

Krogstad biogass
Foto: Sweco

På Krogstad i Lillestrøm pågår bygging av et biogassanlegg, som er et anlegg som skal utvinne energi av avløpsslam. Nordic Steel har levert sandwichpaneler i cortenstål og montert dette på flere bygg til det nye anlegget.

Brevik CCS
Foto: Aker Carbon Capture

CO2-fangstanlegget ved Norcems sementfabrikk i Brevik blir verdens første storskala fangstanlegg hos en sementprodusent, og skal årlig fange rundt 400 000 tonn CO2. Nordic Steel har, via Aker Carbon Capture, levert spesialiserte piping-produkter og special items til anlegget.

Seven Falcon
Foto: Subsea7

Seven Falcon er et av de mest avanserte dykkerfartøyene i verden. Nordic Steel har laget viktig utstyr til en av kranene på skipet. Det er hydraulikk-sensorer på utstyret, med hull som er laget med 0,1 millimeter presisjon, for å sikre optimal drift av utstyret.

Gigante Salmon
Foto: Gigante Salmon

Gigante Salmon er et oppdrettsanlegg på Helgeland. Det er et landbasert matfiskanlegg. Nordic Steel har produsert store vanninntaksrør til anlegget i Rødøy kommune.

NordicEpod
Foto: NordicEpod

Nordic Steel har designet, produsert og montert stålstrukturene til NordicEpods enheter for datalagring. Vi har også montert sandwichpaneler på strukturene.

Jackdaw
Foto: Shell

Jackdaw-feltet utenfor Storbritannia har potensiale til å produsere mer enn 6 prosent av landets gassproduksjon. Nordic Steel har levert HVAC-kanaler og utstyr, i tillegg til trykktanker og lagringstanker til Jackdaw-utbyggingen.

Yggdrasil – Hugin
Foto: Aker BP

Utbygging av Yggdrasil-feltet er i gang i Nordsjøen, og består av lisensgruppene Hugin, Fulla og Munin. Nordic Steel leverer blant annet Air Handling Units (AHU) til Hugin A, og kabinetter til Hugin B.

East Anglia
Foto: Iberdroa

Havvindprosjektet East Anglia Three ligger i Nordsjøen, utenfor østkysten av Storbritannia. Prosjektet får rundt 100 vindmøller, som skal gi fornybar energi til over 1 million husstander. Nordic Steel har levert ventilasjonskanaler og utstyr til omformerplattformen på East Anglia Three.

Hornsea 3
Foto: Aibel

Hornsea 3 er den tredje utbyggingen av Hornsea-feltet i Nordsjøen, utenfor østkysten av Storbritannia. Havvindparken skal gi fornybar energi til 3 millioner britiske husstander. Nordic Steel leverer 130 tonn ventilasjonskanaler til hver av de to omformer-plattformene til Hornsea 3. 

Sunrise Wind
Foto: Sunrise Wind

Sunrise Wind er et av de største havvindprosjektene i USA. Det ligger like utenfor New York og skal levere fornybar energi til 600.000 husstander. Nordic Steel har levert ventilasjonskanaler og utstyr til prosjektet.

Valhall PWP og Fenris
Foto: Aker BP

Byggingen av Valhall- og Fenris-feltet er et samordnet utbyggingsprosjekt i den sørlige delen av Nordsjøen. Vi har produsert Air Handling Units (AHU) til sentralplattformen på Valhall og Hydraulic Power Units (HPU) og kontrollpaneler (WHCP) til Fenris.

Tess
Foto: Tess

Tess er leverandør av industriutstyr, særlig slanger, slangetilbehør og ledningsteknikk. Nordic Steel har konstruert og gjort strukturelle analyser, før produksjon av en robust trommelskid med rørspool.

Eliquo PMI
Foto: Eliquo PMI

Eliquo PMI bygger anlegg for vann og avløp, fjernvarme, fjernkjøling og prosessindustri. Nordic Steel har levert stålkonstruksjoner og prosessteknisk utstyr til et kontrollbasseng-prosjekt.

Typegodkjente offshore-tanker

Nordic Steel har produsert, montert, typegodkjent og sertifisert 28 tanker som brukes til å behandle, resirkulere og håndtere forurenset vann og industriavfall på rigger offshore. De er sertifiserte både som 2.7-1 offshore containere og i henhold til PED som trykktanker. 

Njåskogen

Parkeringsplassen til en av de fineste turskogene på Jæren er oppgradert. På parkeringsplassen er det satt opp 25 lysmaster som Nordic Steel har produsert. Mastene er produsert i rustfritt stål, pulverlakkert og er formet som trær.

Verket Brygge
Foto: Verket Brygge

Boligblokker med teglstein og stål – og et helt unikt strandhotell. Velkommen til bydelen Verket i Moss. Nordic Steel har laget spesiallagde stålbjelker til etasjeskillene og rundt balkongene til boligblokkene. Til hotellet har vi levert cortenstål-fasade og stålkonstruksjon til vinterhagen.

Vinje Industri

Denne tanken er en mer miljøvennlig løsning for offshore-industrien. Tanken er utviklet i samarbeid mellom Nordic Steel og Vinje Industri. Tanken skal inneholde urea, som blir sprøytet inn i eksosen på maskiner og utstyr som går på diesel, for å redusere NOX-utslipp. Det er en mer miljøvennlig løsning enn bruk av diesel alene.

Wenn til Europa
Foto: Wenn

Oppfinnelsen er norsk. Produksjonen er kortreist. Nå tar Wenns bilskade-teknologi Europa med storm – og Nordic Steel er med som stolt utvikler og produsent. Foto- og AI-teknologi sjekker bilen for skader på sekunder. Oppfinnelsen kommer fra teknologiselskapet Wenn og er designet og produsert av Nordic Steel.

Johan Castberg
Foto: Equinor

I tøffe arktiske forhold skal ventilasjonsaggregater produsert av Nordic Steel sørge for frisk luft til produksjonsskipet Johan Castberg i Barentshavet.

Vatnahalsen bru
Foto: Molven Limtre

Broen er den første av sitt slag i Nord-Europa. Vatnahalsen bru er laget i tre, men inneholder 10 tonn stål. Vanligvis er broer bøyd vertikalt. Vatnahalsen bru er bøyd vertikalt samtidig som den svinger horisontalt.

Rammeavtale Statsforvalteren i Troms og Finnmark 
Foto: Vilde Øines Pedersen, Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Nordic Steel har inngått rammeavtale med Statsforvalteren i Troms og Finnmark, for å levere spilefeller for pukkellaks. Rammeavtalen varer i to år, med opsjon på to år. I avtalen inngår det produksjon av 10 til 15 feller per år.

Stopper pukkellaksen
Foto: Lars Åke Andersen, Statsforvalteren i Troms og Finnmark

 I Vesterelva i Finnmark ble det fanget flest pukkellaks i hele landet. Fiskefellen i elva er produsert av Nordic Steel. – Vi er veldig glade for å se av fellene fungerer og at de har fanget så mange fisk, sier Bjørn Erik Ualand i Nordic Steel.

Konsernrapport 2023

Last ned konsernrapport 2023 👋

Her kommer den!
Oops! Noe gikk galt.
Tusen takk for at du leste konsernrapporten vår.

Vi håper at du har blitt litt bedre kjent med oss og hva vi gjør. 

I rapporten har vi fortalt litt om hva vi er opptatt av – og hva vi kan bidra med. 

Vi elsker å skape verdi og gleder oss til fortsettelsen.